Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI)M RSS 

Catalunya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IECI)   103,2   -3,37,8
Productes industrials   103,5   -4,56,3
     béns de consum   99,6   -3,15,2
     béns d'equipament   116,8   -8,34,4
     béns intermedis   100,2   -3,58,8
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Amunt
Espanya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IECI)   105,3   0,08,7
Productes industrials   105,1   -2,26,4
     béns de consum   99,2   -2,34,7
     béns d'equipament   124,6   -1,56,7
     béns intermedis   97,7   -2,57,7
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Notes:

- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.

- Índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).

- Les dades dels tretze darrers mesos són provisionals.


Comentari

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) ha baixat un 3,3% interanual a Catalunya a l'abril del 2017. Si es compten només els productes industrials, sense l'energia, l'índex mostra un decrement del 4,5% amb relació al mateix mes del 2016. Per tipus de béns, respecte al mateix mes de l'any anterior, disminueixen tant els béns de consum (-3,1%) com els d'equipament (-8,3%) i els béns intermedis (-3,5%). A Espanya l'IECI no mostra variació respecte a un any enrere. En termes acumulats, l'índex augmenta un 7,8% a Catalunya i un 8,7% a Espanya, en relació amb els primers quatre mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (abril 2017): 21 de juny del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: