Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupacióM RSS 

Catalunya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total viatgers (milers)   68,1   -1,4   -2,0-2,0
     turisme domèstic   64,4   -2,0   -2,9-2,9
          de Catalunya   61,7   -1,5   -2,4-2,4
          de la resta d'Espanya   2,7   -0,5   -14,3-14,3
     turisme estranger   3,8   0,5   17,017,0
Grau d'ocupació per habitacions (%)   10,7   -3,1   ....
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural de l'INE.

Amunt
Espanya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total viatgers (milers)   558,9   -31,7   -5,4-5,4
     turisme domèstic   490,7   -33,2   -6,3-6,3
     turisme estranger   68,2   1,4   2,22,2
Grau d'ocupació per habitacions (%)   12,6   -2,4   ....
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.


Comentari

S'han registrat 68,1 milers de viatgers en establiments de turisme rural a Catalunya al primer trimestre del 2017, dada que mostra una variació interanual del -2%. El turisme domèstic disminueix un 2,9%, mentre que l'estranger augmenta un 17%. A Espanya, el nombre de viatgers en turisme rural ha estat de 558,9 milers, xifra que suposa un decrement del 5,4% amb relació al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2017): 3 de maig del 2017.

Més informació a:

 Turisme rural. Viatgers i pernoctacions per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: