Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de serveiM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Aeronaus   21.800   0   0,02,9
Vol regular   19.220   302   1,64,6
Vol no regular   842   -35   -4,05,1
Altres tipus de trànsit   1.738   -110   -6,0-8,1
Mercaderies (tones)   10.687,8   326,4   3,17,1
Vol regular   9.311,9   398,2   4,57,6
Vol no regular   1.375,9   -71,9   -5,04,2
Altres tipus de trànsit   0,1   0,1   ..-98,5

Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri; Departament de Territori i Sostenibilitat. Aeroports de Catalunya.

Amunt
Espanya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Aeronaus   131.019   3.193   2,55,5
Vol regular   102.901   3.017   3,05,1
Vol no regular   9.615   -215   -2,20,9
Altres tipus de trànsit   18.503   391   2,210,5
Mercaderies (tones)   65.550,0   4.315,1   7,09,0
Vol regular   52.765,9   3.973,2   8,19,8
Vol no regular   12.696,5   274,6   2,25,6
Altres tipus de trànsit   87,6   67,2   ..175,8

Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri.


Comentari

El moviment d'aeronaus pels aeroports de Catalunya ha estat de 21.800 al febrer del 2017, i no mostra variació respecte al mateix mes de l'any anterior. El tràfic de mercaderies, amb 10.687,8 tones transportades, mostra un increment del 3,1% respecte a un any enrere. A Espanya, puja un 2,5% el trànsit d'aeronaus i un 7% el de mercaderies transportades, si es compara amb el mateix mes del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 21 de març del 2017.

Més informació a:

 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per aeroports i tipus de vol. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei T
 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei T
 Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors T
 Matriculació de turismes T