Càmpings. Viatgers i grau d'ocupacióM RSS 

Catalunya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total viatgers (milers)   182,2   -93,0   -33,8-33,8
     turisme domèstic   149,7   -85,7   -36,4-36,4
          de Catalunya   146,2   -80,3   -35,5-35,5
          de la resta d'Espanya   3,5   -5,4   -60,4-60,4
     turisme estranger   32,4   -7,4   -18,5-18,5
Grau d'ocupació per parcel·les (%)   31,6   -1,2   ....
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en càmpings de l'INE.

Amunt
Espanya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total viatgers (milers)   534,0   -177,0   -24,9-24,9
     turisme domèstic   326,7   -172,2   -34,5-34,5
     turisme estranger   207,3   -4,7   -2,2-2,2
Grau d'ocupació per parcel·les (%)   37,1   1,1   ....
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació en càmpings.


Comentari

S'han registrat 182,2 milers de viatgers en els càmpings de Catalunya al primer trimestre del 2017, xifra que suposa un decrement interanual del 33,8% respecte al mateix trimestre de l'any anterior. Pel que fa a l'origen dels viatgers, el turisme domèstic disminueix un 36,4% i l'estranger ho fa un 18,5%. A Espanya s'han registrat 534 milers de viatgers en càmpings, dada que suposa una decrement interanual del 24,9% si es compara amb el primer trimestre de 2016.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2017): 2 de maig del 2017.

Més informació a:

 Càmpings. Viatgers i pernoctacions per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: