Càmpings. PernoctacionsM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total pernoctacions   763,0   29,3   4,04,1
Turisme domèstic   445,2   18,0   4,25,0
     de Catalunya   425,8   14,2   3,54,1
     resta d'Espanya   19,4   3,8   24,414,0
Turisme estranger   317,8   11,3   3,73,2
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en càmpings de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total pernoctacions   3.721,4   222,9   6,46,7
Turisme domèstic   1.244,5   51,4   4,35,8
Turisme estranger   2.476,8   171,6   7,47,6
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació en càmpings.


Comentari

S'han registrat 763 milers de pernoctacions als càmpings de Catalunya al quart trimestre del 2016, un 4% més que un any enrere. Les pernoctacions del turisme domèstic augmenten un 4,2% i les del turisme estranger ho fan un 3,7%. A Espanya, el nombre de pernoctacions ha estat de 3.721,4 milers, dada que suposa una variació interanual positiva del 6,4%.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 1 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Càmpings. Viatgers i pernoctacions per procedència. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T