Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidorsM RSS 

Catalunya. Setembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vaixells mercants (unitats)   1.064   57   5,73,1
     Barcelona   827   32   4,02,7
     Tarragona   237   25   11,84,4
Passatgers (milers)   497,0   33,1   7,13,6
     Barcelona   483,3   21,4   4,62,6
     Tarragona   13,7   11,6   ..263,9
Mercaderies (milers de tones)   8.524,1   2.129,3   33,319,8
     Barcelona   5.134,0   1.234,4   31,722,6
     Tarragona   3.390,1   894,8   35,915,1
Contenidors (en TEUs) (1)   266.103   66.270   33,229,3
     Barcelona   261.757   68.534   35,531,6
     Tarragona   4.346   -2.264   -34,3-30,1

Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.

Amunt
Espanya. Setembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vaixells mercants (unitats)   15.008   411   2,82,7
Passatgers (milers)   3.734,4   259,8   7,52,5
Mercaderies (milers de tones)   46.550,2   6.301,7   15,76,8
Contenidors (en TEUs) (1)   1.354.636   73.888   5,83,1

Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.

(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.


Comentari

Han transitat pels ports catalans 1.064 vaixells mercants al setembre del 2017, quantitat que suposa un increment interanual del 5,7%, respecte al mateix mes de l'any anterior. Han augmentat el nombre de passatgers (7,1%), el volum de mercaderies (33,3%) i els contenidors en TEU (33,2%). A Espanya, creix el nombre de vaixells mercants (2,8%) i també es registren increments interanuals en el nombre de passatgers (7,5%), en el volum de mercaderies (15,7%) i en el nombre de contenidors (5,8%). En els nou primers mesos de l'any, el volum de mercaderies ha crescut un 19,8% a Catalunya i un 6,8% a Espanya respecte al mateix període de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (setembre 2017): 8 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Indicadors anuals. Idescat.
 Transport marítim. Moviment de vaixells i passatgers. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei T
 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei T
 Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors T
 Matriculació de turismes T

Sou aquí: