Càmpings. PernoctacionsM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total pernoctacions   833,2   70,2   9,27,4
Turisme domèstic   543,1   97,9   22,07,8
     de Catalunya   518,5   92,6   21,85,4
     de la resta d'Espanya   24,7   5,3   27,227,8
Turisme estranger   290,1   -27,7   -8,77,1
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en càmpings de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total pernoctacions   4.038,3   316,9   8,56,2
Turisme domèstic   1.475,0   230,5   18,56,6
Turisme estranger   2.563,2   86,4   3,55,8
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació en càmpings.


Comentari

S'han registrat 833,2 milers de pernoctacions als càmpings de Catalunya al quart trimestre del 2017, un 9,2% més que un any enrere. Les pernoctacions del turisme domèstic augmenten un 22% mentre que les del turisme estranger disminueixen en un 8,7%. A Espanya, el nombre de pernoctacions ha estat de 4.038,3 milers, dada que suposa una variació interanual positiva del 8,5%.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 1 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Càmpings. Viatgers i pernoctacions per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: