Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   2.310,7   24,8   1,12,3
Turisme domèstic   774,3   -47,1   -5,7-6,8
     Andalusia   38,6   -8,3   -17,7-15,0
     Aragó   17,2   -1,8   -9,4-2,9
     Balears   20,7   3,4   19,715,0
     Catalunya   391,2   -33,7   -7,9-12,3
     Comunitat Valenciana   56,6   6,3   12,521,2
     Madrid   100,2   -16,6   -14,2-8,1
     País Basc   41,6   1,7   4,20,2
     resta CCAA Nord (1)   70,9   4,5   6,85,9
     resta CCAA Sud (2)   37,3   -2,6   -6,6-8,7
Turisme estranger   1.536,4   71,9   4,97,7
     Alemanya   111,2   5,4   5,16,4
     Bèlgica   29,6   -1,8   -5,75,3
     França   265,5   37,8   16,69,8
     Irlanda   18,2   -0,6   -3,0-1,9
     Itàlia   105,1   -4,5   -4,12,0
     Països Baixos   42,2   3,0   7,618,9
     Països nòrdics (3)   60,7   -2,2   -3,42,8
     Portugal   29,0   3,7   14,58,5
     Regne Unit   181,6   4,3   2,43,5
     Resta UE (4)   91,3   -1,6   -1,83,8
     Rússia   33,6   8,0   31,117,4
     Suïssa   28,1   1,1   3,917,7
     Resta d'Europa   49,9   5,2   11,55,6
     Japó   40,0   2,7   7,218,5
     Estats Units   94,8   -1,6   -1,74,3
     Resta d'Amèrica   104,1   16,4   18,832,4
     Resta del món   251,3   -3,3   -1,32,1
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

(1) Resta Comunitats Autònomes (Nord): Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, La Rioja i Navarra.

(2) Resta Comunitats Autònomes (Sud): Canàries, Castella-La Manxa, Extremadura, Múrcia i Ceuta i Melilla.

(3) Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia.

(4) Resta UE: les dades a partir de juliol del 2013 inclouen Croàcia.

 

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al gener de 2016.


Comentari

El nombre de pernoctacions en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 2.310,7 milers al febrer del 2017, un 1,1% més que al febrer de l'any anterior. Les pernoctacions del turisme domèstic baixen un 5,7%, mentre que les de l'estranger creixen un 4,9% respecte a un any enrere. Per procedència, dins del turisme domèstic, cal destacar que Catalunya, com a comunitat majoritària en termes absoluts, disminueix un 7,9% interanual, seguida de Madrid que baixa un 14,2%. Pel que fa al turisme estranger, d'entre els països majoritaris en termes absoluts, França i Regne Unit presenten increments interanuals del 16,6% i del 2,4%, respectivament.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 24 de març del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic T