Educació 

Índex

Nivell d'instrucció de la població de 16 anys i més. Per sexe i grups d'edat
Taxa neta d'escolarització. Primer cicle d'educació inicial
Ensenyament universitari. Alumnes matriculats. Per sexe
Ensenyament universitari. Alumnes titulats. Per sexe
Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants)

Finançament de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants)
Despeses de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants)
Despeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants)IndicadorNivell d'instrucció de la població de 16 anys i més. Per sexe i grups d'edat    2001     2011 
Nivell tercer grau (% població)  :  :
 
IndicadorTaxa neta d'escolarització. Primer cicle d'educació inicial    2013/14     2014/15 
Població escolaritzada de 3 anys (% població de 3 anys)  93,1  93,4
 
IndicadorEnsenyament universitari. Alumnes matriculats. Per sexe    2012/13     2013/14 
Total  239.680  237.426
(Variació anual)  -2,3 %  -0,9 %
IndicadorEnsenyament universitari. Alumnes titulats. Per sexe    2012/13     2013/14 
Total  44.034  44.096
(Variació anual)  9,0 %  0,1 %
IndicadorFinançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants)    2009-2010     2014-2015 
Total ingressos corrents (milions d'euros)  2.216,6  2.341,7
 
IndicadorFinançament de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants)    2009-2010     2014-2015 
Total ingressos corrents (milions d'euros)  2.084,2  2.239,7
 
IndicadorDespeses de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants)    2009-2010     2014-2015 
Total despeses corrents (milions d'euros)  2.091,5  2.218,7
 
IndicadorDespeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants)    2009-2010     2014-2015 
Total despeses corrents (milions d'euros)  1.971,7  2.119,7
 
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Educació
 Nivell d'instrucció de la població de 16 anys i més. Per sexe i grups d'edat T
 Taxa neta d'escolarització. Primer cicle d'educació inicial T
 Ensenyament universitari. Alumnes matriculats. Per sexe T
 Ensenyament universitari. Alumnes titulats. Per sexe T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T

Sou aquí: