Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidorsM RSS 

Catalunya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vaixells mercants (unitats)   1.045   53   5,33,0
     Barcelona   816   29   3,72,7
     Tarragona   229   24   11,73,8
Passatgers (milers)   390,3   34,4   9,76,7
     Barcelona   390,3   34,8   9,86,9
     Tarragona   0,0   -0,4   -100,0-94,6
Mercaderies (milers de tones)   7.913,6   1.285,3   19,415,2
     Barcelona   5.318,7   880,1   19,820,5
     Tarragona   2.594,9   405,2   18,57,2
Contenidors (en TEU)   273.235   65.332   31,426,6
     Barcelona   268.550   68.250   34,128,8
     Tarragona   4.685   -2.918   -38,4-30,8

Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.

Amunt
Espanya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vaixells mercants (unitats)   13.653   329   2,51,9
Passatgers (milers)   2.657,9   105,7   4,11,7
Mercaderies (milers de tones)   44.921,4   3.376,9   8,14,2
Contenidors (en TEU)   1.438.483   146.625   11,34,0

Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.

(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.


Comentari

Han transitat pels ports catalans 1.045 vaixells mercants al maig del 2017, quantitat que suposa un increment interanual del 5,3%, respecte al mateix mes de l'any anterior. També ha augmentat el nombre de passatgers (9,7%), com el volum de mercaderies (19,4%) i els contenidors en TEU (31,4%). A Espanya, augmenta el nombre de vaixells mercants (2,5%), també es registren increments interanuals en el nombre de passatgers (4,1%), en el volum de mercaderies (8,1%) i en el nombre contenidors (11,3%). En els cinc primers mesos de l'any, el volum de mercaderies ha crescut un 15,2% a Catalunya i un 4,2% a Espanya respecte al mateix període de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (maig 2017): 5 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Indicadors anuals. Idescat.
 Transport marítim. Moviment de vaixells i passatgers. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei T
 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei T
 Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors T
 Matriculació de turismes T

Sou aquí: