Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI)M RSS 

Catalunya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IECI)   109,3   13,713,7
Productes industrials   109,1   11,811,8
     béns de consum   103,5   10,710,7
     béns d'equipament   128,1   10,510,5
     béns intermedis   104,6   13,713,7
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Amunt
Espanya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IECI)   107,7   11,511,5
Productes industrials   107,1   8,38,3
     béns de consum   100,9   8,08,0
     béns d'equipament   128,1   7,67,6
     béns intermedis   99,1   9,19,1
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Notes:

- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.

- Índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).

- Les dades dels tretze darrers mesos són provisionals.


Comentari

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) ha augmentat un 13,7% interanual a Catalunya al gener del 2017. Si es compten només els productes industrials, sense l'energia, l'índex mostra un increment de l'11,8% amb relació al mateix mes de 2016. Per tipus de béns, respecte al mateix mes de l'any anterior, creixen tant els bens intermedis (13,7%), com els béns de consum (10,7%) i els d'equipament (10,5%). A Espanya l'IECI augmenta un 11,5% respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2017): 23 de març del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T