Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidorsM RSS 

Catalunya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vaixells mercants (unitats)   906   81   9,89,8
     Barcelona   695   92   15,315,3
     Tarragona   211   -11   -5,0-5,0
Passatgers (milers)   150,5   42,1   38,838,8
     Barcelona   150,5   42,1   38,838,8
     Tarragona   0,0   0,0   ....
Mercaderies (milers de tones)   8.601,4   2.206,4   34,534,5
     Barcelona   5.555,4   1.949,1   54,054,0
     Tarragona   3.046,0   257,3   9,29,2
Contenidors (en TEUs) (1)   275.866   86.228   45,545,5
     Barcelona   270.915   87.243   47,547,5
     Tarragona   4.951   -1.015   -17,0-17,0

Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.

Amunt
Espanya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vaixells mercants (unitats)   11.264   416   3,83,8
Passatgers (milers)   1.853,9   210,6   12,812,8
Mercaderies (milers de tones)   45.301,4   4.265,1   10,410,4
Contenidors (en TEUs) (1)   1.316.296   93.212   7,67,6

Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.

(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.


Comentari

Han transitat pels ports catalans 906 vaixells mercants al gener del 2018, quantitat que suposa un increment interanual del 9,8%, respecte al mateix mes de l'any anterior. Han augmentat tant el volum de mercaderies (34,5%) com els contenidors en TEU (45,5%) i el nombre de passatgers (38,8%). A Espanya, creix el nombre de vaixells mercants (3,8%) i també es registren increments interanuals en el nombre de passatgers (12,8%), en el volum de mercaderies (10,4%) i en el nombre de contenidors (7,6%).

Data de publicació:

Darrer període (gener 2018): 13 de març del 2018.

Més informació a:

 Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Indicadors anuals. Idescat.
 Transport marítim. Moviment de vaixells i passatgers. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei T
 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei T
 Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors T
 Matriculació de turismes T

Sou aquí: