Macromagnituds 

Índex

Producte interior brut (Base 2010). Oferta
Producte interior brut (Base 2010). Demanda
Producte interior brut (Base 2010). Rendes
Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC)
Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC)

Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010)
Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010)
Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010)
Productivitat total dels factors (PTF). Per componentsIndicadorProducte interior brut (Base 2010). Oferta    2016     2017 
PIB a preus corrents (milions d'euros)  224.751  234.651
(Variació en volum)  3,6 %  3,4 %
IndicadorProducte interior brut (Base 2010). Demanda    2016     2017 
Demanda interna (milions d'euros)  196.670  206.123
(Variació en volum)  2,7 %  3,1 %
IndicadorProducte interior brut (Base 2010). Rendes    2016     2017 
Remuneració d'assalariats (milions d'euros)  104.500  107.693
(Variació anual)  2,6 %  3,1 %
IndicadorProducte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC)    2015     2016 
Índex UE-28=100  112,2  114,5
Índex Espanya=100  125,1  125,0
IndicadorProducte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC)    2015     2016 
Índex UE-28=100  106,9  109,2
Índex Espanya=100  119,1  119,3
IndicadorLlocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010)    2016     2017 
Total (milers)  3.596,2  3.702,8
(Variació anual)  2,6 %  3,0 %
IndicadorLlocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010)    2016     2017 
Total (milers)  3.100,4  3.196,9
(Variació anual)  3,9 %  3,1 %
IndicadorRenda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010)    2014     2015 
Milions d'euros  122.441  125.050
(Variació a preus corrents)  1,8 %  2,1 %
IndicadorProductivitat total dels factors (PTF). Per components    2015     2016 
Índex (2010=100)  105,7  107,2
(Variació en volum)  2,4 %  1,4 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: