Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupacióM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total viatgers (milers)   104,0   5,1   5,14,2
     turisme domèstic   99,5   6,6   7,13,6
          de Catalunya   97,0   8,3   9,44,7
          de la resta d'Espanya   2,5   -1,8   -41,3-13,2
     turisme estranger   4,4   -1,5   -25,68,3
Grau d'ocupació per habitacions (%)   16,5   -0,6   ....
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total viatgers (milers)   832,3   45,0   5,711,5
     turisme domèstic   732,3   30,0   4,39,3
     turisme estranger   100,0   15,0   17,722,6
Grau d'ocupació per habitacions (%)   18,2   0,6   ....
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.


Comentari

S'han registrat 104 milers de viatgers en establiments de turisme rural a Catalunya al quart trimestre del 2016, dada que mostra una variació interanual positiva del 5,1%. El turisme domèstic augmenta un 7,1%, mentre que l'estranger disminueix un 25,6%. A Espanya, el nombre de viatgers en turisme rural ha estat de 832,3 milers, xifra que suposa un creixement del 5,7% amb relació al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 2 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Turisme rural. Viatgers i pernoctacions per procedència. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T