Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiquesM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   770,8   -516,8   -40,169,8
OCDE   745,7   -127,0   -14,699,0
Unió Europea (UE-28)   543,9   -301,8   -35,786,6
Amèrica del Nord   11,8   1,5   14,3131,2
Amèrica Llatina   39,9   -357,8   -90,0-38,6
Resta d'Amèrica   0,3   0,2   352,3-91,3
Àsia i Oceania   6,6   -14,6   -68,7..
Àfrica   0,0   -12,6   -100,0-99,7
Paradisos fiscals   0,3   0,2   352,334,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Amunt
Espanya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   5.295,1   -6.204,9   -54,0-49,0
OCDE   3.020,7   -3.102,7   -50,7-46,6
Unió Europea (UE-28)   1.082,6   -4.519,7   -80,7-64,2
Amèrica del Nord   350,5   -20,0   -5,417,8
Amèrica Llatina   3.616,1   -1.694,5   -31,9-41,7
Resta d'Amèrica   1,4   -32,6   -95,835,1
Àsia i Oceania   60,5   -36,9   -37,943,8
Àfrica   0,6   -39,7   -98,5-92,4
Paradisos fiscals   0,3   -52,5   -99,4-13,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.


Comentari

La inversió catalana a l'estranger ha estat de 770,8 milions d'euros al tercer trimestre de l'any 2017. La Unió Europea aplega el 70,56% d'aquesta inversió. A Espanya, la inversió a l'estranger ha sumat 5.295,1 milions d'euros, un 54% menys que al mateix període de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 21 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Inversió bruta a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques. Indicadors anuals. Idescat.
 Inversió estrangera a Espanya. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: