Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH)M RSS 

Catalunya. IV trimestre 2017
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   140,6   -2,21,6
Per sector d'activitat   
     Indústria   130,4   -2,91,1
     Construcció   155,6   -1,46,4
     Comerç   151,7   -0,82,0
     Hostaleria i transport   158,6   -5,51,6
     Resta de serveis   134,9   -1,70,7
Per grandària de l'establiment   
     Menys de 10 assalariats   143,0   -2,22,5
     De 10 a 49 assalariats   148,4   -1,52,3
     De 50 a 199 assalariats   144,7   -0,63,3
     De 200 a 999 assalariats   123,6   -6,6-2,9
     1000 o més assalariats   132,1   0,2-1,5
Per demarcació cameral (1)   
     Cambra de Barcelona   138,0   -2,40,6
     Resta de cambres de Barcelona   136,4   -0,22,7
     Cambres de Girona   147,3   -1,82,0
     Cambres de Lleida   152,6   -6,81,5
     Cambres de Tarragona   142,0   -1,92,3
Unitats: Base 2013 I trim.=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: L'Índex de confiança empresarial per als trimestres del 2012 no està harmonitzat.

(1) Vegeu metodologia.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2017
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   135,4   -1,13,0
Per sector d'activitat   
     Indústria   128,8   -1,42,5
     Construcció   143,9   -0,37,8
     Comerç   139,2   -1,20,6
     Hostaleria i transport   145,2   -2,03,0
     Resta de serveis   130,8   -1,03,2
Per grandària de l'establiment   
     Menys de 10 assalariats   138,0   -2,13,1
     De 10 a 49 assalariats   139,8   -0,32,9
     De 50 a 199 assalariats   133,5   -0,54,1
     De 200 a 999 assalariats   125,9   -0,92,3
     1000 o més assalariats   122,2   -0,71,5
Unitats: Base 2013 I trim.=100.

Font: INE.


Comentari

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) per al quart trimestre del 2017 a Catalunya se situa en 140,6, dada que suposa un decrement del 2,2% respecte al trimestre anterior, i un creixement de l'1,6% respecte a un any enrere.

Tots els sectors registren un decrement de la confiança respecte al trimestre anterior, destacant el sectors de l'hostaleria i transport (-5,5%) i de la indústria (-2,9%).

En relació amb el mateix trimestre de l'any anterior, creixen tots els sectors, destacant l'increment de la construcció (6,4%).

Per grandària de l'establiment, l'Índex de confiança més alt l'assoleixen els establiments de 10 a 49 assalariats (148,4), seguit dels de 50 a 199 assalariats (144,7) i els de menys de 10 assalariats (143).

Per demarcació cameral, destaca l'ICEH assolit per les Cambres de Lleida (152,6).

D'altra banda, l'ICEH per al conjunt de l'Estat espanyol se situa en 135,4, dada que suposa un decrement de l'1,1% respecte de l'índex de confiança del trimestre anterior.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 10 d'octubre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: