Indicadors de la Unió EuropeaM 

Conjunt d'indicadors referents a diferents aspectes de la realitat demogràfica, econòmica i social de Catalunya, comparats amb Espanya i la Unió Europea. S'hi inclouen els nous indicadors de l'estratègia Europa 2020.

Trieu un indicador

TemesXifres de població

IndicadorsDensitat de població. 2015
IndicadorsPoblació a 1 de gener. Per sexe. 2016
IndicadorsPoblació a 1 de gener. Per grups d'edat. 2016
IndicadorsDones per cada 100 homes. 2016
IndicadorsCreixement total de la població. 2015
TemesPoblació estrangera

IndicadorsPoblació estrangera a 1 de gener. 2016
IndicadorsSol·licitants d'asil. 2015
TemesLlars, famílies i matrimonis

IndicadorsTaxa bruta de nupcialitat. 2015
IndicadorsTaxa bruta de divorcis. 2015
TemesNaixements i defuncions

IndicadorsTaxa bruta de natalitat. 2015
IndicadorsNascuts vius fora del matrimoni. 2015
IndicadorsFills per dona. 2015
IndicadorsEdat mitjana a la maternitat. 2015
IndicadorsTaxa bruta de mortalitat. 2015
IndicadorsTaxa bruta de mortalitat infantil. 2015
IndicadorsTaxa de mortalitat estandarditzada per edat. Per sexe. 2012
IndicadorsCreixement natural de la població. 2015
TemesMigracions

IndicadorsCreixement migratori. 2015
TemesProjeccions

IndicadorsPoblació projectada a 1 de gener. 2050
TemesEducació

IndicadorsAlumnes matriculats. Per nivells educatius. 2015
IndicadorsEstudiants universitaris. Per àmbits d'estudi. 2015
IndicadorsPoblació de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe. 2016
IndicadorsPoblació de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe. 2016 Europa 2020
IndicadorsAbandonament prematur dels estudis. Per sexe. 2016 Europa 2020
IndicadorsFormació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe. 2016
IndicadorsDespesa pública en educació respecte al PIB. 2011
TemesSalut

IndicadorsLlits d'hospital. 2015
IndicadorsPrincipals causes de mort. 2014
IndicadorsEsperança de vida en néixer. Per sexe. 2014
IndicadorsEsperança de vida als 60 anys. Per sexe. 2014
TemesTreball

IndicadorsPoblació activa de 15 a 64 anys. 2016
IndicadorsTaxa d'activitat de 15 a 64 anys. Per sexe. 2016
IndicadorsPoblació ocupada de 15 a 64 anys. Per sectors. 2016
IndicadorsTaxa d'ocupació de 20 a 64 anys. Per sexe. 2016 Europa 2020
IndicadorsTaxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe. 2016
IndicadorsDispersió de la taxa d'ocupació regional. Per sexe. 2016
IndicadorsTaxa d'atur. Per sexe. 2016
IndicadorsTaxa d'atur de menors de 25 anys. 2016
IndicadorsTaxa d'atur de llarga durada. Per sexe. 2016
IndicadorsCreixement del cost laboral unitari. 2014
IndicadorsPoblació de 0 a 17 anys en llars sense ocupació. 2016
IndicadorsPoblació de 18 a 59 anys en llars sense ocupació. Per sexe. 2016
TemesCondicions de vida

IndicadorsDesigualtat de la distribució de la renda. 2015
IndicadorsTaxa de risc de pobresa. Per sexe. 2015
IndicadorsTaxa de risc de pobresa en el treball. Per sexe. 2015
IndicadorsPoblació en risc de pobresa o d'exclusió social. 2015 Europa 2020
IndicadorsPoblació que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. 2015 Europa 2020
IndicadorsPoblació en risc de pobresa després de transferències socials. 2015 Europa 2020
IndicadorsPoblació amb privació material severa. 2015 Europa 2020
IndicadorsBretxa del risc de pobresa. Per grups d'edat i sexe. 2015
IndicadorsBretxa salarial entre homes i dones. 2014
TemesProtecció social

IndicadorsDespesa en prestacions socials respecte al PIB. 2014
TemesMacromagnituds

IndicadorsProducte interior brut. 2016
IndicadorsPIB per habitant. 2015
IndicadorsPIB per persona ocupada en paritat de poder de compra (PPC). 2015
IndicadorsValor afegit brut. Per sectors. 2016
TemesFinances públiques

IndicadorsSaldo del sector administracions públiques respecte al PIB. 2015
IndicadorsDeute públic respecte al PIB. 2015
IndicadorsAjuts de l'estat respecte al PIB. 2013
TemesInversió i comerç exterior

IndicadorsComerç exterior. 2016
TemesPreus

IndicadorsÍndex de preus de consum harmonitzat (IPCH). 2016
TemesRecerca · Tecnologia

IndicadorsLlars amb accés a Internet. 2016
IndicadorsUsuaris habituals d'Internet. Per sexe. 2016
IndicadorsPersones que han comprat per Internet. 2016
IndicadorsEmpreses que han venut a través de comerç electrònic. 2016
IndicadorsÚs de l'administració electrònica. 2016
IndicadorsDespesa interior bruta en R+D respecte al PIB. 2014 Europa 2020
IndicadorsDespesa en R+D. Per sectors d'execució. 2014
IndicadorsInvestigadors en R+D. Per sexe. 2014
TemesAgricultura · Ramaderia · Pesca

IndicadorsProducció final agrària. 2015
TemesComerç · Serveis

IndicadorsEmpreses en el sector comerç. 2014
IndicadorsPersones ocupades en el sector comerç. 2014
IndicadorsVolum de negoci en el sector comerç. 2014
TemesIndústria · Energia

IndicadorsÍndex de producció industrial corregit d'efecte calendari. 2016
IndicadorsProducció d'energia primària. 2014
IndicadorsConsum d'energia primària sense usos no energètics. 2014 Europa 2020
IndicadorsConsum d'energia primària. Per productes. 2014
IndicadorsConsum final d'energia. Per sectors. 2014
IndicadorsConsum d'energia per habitant. 2014
IndicadorsConsum d'energia primària respecte al PIB a preus constants. 2014
IndicadorsConsum d'energia elèctrica obtinguda a partir d'energies renovables. 2014
IndicadorsConsum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut. 2014 Europa 2020
TemesTransport

IndicadorsVolum del transport de mercaderies respecte al PIB. 2013
IndicadorsVolum del transport de passatgers respecte al PIB. 2013
IndicadorsTransport interior de mercaderies. 2013
IndicadorsTransport de passatgers en turismes respecte al transport interior total. 2013
IndicadorsTransport aeri. Passatgers. 2016
TemesTurisme

IndicadorsEstabliments turístics. 2015
IndicadorsPlaces turístiques. 2015
IndicadorsPernoctacions. 2015
TemesMedi ambient

IndicadorsResidus municipals. Generació. 2015
IndicadorsResidus municipals. Per tipus de tractament. 2015
IndicadorsEmissions de gasos amb efecte hivernacle. 2014 Europa 2020
IndicadorsContaminació de l'aire. 2014

Les fletxes vermelles destaquen els indicadors que s'han carregat en els darrers dies.