Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de serveiM RSS 

Catalunya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Aeronaus   26.656   1.261   5,04,4
Vol regular   23.295   768   3,44,1
Vol no regular   1.007   13   1,33,7
Altres tipus de trànsit   1.999   274   15,90,0
Mercaderies (tones)   13.673,8   2.163,1   18,811,4
Vol regular   11.953,8   2.103,4   21,412,7
Vol no regular   1.720,0   60,9   3,74,0
Altres tipus de trànsit   0,0   -1,2   -100,0-98,7

Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri; Departament de Territori i Sostenibilitat. Aeroports de Catalunya.

Amunt
Espanya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Aeronaus   158.262   6.517   4,35,1
Vol regular   123.041   4.569   3,94,6
Vol no regular   11.185   -423   -3,6-0,8
Altres tipus de trànsit   24.036   2.371   10,910,7
Mercaderies (tones)   79.380,1   13.024,9   19,612,8
Vol regular   64.181,2   11.149,7   21,013,8
Vol no regular   15.154,3   1.841,5   13,88,6
Altres tipus de trànsit   44,6   33,7   ..205,9

Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri.


Comentari

El moviment d'aeronaus pels aeroports de Catalunya ha estat de 26.656 al març del 2017, xifra que suposa un increment interanual del 5%. El tràfic de mercaderies, amb 13.673,8 tones transportades, mostra un increment del 18,8% respecte a un any enrere. A Espanya, puja un 4,3% el trànsit d'aeronaus i un 19,6% el de mercaderies transportades, si es compara amb el mateix mes del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (març 2017): 13 d'abril del 2017.

Sèries revisades amb data 25 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per aeroports i tipus de vol. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei T
 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei T
 Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors T
 Matriculació de turismes T