Indicadors de conjuntura econòmica RSS 

Giny de Darrers indicadors
Trieu un indicador

CapítolsComptabilitat trimestral

IndicadorsProducte interior brut (PIB). Base 2010. Oferta RSS
I trimestre 2016
IndicadorsProducte interior brut (PIB). Base 2010. Demanda RSS
I trimestre 2016
IndicadorsProducte interior brut (PIB). Base 2010. Oferta. Avanç RSS
I trimestre 2016
IndicadorsProducte interior brut (PIB). Base 2008. Oferta RSS
III trimestre 2014
IndicadorsProducte interior brut (PIB). Base 2008. Demanda RSS
III trimestre 2014
IndicadorsProducte interior brut (PIB pm). Base 2000. Oferta RSS
III trimestre 2011
IndicadorsProducte interior brut (PIB pm). Base 2000. Demanda RSS
III trimestre 2011
CapítolsIndústria

IndicadorsÍndex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari RSS
Abril 2016
IndicadorsÍndex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials RSS
Abril 2016
IndicadorsÍndex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions RSS
Abril 2016
IndicadorsÍndex de volum de negoci a la indústria (IVNI) RSS
Abril 2016
IndicadorsÍndex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) RSS
Abril 2016
IndicadorsIndicador de clima industrial (ICI) RSS
Maig 2016
IndicadorsFacturació d'energia elèctrica. Per sectors RSS
Maig 2016
IndicadorsPoblació ocupada en la indústria RSS
I trimestre 2016
CapítolsConstrucció

IndicadorsHabitatges en construcció (visats d'obra) RSS
Març 2016
IndicadorsLicitació oficial en construcció (data de publicació) RSS
Abril 2016
IndicadorsLicitació oficial d'obres (data d'obertura) RSS
Maig 2016
IndicadorsÍndex de costos de construir RSS
Març 2016
IndicadorsIndicadors del ciment RSS
Abril 2016
IndicadorsPoblació ocupada en la construcció RSS
I trimestre 2016
CapítolsServeis

IndicadorsIndicadors d'activitat del sector serveis (IASS) RSS
Abril 2016
IndicadorsIndicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS i IASS) RSS
I trimestre 2016
IndicadorsTransport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei RSS
Maig 2016
IndicadorsTransport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei RSS
Maig 2016
IndicadorsTransport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors RSS
Abril 2016
IndicadorsPoblació ocupada en els serveis RSS
I trimestre 2016
IndicadorsPoblació ocupada en el sector cultural RSS
I trimestre 2016
CapítolsConsum

IndicadorsÍndex de vendes en grans superfícies (IVGS) RSS
Abril 2016
IndicadorsÍndexs de comerç al detall (ICD) RSS
Maig 2016
IndicadorsMatriculació de turismes RSS
Maig 2016
CapítolsInversió

IndicadorsMatriculació de vehicles industrials RSS
Maig 2016
IndicadorsHipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques RSS
Març 2016
CapítolsMercat de treball

IndicadorsPoblació ocupada. Per sectors d'activitat RSS
I trimestre 2016
IndicadorsPoblació assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte RSS
I trimestre 2016
IndicadorsTaxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat RSS
I trimestre 2016
IndicadorsHabitatges familiars. Relació amb l'activitat RSS
I trimestre 2016
IndicadorsAfiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat RSS
Maig 2016
IndicadorsAtur registrat. Per sexe i grups d'edat RSS
Maig 2016
IndicadorsAtur registrat. Per sectors d'activitat RSS
Maig 2016
IndicadorsLlocs de treball vacants. Per sectors d'activitat RSS
I trimestre 2016
CapítolsPreus i salaris

IndicadorsÍndex de preus de consum (IPC) RSS
Maig 2016
IndicadorsÍndex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials RSS
Maig 2016
IndicadorsÍndex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions RSS
Maig 2016
IndicadorsCost laboral. Per components RSS
I trimestre 2016
IndicadorsCost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics RSS
I trimestre 2016
IndicadorsCost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics RSS
I trimestre 2016
IndicadorsCost laboral. Hores per treballador i mes RSS
I trimestre 2016
CapítolsTurisme

IndicadorsEstabliments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació RSS
Maig 2016
IndicadorsEstabliments hotelers. Viatgers. Per procedència RSS
Maig 2016
IndicadorsEstabliments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories RSS
Maig 2016
IndicadorsEstabliments hotelers. Pernoctacions RSS
Maig 2016
IndicadorsEstabliments hotelers. Pernoctacions. Per procedència RSS
Maig 2016
IndicadorsEstabliments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories RSS
Maig 2016
IndicadorsEstabliments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories RSS
Maig 2016
IndicadorsIndicadors de rendibilitat del sector hoteler RSS
Maig 2016
IndicadorsCàmpings. Viatgers i grau d'ocupació RSS
I trimestre 2016
IndicadorsCàmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories RSS
I trimestre 2016
IndicadorsCàmpings. Pernoctacions RSS
I trimestre 2016
IndicadorsCàmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories RSS
I trimestre 2016
IndicadorsCàmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories RSS
I trimestre 2016
IndicadorsTurisme rural. Viatgers i grau d'ocupació RSS
I trimestre 2016
IndicadorsTurisme rural. Viatgers. Per marques turístiques RSS
I trimestre 2016
IndicadorsTurisme rural. Pernoctacions RSS
I trimestre 2016
IndicadorsTurisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques RSS
I trimestre 2016
IndicadorsTurisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques RSS
I trimestre 2016
IndicadorsVisitants estrangers RSS
Abril 2016
IndicadorsTuristes estrangers. Per país de residència habitual RSS
Abril 2016
IndicadorsTuristes estrangers. Despesa declarada RSS
Abril 2016
IndicadorsTuristes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència RSS
IV trimestre 2015
IndicadorsIndicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya RSS
II trimestre 2015
IndicadorsIndicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya RSS
II trimestre 2015
IndicadorsPoblació ocupada en el sector turístic RSS
I trimestre 2016
CapítolsSector exterior

IndicadorsExportacions. Per destinació econòmica dels béns RSS
Març 2016
IndicadorsExportacions. Per branques d'activitat RSS
Març 2016
IndicadorsExportacions. Per àrees geogràfiques i països RSS
Març 2016
IndicadorsExportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes RSS
I trimestre 2016
IndicadorsExportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques RSS
I trimestre 2016
IndicadorsImportacions. Per destinació econòmica dels béns RSS
Març 2016
IndicadorsImportacions. Per branques d'activitat RSS
Març 2016
IndicadorsImportacions. Per àrees geogràfiques i països RSS
Març 2016
IndicadorsImportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes RSS
I trimestre 2016
IndicadorsImportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques RSS
I trimestre 2016
IndicadorsClima exportador RSS
I trimestre 2016
IndicadorsÍndex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya RSS
IV trimestre 2015
IndicadorsÍndex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats RSS
IV trimestre 2015
IndicadorsÍndex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats RSS
IV trimestre 2015
IndicadorsInversió estrangera. Per branques d'activitat RSS
I trimestre 2016
IndicadorsInversió estrangera. Per àrees geogràfiques RSS
I trimestre 2016
IndicadorsInversió a l'estranger. Per branques d'activitat RSS
I trimestre 2016
IndicadorsInversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques RSS
I trimestre 2016
CapítolsEmpreses

IndicadorsÍndex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) RSS
II trimestre 2016
IndicadorsIndicadors de clima empresarial RSS
I trimestre 2016
IndicadorsCreació i dissolució de societats mercantils RSS
Maig 2016
IndicadorsAmpliació de capital de societats mercantils RSS
Maig 2016
IndicadorsProcediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs RSS
I trimestre 2016

Les fletxes vermelles destaquen els indicadors que s'han carregat en els darrers dies.