Producte interior brut (PIB). Base 2008. OfertaM 

Catalunya. III trimestre 2014
        Trimestre actual        Trimestre anterior
        corregit        dades        cicle-        corregit        dades        cicle-
        d'estacionalitat        brutes        tendència        d'estacionalitat        brutes        tendència
PIB. Variació interanual   1,5   2,5   1,4   1,3   1,51,3
Agricultura   -3,5   -3,5   -3,5   -2,2   -2,2-2,2
Indústria   0,4   0,3   0,6   1,5   0,41,4
Construcció   -2,9   -1,2   -3,0   -4,5   -2,3-4,6
Serveis   2,2   3,7   2,1   1,9   2,31,9
Impostos nets sobre productes   2,3   2,3   1,9   1,7   1,72,5
       
PIB. Variació intertrimestral   0,3   -3,1   0,2   0,5   5,70,3
Unitats: %.

Font: Idescat.

Amunt
Espanya. III trimestre 2014
        Trimestre actual        Trimestre anterior
        corregit        dades        cicle-        corregit        dades        cicle-
        d'estacionalitat        brutes        tendència        d'estacionalitat        brutes        tendència
PIB. Variació interanual   1,6   1,6   :   1,3   1,1:
Agricultura   8,4   10,1   :   3,8   3,5:
Indústria   0,9   1,8   :   1,4   1,0:
Construcció   -0,4   0,1   :   -1,8   -1,4:
Serveis   1,6   1,4   :   1,3   1,2:
Impostos nets sobre productes   2,4   2,0   :   1,5   1,7:
       
PIB. Variació intertrimestral   0,5   -2,5   :   0,5   6,6:
Unitats: %.

Font: INE.

: No disponible.

Nota: Les dades d'Espanya estan elaborades en base 2010, implementant el nou Sistema europeu de comptes 2010 (SEC 2010)

-


Comentari

El producte interior brut (PIB) creix un 1,5% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2014, segons dades corregides d'efectes estacionals i de calendari.

Des del vessant de l'oferta, mostren taxes de variació interanuals positives la indústria (0,4%) i els serveis (2,2%). En sentit contrari, baixen l'agricultura (-3,5%) i la construcció (-2,9%). Els impostos nets sobre els productes pugen un 2,3% interanual.

En termes intertrimestrals, el PIB corregit d'estacionalitat creix un 0,3% a Catalunya.

A Espanya, el PIB corregit d'efectes d'estacionalitat creix un 1,6% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2014): 19 de desembre del 2014.

Més informació a:

 Producte interior brut (PIB). Base 2008. Oferta. Avanç. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Producte interior brut (PIB). Base 2008. Oferta. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Avanç del PIB. Nota de Conjuntura Econòmica. Departament d'Economia i Coneixement.
 Comptes econòmics anuals de Catalunya. Idescat.
 Sistema europeo de cuentas integradas (SEC). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (PIB). Base 2008. Oferta T
 Producte interior brut (PIB). Base 2008. Demanda T
 Producte interior brut (PIB pm). Base 2000. Oferta T
 Producte interior brut (PIB pm). Base 2000. Demanda T