Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI)M RSS 

Catalunya. Novembre 2016
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IECI)   113,6   9,02,2
Productes industrials   113,9   8,83,3
     béns de consum   109,6   6,54,1
     béns d'equipament   133,8   16,110,5
     béns intermedis   107,7   6,7-1,9
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Amunt
Espanya. Novembre 2016
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IECI)   112,1   6,90,5
Productes industrials   112,8   7,32,3
     béns de consum   109,7   7,83,5
     béns d'equipament   134,9   8,36,3
     béns intermedis   101,5   6,0-1,8
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Notes:

- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.

- Índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).

- Les dades dels tretze darrers mesos són provisionals.


Comentari

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) ha augmentat un 9% interanual a Catalunya al novembre del 2016. Si es compten només els productes industrials, sense l'energia, l'índex mostra un increment del 8,8% amb relació al mateix mes de 2015. Per tipus de béns creixen, respecte al mateix mes de l'any anterior, els béns de consum (6,5%), els d'equipament (16,1%), i els bens intermedis (6,7%). A Espanya l'IECI puja un 6,9% respecte a un any enrere. En termes acumulats, l'índex augmenta a Catalunya un 2,2% i a Espanya ho fa un 0,5%, respecte als primers onze mesos de l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2016): 23 de gener del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T