Càmpings. Viatgers i grau d'ocupacióM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total viatgers (milers)   1.804,6   163,6   10,010,5
     turisme domèstic   985,7   94,3   10,610,7
          de Catalunya   856,4   72,2   9,29,5
          de la resta d'Espanya   129,3   22,1   20,623,8
     turisme estranger   818,9   69,3   9,210,2
Grau d'ocupació per parcel·les (%)   55,2   1,5   ....
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en càmpings de l'INE.

Amunt
Espanya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total viatgers (milers)   4.368,5   156,0   3,76,9
     turisme domèstic   2.862,5   95,4   3,47,4
     turisme estranger   1.506,0   60,5   4,26,0
Grau d'ocupació per parcel·les (%)   47,5   1,2   ....
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació en càmpings.


Comentari

S'han registrat 1.804,6 milers de viatgers en els càmpings de Catalunya al tercer trimestre del 2017, xifra que suposa un increment interanual del 10% respecte al mateix trimestre de l'any anterior. Pel que fa a l'origen dels viatgers, el turisme domèstic augmenta un 10,6% i l'estranger ho fa un 9,2%. A Espanya s'han registrat 4.368,5 milers de viatgers en càmpings, dada que suposa un increment interanual del 3,7% si es compara amb el tercer trimestre de 2016.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 2 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Càmpings. Viatgers i pernoctacions per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: