Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidorsM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vaixells mercants (unitats)   809   15   1,92,5
     Barcelona   608   16   2,73,5
     Tarragona   201   -1   -0,5-0,3
Passatgers (milers)   113,0   -10,5   -8,5-6,7
     Barcelona   113,0   -10,5   -8,5-6,7
     Tarragona   0,0   0,0   ....
Mercaderies (milers de tones)   7.487,2   1.703,8   29,515,4
     Barcelona   5.046,9   1.699,6   50,827,7
     Tarragona   2.440,3   4,1   0,20,1
Contenidors (en TEU)   250.292   80.492   47,431,8
     Barcelona   245.507   82.200   50,333,5
     Tarragona   4.785   -1.708   -26,3-14,2

Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.

Amunt
Espanya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vaixells mercants (unitats)   9.848   369   3,94,4
Passatgers (milers)   1.475,2   -39,6   -2,6-2,9
Mercaderies (milers de tones)   39.453,1   1.609,0   4,35,6
Contenidors (en TEU)   1.103.583   -58.523   -5,01,9

Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.

(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.


Comentari

Han transitat pels ports catalans 809 vaixells mercants al febrer del 2017, quantitat que suposa un increment interanual de l'1,9%, respecte al mateix mes de l'any anterior. Han disminuït el nombre de passatgers (-8,5%), mentre que han augmentat el volum de mercaderies (29,5%) i els contenidors en TEU (47,4%). A Espanya, es registren decrements interanuals en el nombre de passatgers (-2,6%) i en el nombre de contenidors en TEU (-5%). En sentit contrari augmenten el trànsit de vaixells mercants (3,9%) i el volum de mercaderies (4,3%). En els dos primers mesos de l'any, el volum de mercaderies ha augmentat un 15,4% a Catalunya i un 5,6% a Espanya respecte al mateix període de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 7 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Transport marítim. Moviment de vaixells i passatgers. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei T
 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei T
 Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors T
 Matriculació de turismes T