Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus correntsM RSS 

Catalunya. 2016
        Índex (mitjana anual)        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Índex general   84,8   86,0   86,6   -2,3   1,30,8
Alimentació   89,5   89,6   90,4   -2,7   0,01,0
Resta de productes   81,6   83,5   84,1   -2,0   2,30,7
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat.

Amunt
Espanya. 2016
        Índex (mitjana anual)        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Índex general   88,0   91,5   94,2   1,3   4,12,9
Alimentació   95,1   95,5   96,2   -0,5   0,40,6
Resta de productes   84,5   89,5   93,1   2,3   5,93,9
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.

Notes:

Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.

Les dades del darrer any són provisionals.


Comentari

L'índex de vendes en grans superfícies de Catalunya (base 2010=100) a preus corrents va créixer l'any 2016 un 0,8% respecte a l'any anterior. Les vendes de productes alimentaris van augmentar un 1% i les de la resta de productes es van incrementar en un 0,7% interanual. Al conjunt d'Espanya les vendes en grans superfícies va créixer un 2,9% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 1 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Volum de negoci en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Persones ocupades en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents T

Sou aquí: