Càmpings. PernoctacionsM RSS 

Catalunya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total pernoctacions   432,7   -402,1   -48,2-48,2
Turisme domèstic   299,0   -367,2   -55,1-55,1
     de Catalunya   289,1   -352,3   -54,9-54,9
     resta d'Espanya   9,9   -14,9   -60,2-60,2
Turisme estranger   133,7   -34,9   -20,7-20,7
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en càmpings de l'INE.

Amunt
Espanya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total pernoctacions   3.509,8   -577,7   -14,1-14,1
Turisme domèstic   893,6   -675,4   -43,0-43,0
Turisme estranger   2.616,2   97,6   3,93,9
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació en càmpings.


Comentari

S'han registrat 432,7 milers de pernoctacions als càmpings de Catalunya al primer trimestre del 2017, un 48,2% menys que un any enrere. Les pernoctacions del turisme domèstic disminueixen un 55,1% i les del turisme estranger ho fan un 20,7%. A Espanya, el nombre de pernoctacions ha estat de 3.509,8 milers, dada que suposa una variació interanual negativa del 14,1%.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2017): 2 de maig del 2017.

Més informació a:

 Càmpings. Viatgers i pernoctacions per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: