Treball 

Índex

Població ocupada. Per sectors d'activitat
Població ocupada en la indústria
Població ocupada en la construcció. Per situació professional
Població ocupada en els serveis
Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional
Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional
Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional
Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte
Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat
Habitatges familiars. Relació amb l'activitat

Atur registrat. Per sexe i grups d'edat
Atur registrat. Per sectors d'activitat
Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat
Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat
Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat
Cost laboral. Per components
Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics
Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics
Cost laboral. Hores per treballador i mesIndicadorPoblació ocupada. Per sectors d'activitat    II/2017     III/2017 
Total (milers de persones)  3.270,5  3.316,6
(Variació interanual)  2,8 %  2,9 %
IndicadorPoblació ocupada en la indústria    II/2017     III/2017 
Total (milers de persones)  577,8  597,3
(Variació interanual)  -2,2 %  3,4 %
IndicadorPoblació ocupada en la construcció. Per situació professional    II/2017     III/2017 
Total (milers de persones)  208,1  215,6
(Variació interanual)  11,5 %  12,6 %
IndicadorPoblació ocupada en els serveis    II/2017     III/2017 
Total (milers de persones)  2.431,4  2.448,8
(Variació interanual)  3,1 %  1,9 %
IndicadorPoblació ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional    II/2017     III/2017 
Total (milers de persones)  169,4  166,0
(Variació interanual)  13,5 %  4,7 %
IndicadorPoblació ocupada en el sector TIC. Per situació professional    II/2017     III/2017 
Total (milers de persones)  104,9  112,9
(Variació interanual)  26,1 %  24,4 %
IndicadorPoblació ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional    II/2017     III/2017 
Total (milers de persones)  452,3  465,1
(Variació interanual)  11,9 %  7,8 %
IndicadorPoblació assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte    II/2017     III/2017 
Total (milers de persones)  2.738,5  2.779,5
(Variació interanual)  3,6 %  3,5 %
IndicadorTaxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat    II/2017     III/2017 
Població desocupada (en milers de persones)  497,4  475,6
(Taxa d'atur)  13,20 %  12,54 %
IndicadorHabitatges familiars. Relació amb l'activitat    II/2017     III/2017 
Nombre d'habitatges amb almenys un actiu  2.176,1  2.178,7
(Variació interanual)  -0,1 %  0,6 %
IndicadorAtur registrat. Per sexe i grups d'edat    Novembre/2017     Desembre/2017 
Total (milers de persones)  422,5  418,0
(Variació interanual)  -8,8 %  -7,9 %
IndicadorAtur registrat. Per sectors d'activitat    Novembre/2017     Desembre/2017 
Serveis (milers de persones)  299,0  295,0
(Variació interanual)  -6,8 %  -6,4 %
IndicadorAfiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat    Novembre/2017     Desembre/2017 
Total (milers d'afiliacions)  3.290,1  3.270,7
(Variació interanual)  3,4 %  3,3 %
IndicadorAfiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat    Juny/2017     Setembre/2017 
Total  3.174.998  3.175.393
(Variació interanual)  3,8 %  4,7 %
IndicadorLlocs de treball vacants. Per sectors d'activitat    II/2017     III/2017 
Nombre  19.590  17.413
 
IndicadorCost laboral. Per components    II/2017     III/2017 
Cost laboral per treballador i mes (euros)  2.773,1  2.540,2
(Variació interanual)  -0,1 %  -0,2 %
IndicadorCost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics    II/2017     III/2017 
Cost salarial (euros)  2.106,7  1.872,0
(Variació interanual)  0,0 %  -0,2 %
IndicadorCost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics    II/2017     III/2017 
Cost total per hora (euros)  21,1  21,4
Cost salarial per hora (euros)  16,0  15,8
IndicadorCost laboral. Hores per treballador i mes    II/2017     III/2017 
Hores pactades  149,3  151,7
Hores efectives  131,5  118,8
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: