Càmpings. Viatgers i grau d'ocupacióM RSS 

Catalunya. II trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total viatgers (milers)   1.070,9   220,7   26,011,3
     turisme domèstic   771,4   175,8   29,510,8
          de Catalunya   721,2   157,4   27,99,8
          de la resta d'Espanya   50,2   18,4   57,932,1
     turisme estranger   299,4   44,9   17,612,7
Grau d'ocupació per parcel·les (%)   38,1   1,9   ....
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en càmpings de l'INE.

Amunt
Espanya. II trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total viatgers (milers)   2.296,1   485,7   26,812,2
     turisme domèstic   1.589,7   405,2   34,213,8
     turisme estranger   706,4   80,5   12,99,0
Grau d'ocupació per parcel·les (%)   35,0   2,1   ....
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació en càmpings.


Comentari

S'han registrat 1.070,9 milers de viatgers en els càmpings de Catalunya al segon trimestre del 2017, xifra que suposa un increment interanual del 26% respecte al mateix trimestre de l'any anterior. Pel que fa a l'origen dels viatgers, el turisme domèstic augmenta un 29,5% i l'estranger ho fa un 17,6%. A Espanya s'han registrat 2.296,1 milers de viatgers en càmpings, dada que suposa una increment interanual del 26,8% si es compara amb el segon trimestre de 2016.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2017): 1 d'agost del 2017.

Més informació a:

 Càmpings. Viatgers i pernoctacions per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: