Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupacióM RSS 

Catalunya. II trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total viatgers (milers)   117,5   25,1   27,214,6
     turisme domèstic   100,7   18,2   22,110,9
          de Catalunya   95,6   16,3   20,610,4
          de la resta d'Espanya   5,1   1,9   59,623,0
     turisme estranger   16,7   6,9   70,157,0
Grau d'ocupació per habitacions (%)   19,2   3,8   ....
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural de l'INE.

Amunt
Espanya. II trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total viatgers (milers)   1.109,9   250,6   29,215,1
     turisme domèstic   861,1   194,6   29,213,6
     turisme estranger   248,9   56,1   29,122,2
Grau d'ocupació per habitacions (%)   22,5   4,8   ....
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.


Comentari

S'han registrat 117,5 milers de viatgers en establiments de turisme rural a Catalunya al segon trimestre del 2017, dada que mostra una variació interanual del 27,2%. El turisme domèstic augmenta un 22,1%, i l'estranger un 70,1%. A Espanya, el nombre de viatgers en turisme rural ha estat de 1.109,9 milers, xifra que suposa un increment del 29,2% amb relació al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2017): 2 d'agost del 2017.

Més informació a:

 Turisme rural. Viatgers i pernoctacions per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: