Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidorsM RSS 

Catalunya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vaixells mercants (unitats)   950   -13   -1,32,3
     Barcelona   718   -19   -2,62,4
     Tarragona   232   6   2,71,9
Passatgers (milers)   366,8   58,3   18,95,3
     Barcelona   366,7   59,2   19,35,4
     Tarragona   0,1   -0,9   -92,6-92,6
Mercaderies (milers de tones)   6.966,0   672,5   10,714,1
     Barcelona   4.260,6   282,9   7,120,7
     Tarragona   2.705,4   389,6   16,84,8
Contenidors (en TEU)   207.450   7.848   3,925,1
     Barcelona   202.583   10.416   5,427,3
     Tarragona   4.867   -2.568   -34,5-28,7

Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.

Amunt
Espanya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vaixells mercants (unitats)   11.897   -65   -0,51,7
Passatgers (milers)   2.714,0   415,7   18,10,8
Mercaderies (milers de tones)   43.000,3   1.679,6   4,13,2
Contenidors (en TEU)   1.313.310   48.049   3,82,0

Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.

(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.


Comentari

Han transitat pels ports catalans 950 vaixells mercants a l'abril del 2017, quantitat que suposa un decrement interanual de l'1,3%, respecte al mateix mes de l'any anterior. En sentit contrari, ha augmentat tant el nombre de passatgers (18,9%), com el volum de mercaderies (10,7%) i els contenidors en TEU (3,9%). A Espanya, disminueix el nombre de vaixells mercants (-0,5%), mentre que es registren increments interanuals en el nombre de passatgers (18,1%), en el volum de mercaderies (4,1%) i en el nombre contenidors (3,8%). En els quatre primers mesos de l'any, el volum de mercaderies ha crescut un 14,1% a Catalunya i un 3,2% a Espanya respecte al mateix període de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (abril 2017): 6 de juny del 2017.

Més informació a:

 Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Indicadors anuals. Idescat.
 Transport marítim. Moviment de vaixells i passatgers. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei T
 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei T
 Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors T
 Matriculació de turismes T

Sou aquí: