Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   2.192,1   -146,1   -6,23,3
Turisme domèstic   739,1   -31,5   -4,1-0,6
     Andalusia   47,2   -2,3   -4,52,1
     Aragó   22,5   2,5   12,49,4
     Balears   17,6   -3,6   -16,9-7,4
     Catalunya   382,6   12,2   3,3-0,4
     Comunitat Valenciana   50,7   1,8   3,71,9
     Madrid   98,5   -7,0   -6,75,5
     País Basc   30,6   -17,0   -35,7-16,7
     resta CCAA Nord (1)   53,0   -17,8   -25,1-0,7
     resta CCAA Sud (2)   36,4   -0,4   -1,0-0,9
Turisme estranger   1.453,0   -114,6   -7,34,9
     Alemanya   118,3   -6,9   -5,5-4,5
     Bèlgica   37,7   -12,1   -24,3-1,0
     França   207,0   -39,0   -15,9-1,8
     Irlanda   18,0   -2,0   -10,06,6
     Itàlia   94,5   -25,9   -21,50,5
     Països Baixos   44,3   -6,1   -12,29,1
     Països nòrdics (3)   75,7   -9,0   -10,61,1
     Portugal   23,8   -1,9   -7,515,0
     Regne Unit   127,5   -29,7   -18,90,7
     Resta UE (4)   94,2   -9,8   -9,47,1
     Rússia   39,9   1,7   4,526,5
     Suïssa   25,2   -3,9   -13,5-1,4
     Resta d'Europa   45,7   -4,8   -9,52,0
     Japó   29,3   1,3   4,615,2
     Estats Units   143,0   28,0   24,416,7
     Resta d'Amèrica   118,7   6,4   5,724,0
     Resta del món   210,3   -0,8   -0,47,6
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

(1) Resta Comunitats Autònomes (Nord): Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, La Rioja i Navarra.

(2) Resta Comunitats Autònomes (Sud): Canàries, Castella-La Manxa, Extremadura, Múrcia i Ceuta i Melilla.

(3) Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia.

(4) Resta UE: les dades a partir de juliol del 2013 inclouen Croàcia.

 

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al desembre de 2016.


Comentari

El nombre de pernoctacions en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 2.192,1 milers al novembre del 2017, un 6,2% menys que al mateix mes de l'any anterior. Les pernoctacions del turisme domèstic mostren un decrement del 4,1%, i les de l'estranger del 7,3% respecte a un any enrere. Per procedència, dins del turisme domèstic, cal destacar que Catalunya, com a comunitat majoritària en termes absoluts, augementa un 3,3% interanual, seguida de Madrid que mostra un decrement del 6,7%. Pel que fa al turisme estranger, d'entre els països majoritaris en termes absoluts, disminueixen tant França (-15,9%) com Regne Unit (-18,9%).

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2017): 22 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: