Xifres de població 

Índex

Població a 1 de gener. Per sexe
Població a 1 de gener. Per grups d'edat
Creixement de la població
Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexe


IndicadorPoblació a 1 de gener. Per sexe    2016     2017 
Total  7.448.332  7.477.131
(Variació anual)  0,3 %  0,4 %
IndicadorPoblació a 1 de gener. Per grups d'edat    2016     2017 
De 80 anys i més  444  456
(Variació anual)  1,8 %  2,7 %
IndicadorCreixement de la població    2014     2015 
Creixement total  -9.140  23.578
(Taxa per 1.000 habitants)  -1,23  3,17
IndicadorPoblació resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexe    2016     2017 
Total  264.034  284.374
(Variació anual)  9,1 %  7,7 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Xifres de població
 Població a 1 de gener. Per sexe T
 Població a 1 de gener. Per grups d'edat T
 Creixement de la població T
 Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexe T

Sou aquí: