Llars, famílies i matrimonis 

Índex

Llars. Per tipus
Llars. Per nombre de persones
Infants adoptats. Per continent de procedència
Edat mitjana al primer matrimoni
Ruptures matrimonials


IndicadorLlars. Per tipus    2015     2016 
Total (milers de llars)  54,6  55,8
 
IndicadorLlars. Per nombre de persones    2015     2016 
1 persona (milers de llars)  736,5  735,8
 
IndicadorInfants adoptats. Per continent de procedència    2015     2016 
Total  159  139
(Variació anual)  -11,7 %  -12,6 %
IndicadorEdat mitjana al primer matrimoni    2015     2016 
Homes (anys)  34,68  35,10
Dones (anys)  32,65  33,16
IndicadorRuptures matrimonials    2015     2016 
Divorcis  18.062  17.931
(Variació anual)  -3,6 %  -0,7 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Llars, famílies i matrimonis
 Llars. Per tipus T
 Llars. Per nombre de persones T
 Infants adoptats. Per continent de procedència T
 Matrimonis i taxa bruta de nupcialitat T
 Edat mitjana al primer matrimoni T
 Ruptures matrimonials T

Sou aquí: