Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidorsM RSS 

Catalunya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vaixells mercants (unitats)   800   25   3,23,2
     Barcelona   603   25   4,34,3
     Tarragona   197   0   0,00,0
Passatgers (milers)   108,4   -5,5   -4,8-4,8
     Barcelona   108,4   -5,5   -4,8-4,8
     Tarragona   0,0   0,0   ....
Mercaderies (milers de tones)   6.592,7   172,0   2,72,7
     Barcelona   3.575,2   172,0   5,15,1
     Tarragona   3.017,5   0,0   0,00,0
Contenidors (en TEU)   188.079   25.278   15,515,5
     Barcelona   182.525   25.278   16,116,1
     Tarragona   5.554   0   0,00,0

Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.

Amunt
Espanya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vaixells mercants (unitats)   10.774   494   4,84,8
Passatgers (milers)   1.614,2   -53,9   -3,2-3,2
Mercaderies (milers de tones)   41.305,5   2.694,3   7,07,0
Contenidors (en TEU)   1.229.749   102.831   9,19,1

Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.

(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.


Comentari

Han transitat pels ports catalans 800 vaixells mercants al gener del 2017, quantitat que suposa un increment interanual del 3,2%, respecte al mateix mes de l'any anterior. Han disminuït el nombre de passatgers (-4,8%), mentre que han augmentat el volum de mercaderies (2,7%) i els contenidors en TEU (15,5%). A Espanya, es registren decrements interanuals en el nombre de passatgers (-3,2%). En sentit contrari augmenten el trànsit de vaixells mercants (4,8%), el volum de mercaderies (7%) i el nombre de contenidors en TEU (9,1%).

Data de publicació:

Darrer període (gener 2017): 13 de març del 2017.

Més informació a:

 Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Transport marítim. Moviment de vaixells i passatgers. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei T
 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei T
 Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors T
 Matriculació de turismes T