Càmpings. Viatgers i grau d'ocupacióM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total viatgers (milers)   234,0   27,3   13,28,9
     turisme domèstic   184,4   19,7   11,911,0
          de Catalunya   178,7   17,3   10,710,3
          de la resta d'Espanya   5,6   2,3   69,620,3
     turisme estranger   49,6   7,7   18,35,5
Grau d'ocupació per parcel·les (%)   34,2   0,8   ....
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en càmpings de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total viatgers (milers)   649,9   45,1   7,410,0
     turisme domèstic   422,3   14,5   3,68,8
     turisme estranger   227,6   30,6   15,512,4
Grau d'ocupació per parcel·les (%)   35,0   0,6   ....
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació en càmpings.


Comentari

S'han registrat 234 milers de viatgers en els càmpings de Catalunya al quart trimestre del 2016, xifra que suposa un increment interanual del 13,2% respecte al mateix trimestre de l'any anterior. Pel que fa a l'origen dels viatgers, el turisme domèstic augmenta un 11,9% i l'estranger ho fa un 18,3%. A Espanya s'han registrat 649,9 milers de viatgers en càmpings, dada que suposa una increment interanual del 7,4% si es compara amb el quart trimestre del 2015.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 1 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Càmpings. Viatgers i pernoctacions per procedència. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T