Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   4.806,3   904,9   23,26,2
Turisme domèstic   1.703,6   468,1   37,90,8
     Andalusia   100,9   -4,4   -4,2-10,0
     Aragó   48,7   12,6   35,01,4
     Balears   29,2   0,1   0,5-1,5
     Catalunya   806,3   277,2   52,4-2,2
     Comunitat Valenciana   117,5   31,7   36,921,6
     Madrid   200,1   57,9   40,79,5
     País Basc   149,7   41,2   38,0-5,3
     resta CCAA Nord (1)   164,5   32,6   24,83,1
     resta CCAA Sud (2)   86,8   19,1   28,31,4
Turisme estranger   3.102,7   436,8   16,49,4
     Alemanya   247,6   29,0   13,32,2
     Bèlgica   107,2   28,3   35,98,1
     França   754,7   119,1   18,714,3
     Irlanda   36,1   3,4   10,4-2,2
     Itàlia   191,6   -13,3   -6,52,5
     Països Baixos   104,7   6,6   6,74,5
     Països nòrdics (3)   164,2   21,8   15,32,1
     Portugal   42,0   13,8   48,915,7
     Regne Unit   328,4   7,0   2,2-1,8
     Resta UE (4)   175,4   -3,2   -1,84,0
     Rússia   68,9   25,0   57,228,8
     Suïssa   78,6   25,7   48,716,1
     Resta d'Europa   67,8   -8,2   -10,81,5
     Japó   31,8   3,6   12,916,8
     Estats Units   217,6   70,1   47,623,4
     Resta d'Amèrica   177,0   54,3   44,334,2
     Resta del món   309,1   53,6   21,08,2
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

(1) Resta Comunitats Autònomes (Nord): Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, La Rioja i Navarra.

(2) Resta Comunitats Autònomes (Sud): Canàries, Castella-La Manxa, Extremadura, Múrcia i Ceuta i Melilla.

(3) Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia.

(4) Resta UE: les dades a partir de juliol del 2013 inclouen Croàcia.

 

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins a l'abril de 2016.


Comentari

El nombre de pernoctacions en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 4.806,3 milers a l'abril del 2017, un 23,2% més que a l'abril de l'any anterior. Les pernoctacions del turisme domèstic pujen un 37,9%, i les de l'estranger un 16,4% respecte a un any enrere. Per procedència, dins del turisme domèstic, cal destacar que Catalunya, com a comunitat majoritària en termes absoluts, augmenta un 52,4% interanual, seguida de Madrid que puja un 40,7%. Pel que fa al turisme estranger, d'entre els països majoritaris en termes absoluts, França presenta un increment interanual del 18,7%, i Regne Unit creix un 2,2%.

Data de publicació:

Darrer període (abril 2017): 24 de maig del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: