Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de serveiM RSS 

Catalunya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Aeronaus   34.259   2.486   7,85,5
Vol regular   30.157   2.169   7,75,4
Vol no regular   1.608   43   2,72,7
Altres tipus de trànsit   2.339   209   9,83,0
Mercaderies (tones)   13.121,7   2.569,7   24,412,6
Vol regular   11.549,1   2.643,3   29,714,8
Vol no regular   1.572,7   -73,2   -4,4-0,3
Altres tipus de trànsit   0,0   -0,4   -100,0-98,9

Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri; Departament de Territori i Sostenibilitat. Aeroports de Catalunya.

Amunt
Espanya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Aeronaus   197.058   11.454   6,26,2
Vol regular   154.799   9.748   6,76,0
Vol no regular   14.300   -519   -3,50,4
Altres tipus de trànsit   27.959   2.225   8,611,0
Mercaderies (tones)   75.296,8   11.679,1   18,412,3
Vol regular   60.518,4   10.182,0   20,213,9
Vol no regular   14.767,2   1.508,7   11,45,7
Altres tipus de trànsit   11,2   -11,6   -50,7260,1

Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri.


Comentari

El moviment d'aeronaus pels aeroports de Catalunya ha estat de 34.259 al maig del 2017, xifra que suposa un increment interanual del 7,8%. El tràfic de mercaderies, amb 13.121,7 tones transportades, mostra un increment del 24,4% respecte a un any enrere. A Espanya, puja un 6,2% el trànsit d'aeronaus i un 18,4% el de mercaderies transportades, si es compara amb el mateix mes del 2016. En el període gener-maig del 2017, el nombre d'aeronaus ha augmentat un 5,5% a Catalunya i un 6,2% a Espanya respecte als primers cinc mesos del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (maig 2017): 14 de juny del 2017.

Més informació a:

 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per aeroports i tipus de vol. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei T
 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei T
 Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors T
 Matriculació de turismes T

Sou aquí: