Condicions de vida 

Índex

Desigualtat de la distribució de la renda
Població en risc de pobresa o d'exclusió social
Taxa de risc de pobresa. Per sexe
Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa
Població amb privació material severa

Població en risc de pobresa després de transferències socials
Taxa de risc de pobresa en el treball. Per sexe
Bretxa del risc de pobresa. Per sexe i grups d'edat
Bretxa salarial entre homes i donesIndicadorDesigualtat de la distribució de la renda. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Desigualtat de renda entre el quintil superior i el quintil inferior  5,5  6,6  5,2  5,2
 
IndicadorPoblació en risc de pobresa o d'exclusió social. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
1.000 persones  1.655  12.827  77.048  118.036
 
IndicadorTaxa de risc de pobresa. Per sexe. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Abans de les transferències socials. Total (%)  24,7  29,5  25,7  25,9
Després de les transferències socials. Total (%)  19,2  22,3  17,4  17,3
IndicadorPoblació que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
1.000 persones  406  5.188  27.357  39.132
 
IndicadorPoblació amb privació material severa. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
1.000 persones  407  2.659  22.137  37.799
 
IndicadorPoblació en risc de pobresa després de transferències socials. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
1.000 persones  1.406  10.269  58.028  86.904
 
IndicadorTaxa de risc de pobresa en el treball. Per sexe. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (%)  12,0  13,1  9,5 (e)  9,6 (e)
Dones (%)  11,2  12,3  9,3 (e)  9,1 (e)
Homes (%)  12,6  13,7  9,7 (e)  10,1 (e)
(e) Valor estimat.
IndicadorBretxa del risc de pobresa. Per sexe i grups d'edat. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (%)  29,0  31,4  24,5  24,8
Dones (%)  29,5  31,8  23,7  23,9
Homes (%)  28,5  31,0  25,2  25,8
IndicadorBretxa salarial entre homes i dones. 2015    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
%  13,9  14,2  16,7 (p)  16,2 (p)
 
(p) Provisional.
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Condicions de vida
 Desigualtat de la distribució de la renda T
 Població en risc de pobresa o d'exclusió social Europa 2020 T
 Taxa de risc de pobresa. Per sexe T
 Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa Europa 2020 T
 Població amb privació material severa Europa 2020 T
 Població en risc de pobresa després de transferències socials Europa 2020 T
 Taxa de risc de pobresa en el treball. Per sexe T
 Bretxa del risc de pobresa. Per sexe i grups d'edat T
 Bretxa salarial entre homes i dones T

Sou aquí: