Indicadors d'estructura econòmica RSS 

Giny de Darrers indicadors
Trieu un indicador

TemesTreball

IndicadorsPoblació activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat RSS
2016
IndicadorsPoblació ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat RSS
2016
IndicadorsPoblació ocupada. Per sectors d'activitat i sexe RSS
2016
IndicadorsPoblació desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat RSS
2016
IndicadorsPoblació assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat RSS
2016
IndicadorsPoblació assalariada. Per sectors d'activitat i sexe RSS
2016
IndicadorsPoblació assalariada. Per sector contractant i sexe RSS
2016
IndicadorsHabitatges familiars. Relació amb l'activitat RSS
2016
IndicadorsAtur registrat. Per sexe i grups d'edat RSS
2016
IndicadorsAtur registrat. Per sectors d'activitat RSS
2016
IndicadorsAfiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat RSS
2016
IndicadorsCost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat RSS
2015
IndicadorsCost laboral per treballador i any. Per dimensió de les unitats RSS
2015
IndicadorsCost laboral per treballador i any. Per components RSS
2015
IndicadorsSalaris pactats en acords col·lectius RSS
2012
IndicadorsSalari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat RSS
2014
IndicadorsSalari brut anual. Per sexe i percentils RSS
2014
IndicadorsSalari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat RSS
2014
IndicadorsSalari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació RSS
2014
IndicadorsSalari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte RSS
2014
IndicadorsSalari brut anual. Per sexe i tipus de jornada RSS
2014
TemesIngressos i consum de les llars

IndicadorsMatriculació de vehicles. Per tipus RSS
2016
TemesMacromagnituds

IndicadorsProducte interior brut (Base 2010). Oferta RSS
2016
IndicadorsProducte interior brut (Base 2010). Demanda RSS
2016
IndicadorsProducte interior brut (Base 2010). Rendes RSS
2016
IndicadorsProducte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç RSS
2016
IndicadorsProducte interior brut (PIB). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) RSS
2015
IndicadorsProducte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) RSS
2015
IndicadorsLlocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) RSS
2016
IndicadorsLlocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) RSS
2016
IndicadorsRenda familiar disponible bruta. Preus corrents. Base 2010 RSS
2014
IndicadorsProductivitat total dels factors (PTF). Per components RSS
2015
IndicadorsSèries enllaçades del Producte interior brut. Base 2000. Preus corrents
2000
IndicadorsSèries enllaçades del Producte interior brut. Base 2000. Índexs en volum
2000
TemesEmpreses · Finances

IndicadorsEmpreses. Per sector d'activitat, dimensió i condició jurídica RSS
2016
IndicadorsEstabliments. Per sector d'activitat i dimensió RSS
2016
IndicadorsCreació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils RSS
2016
IndicadorsProcediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs RSS
2016
IndicadorsProcediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió RSS
2016
TemesInversió i comerç exterior

IndicadorsExportacions. Per destinació econòmica dels béns RSS
2016
IndicadorsExportacions. Per branques d'activitat RSS
2016
IndicadorsExportacions. Per àrees geogràfiques i països RSS
2016
IndicadorsExportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes RSS
2016
IndicadorsExportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques RSS
2016
IndicadorsImportacions. Per destinació econòmica dels béns RSS
2016
IndicadorsImportacions. Per branques d'activitat RSS
2016
IndicadorsImportacions. Per àrees geogràfiques i països RSS
2016
IndicadorsImportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes RSS
2016
IndicadorsImportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques RSS
2016
IndicadorsInversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques RSS
2016
IndicadorsInversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques RSS
2016
TemesPreus

IndicadorsÍndex de preus de consum (IPC) RSS
2016
IndicadorsÍndex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials RSS
2016
IndicadorsÍndex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions RSS
2016
TemesRecerca · Tecnologia

IndicadorsDespesa interna en R+D sobre el PIB. Per sectors d'execució RSS
2014
IndicadorsPersonal en R+D. Per sexe, ocupació i sectors d'execució RSS
2014
IndicadorsDespesa interna en R+D. Per tipus de despesa i sectors d'execució RSS
2014
IndicadorsDespesa interna en R+D. Per origen dels fons i sectors d'execució RSS
2014
IndicadorsInnovació tecnològica. Empreses RSS
2014
IndicadorsInnovació tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació RSS
2014
IndicadorsInnovació tecnològica. Despeses RSS
2014
IndicadorsInnovació no tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació RSS
2014
IndicadorsEquipament i ús de les noves tecnologies RSS
2016
IndicadorsÚs de noves tecnologies pels nens de 10 a 15 anys RSS
2016
IndicadorsÚs de les TIC i comerç electrònic. Empreses de 10 ocupats o més RSS
2015
IndicadorsÚs de les TIC i comerç electrònic. Empreses de menys de 10 ocupats RSS
2015
IndicadorsExportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes RSS
2016
IndicadorsExportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques RSS
2016
IndicadorsImportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes RSS
2016
IndicadorsImportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques RSS
2016
TemesComerç · Serveis

IndicadorsVolum de negoci en els serveis. Per agrupacions d'activitat RSS
2014
IndicadorsPersones ocupades en els serveis. Per agrupacions d'activitat RSS
2014
IndicadorsDespeses de personal en els serveis. Per agrupacions d'activitat RSS
2014
IndicadorsInversió bruta en actius materials en els serveis. Per agrupacions d'activitat RSS
2014
IndicadorsÍndex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents RSS
2016
TemesConstrucció

IndicadorsHabitatges en construcció (visats d'obra) RSS
2016
IndicadorsLicitació oficial d'obres (data de publicació) RSS
2016
IndicadorsLicitació oficial d'obres (data d'obertura) RSS
2016
IndicadorsÍndex de costos de construir RSS
2015
IndicadorsIndicadors del ciment RSS
2016
IndicadorsHipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques RSS
2016
IndicadorsHipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per entitat prestatària RSS
2016
TemesIndústria · Energia

IndicadorsVolum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat RSS
2014
IndicadorsVolum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes RSS
2014
IndicadorsPersones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat RSS
2014
IndicadorsDespeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat RSS
2014
IndicadorsInversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat RSS
2014
IndicadorsÍndex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials RSS
2016
IndicadorsÍndex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions RSS
2016
IndicadorsÍndex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials RSS
2016
IndicadorsÍndex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions RSS
2016
IndicadorsIndicador de clima industrial (ICI) RSS
2016
IndicadorsInversió industrial RSS
2017
IndicadorsMatriculació de vehicles industrials. Per procedència RSS
2016
IndicadorsFacturació d'energia elèctrica. Per sectors RSS
2016
TemesTransport

IndicadorsTransport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei RSS
2016
IndicadorsTransport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei RSS
2016
IndicadorsTransport marítim. Tràfic de mercaderies. Per tipus RSS
2016
IndicadorsTransport marítim. Moviment de vaixells i passatgers RSS
2016
IndicadorsMatriculació de vehicles. Per tipus RSS
2016
TemesTurisme

IndicadorsEstabliments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació RSS
2016
IndicadorsEstabliments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories RSS
2016
IndicadorsEstabliments hotelers. Viatgers. Per procedència RSS
2016
IndicadorsEstabliments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories RSS
2016
IndicadorsEstabliments hotelers. Pernoctacions. Per procedència RSS
2016
IndicadorsEstabliments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories RSS
2016
IndicadorsCàmpings. Viatgers i pernoctacions. Per procedència RSS
2016
IndicadorsCàmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories RSS
2016
IndicadorsCàmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories RSS
2016
IndicadorsCàmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories RSS
2016
IndicadorsTurisme rural. Viatgers i pernoctacions. Per procedència RSS
2016
IndicadorsTurisme rural. Viatgers. Per marques turístiques RSS
2016
IndicadorsTurisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques RSS
2016
IndicadorsTurisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques RSS
2016
IndicadorsVisitants estrangers RSS
2016
IndicadorsTuristes estrangers. Per país de residència habitual RSS
2016
IndicadorsTuristes estrangers. Despesa declarada RSS
2016
IndicadorsVisitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència RSS
2015
IndicadorsTuristes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge RSS
2015
IndicadorsTuristes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada RSS
2015

Les fletxes vermelles destaquen els indicadors que s'han carregat en els darrers dies.

Sou aquí: