Índexs de comerç al detall (ICD)M RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general sense estacions de servei   97,3   -1,8   -2,71,3
Alimentació   114,3   -1,2   0,51,8
Resta   86,9   -2,2   -4,91,1
     equipament personal   91,7   -2,3   -9,81,7
     equipament de la llar   74,7   0,3   -7,3-2,1
     altres béns   91,9   -3,6   0,62,7
     
Índex general amb estacions de servei   96,8   -1,5   -2,02,3
     
Preus constants    
Índex general sense estacions de servei   87,1   -3,8   -4,3-0,7
Alimentació   98,2   -2,2   -2,30,3
Resta   79,9   -5,2   -5,4-0,7
     equipament personal   84,4   -12,0   -10,21,0
     equipament de la llar   70,3   0,0   -7,2-2,5
     altres béns   84,4   -6,6   0,00,8
     
Índex general amb estacions de servei   87,2   -3,4   -3,9-0,4
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Octubre 2017
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general sense estacions de servei   96,8   -1,7   -0,22,8
Alimentació   108,4   -1,5   2,33,3
Resta   89,0   -1,9   -2,12,4
     equipament personal   90,6   -0,4   -6,93,0
     equipament de la llar   86,8   -0,6   1,23,1
     altres béns   89,6   -3,8   -0,51,6
     
Índex general amb estacions de servei   96,9   -1,5   0,43,4
     
Preus constants    
Índex general sense estacions de servei   88,6   -3,9   -1,61,0
Alimentació   94,6   -2,5   0,02,1
Resta   83,9   -5,1   -2,50,7
     equipament personal   83,4   -10,3   -7,32,5
     equipament de la llar   85,2   -0,8   1,83,5
     altres béns   84,4   -6,9   -0,90,0
     
Índex general amb estacions de servei   89,0   -3,5   -1,21,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, registra una baixada del 2,7% a Catalunya a l'octubre del 2017 respecte al mateix mes de l'any anterior. Per tipus de producte, l'alimentació augmenta un 0,5% interanual i la resta de productes disminueix un 4,9%. A preus constants, és a dir, una vegada eliminat l'efecte dels preus, l'índex general sense estacions de servei mostra una variació interanual negativa del 4,3%. En aquest cas, l'alimentació baixa un 2,3% i la resta de productes un 5,4%. A Espanya, l'índex sense estacions de servei disminueix a preus corrents un 0,2% i a preus constants un 1,6% interanual.

Aquestes dades es complementen amb les de l'indicador de conjuntura Índex de vendes en grans superfícies (IVGS).

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 28 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Vendes. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 Índexs de comerç al detall. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: