Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI)M RSS 

Catalunya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IECI)   119,4   7,48,7
Productes industrials   120,1   6,87,6
     béns de consum   115,7   5,56,9
     béns d'equipament   137,0   3,44,2
     béns intermedis   115,5   10,510,5
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Amunt
Espanya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IECI)   116,2   7,18,4
Productes industrials   117,1   7,06,7
     béns de consum   114,8   5,16,1
     béns d'equipament   128,8   6,54,4
     béns intermedis   111,7   9,09,2
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Notes:

- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.

- Índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).

- Les dades dels tretze darrers mesos són provisionals.


Comentari

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) ha pujat un 7,4% interanual a Catalunya al juny del 2017. Si es compten només els productes industrials, sense l'energia, l'índex mostra un increment del 6,8% amb relació al mateix mes del 2016. Per tipus de béns, respecte al mateix mes de l'any anterior, destaca l'augment dels béns intermedis (10,5%). També creixen els béns de consum (5,5%) i els d'equipament (3,4%). A Espanya l'IECI augmenta un 7,1% respecte a un any enrere. En termes acumulats, l'índex augmenta un 8,7% a Catalunya i un 8,4% a Espanya, amb relació als primers sis mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (juny 2017): 11 d'agost del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: