Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidorsM RSS 

Catalunya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vaixells mercants (unitats)   961   73   8,23,3
     Barcelona   702   37   5,68,3
     Tarragona   259   36   16,1-11,4
Passatgers (milers)   149,0   8,8   6,311,9
     Barcelona   148,7   8,6   6,111,9
     Tarragona   0,3   0,3   ..9,8
Mercaderies (milers de tones)   7.074,0   438,0   6,60,2
     Barcelona   3.993,1   26,5   0,73,9
     Tarragona   3.080,9   411,5   15,4-5,0
Contenidors (en TEU)   203.890   32.009   18,613,6
     Barcelona   197.191   32.208   19,514,5
     Tarragona   6.699   -199   -2,9-7,1

Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.

Amunt
Espanya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vaixells mercants (unitats)   11.211   315   2,90,6
Passatgers (milers)   1.897,9   -59,0   -3,05,2
Mercaderies (milers de tones)   42.022,0   895,9   2,20,9
Contenidors (en TEU)   1.199.467   7.856   0,75,7

Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.

(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.


Comentari

Han transitat pels ports catalans 961 vaixells mercants al desembre del 2016, quantitat que suposa un increment interanual del 8,2%, respecte al mateix mes de l'any anterior. Han augmentat tant el nombre de passatgers (6,3%), com el volum de mercaderies (6,6%) i els contenidors en TEU (18,6%). A Espanya, es registren decrements interanuals en el nombre de passatgers (-3%). En sentit contrari augmenten el trànsit de vaixells mercants (2,9%), el volum de mercaderies (2,2%) i el nombre de contenidors en TEU (0,7%). En el conjunt de l'any 2016, el volum de mercaderies ha augmentat un 0,2% Catalunya i un 0,9% a Espanya, respecte al mateix període de l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 14 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Transport marítim. Moviment de vaixells i passatgers. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei T
 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei T
 Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors T
 Matriculació de turismes T