Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidorsM RSS 

Catalunya. Juliol 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vaixells mercants (unitats)   1.094   79   7,82,5
     Barcelona   858   49   6,11,8
     Tarragona   236   30   14,64,9
Passatgers (milers)   551,3   -13,5   -2,43,6
     Barcelona   540,1   -24,5   -4,32,7
     Tarragona   11,3   11,0   ....
Mercaderies (milers de tones)   8.517,7   1.581,0   22,817,3
     Barcelona   5.722,8   1.091,4   23,619,4
     Tarragona   2.794,9   489,6   21,213,8
Contenidors (en TEU)   296.261   67.345   29,426,9
     Barcelona   291.136   69.911   31,629,1
     Tarragona   5.125   -2.566   -33,4-29,7

Font: Ports de l'Estat. Ministeri de Foment.

Amunt
Espanya. Juliol 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vaixells mercants (unitats)   13.306   943   7,62,8
Passatgers (milers)   3.332,6   31,7   1,01,9
Mercaderies (milers de tones)   36.387,3   4.385,0   13,75,1
Contenidors (en TEU)   911.056   82.405   9,93,2

Font: Ports de l'Estat. Ministeri de Foment.


Nota: Les dades del juliol de 2017 sobre les autoritats portuàries de la badia d'Algesires i de Las Palmas no estan disponibles, per la implantació de noves aplicacions informàtiques.

(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.


Comentari

Han transitat pels ports catalans 1.094 vaixells mercants al juliol del 2017, quantitat que suposa un increment interanual del 7,8%, respecte al mateix mes de l'any anterior. Han disminuit el nombre de passatgers (2,4%), en canvi, augmenta el volum de mercaderies (22,8%) i els contenidors en TEU (29,4%). A Espanya, augmenta el nombre de vaixells mercants (7,6%) i també es registren increments interanuals en el nombre de passatgers (1%), en el volum de mercaderies (13,7%) i en el nombre de contenidors en un 9,9%. En els set primers mesos de l'any, el volum de mercaderies ha crescut un 17,3% a Catalunya i un 5,1% a Espanya respecte al mateix període de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (juliol 2017): 8 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Indicadors anuals. Idescat.
 Transport marítim. Moviment de vaixells i passatgers. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei T
 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei T
 Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors T
 Matriculació de turismes T

Sou aquí: