Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidorsM RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vaixells mercants (unitats)   1.059   43   4,22,7
     Barcelona   848   56   7,12,5
     Tarragona   211   -13   -5,83,5
Passatgers (milers)   650,7   5,7   0,93,0
     Barcelona   643,0   5,5   0,92,3
     Tarragona   7,7   0,2   2,8198,0
Mercaderies (milers de tones)   8.383,8   1.574,5   23,118,1
     Barcelona   5.404,9   1.444,7   36,521,5
     Tarragona   2.978,9   129,8   4,612,5
Contenidors (en TEUs) (1)   291.858   85.111   41,228,8
     Barcelona   286.774   87.223   43,731,1
     Tarragona   5.084   -2.112   -29,3-29,7

Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.

Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vaixells mercants (unitats)   13.266   641   5,13,1
Passatgers (milers)   4.156,3   106,1   2,62,0
Mercaderies (milers de tones)   38.755,9   5.048,8   15,06,2
Contenidors (en TEUs) (1)   1.069.703   146.386   15,94,7

Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.


Nota: Les dades dels mesos de juliol i agost de 2017 sobre l'Autoritat Portuària de la Badia d'Algesires no estan disponibles.

(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.


Comentari

Han transitat pels ports catalans 1.059 vaixells mercants a l'agost del 2017, quantitat que suposa un increment interanual del 4,2%, respecte al mateix mes de l'any anterior. Han augmentat el nombre de passatgers (0,9%), el volum de mercaderies (23,1%) i els contenidors en TEU (41,2%). A Espanya, creix el nombre de vaixells mercants (5,1%) i també es registren increments interanuals en el nombre de passatgers (2,6%), en el volum de mercaderies (15%) i en el nombre de contenidors (15,9%). En els vuit primers mesos de l'any, el volum de mercaderies ha crescut un 18,1% a Catalunya i un 6,2% a Espanya respecte al mateix període de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 11 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Indicadors anuals. Idescat.
 Transport marítim. Moviment de vaixells i passatgers. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei T
 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei T
 Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors T
 Matriculació de turismes T

Sou aquí: