Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI)M RSS 

Catalunya. Juliol 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IECI)   113,7   4,37,8
Productes industrials   114,1   3,96,8
     béns de consum   111,2   2,76,3
     béns d'equipament   124,8   -5,01,7
     béns intermedis   111,5   11,310,7
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Amunt
Espanya. Juliol 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IECI)   111,4   4,47,9
Productes industrials   111,7   3,76,4
     béns de consum   110,4   2,95,6
     béns d'equipament   124,6   -4,23,3
     béns intermedis   104,7   11,19,7
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Notes:

- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.

- Índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).

- Les dades dels tretze darrers mesos són provisionals.


Comentari

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) ha pujat un 4,3% interanual a Catalunya al juliol del 2017. Si es compten només els productes industrials, sense l'energia, l'índex mostra un increment del 3,9% amb relació al mateix mes del 2016. Per tipus de béns, respecte al mateix mes de l'any anterior, destaca l'augment dels béns intermedis (11,3%). També pugen els béns de consum (2,7%) mentre que els d'equipament disminueixen un 5%. A Espanya l'IECI augmenta un 4,4% respecte a un any enrere. En termes acumulats, l'índex creix un 7,8% a Catalunya i un 7,9% a Espanya, amb relació als primers set mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (juliol 2017): 21 de setembre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: