Turisme rural. PernoctacionsM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total pernoctacions   225,2   8,2   3,85,9
Turisme domèstic   210,2   12,8   6,56,2
     de Catalunya   203,8   17,6   9,57,6
     resta d'Espanya   6,4   -4,8   -43,0-9,8
Turisme estranger   15,0   -4,6   -23,45,0
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total pernoctacions   1.986,6   116,1   6,212,5
Turisme domèstic   1.595,1   53,5   3,59,9
Turisme estranger   391,5   62,7   19,120,6
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.


Comentari

S'han registrat 225,2 milers de pernoctacions en establiments de turisme rural a Catalunya al quart trimestre del 2016, dada que suposa un creixement interanual del 3,8%. Les pernoctacions del turisme domèstic augmenten un 6,5%, mentre que les del turisme estranger disminueixen un 23,4%. A Espanya, el nombre de pernoctacions en turisme rural ha estat de 1.986,6 milers, dada que significa un augment del 6,2% respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 2 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Turisme rural. Viatgers i pernoctacions per procedència. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T