Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. Setembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   6.663,6   213,5   3,34,4
Turisme domèstic   1.603,2   5,3   0,3-0,2
     Andalusia   71,3   4,1   6,11,7
     Aragó   70,3   -1,8   -2,46,0
     Balears   16,3   -4,5   -21,8-6,0
     Catalunya   906,7   12,8   1,4-0,4
     Comunitat Valenciana   78,4   -0,5   -0,62,2
     Madrid   147,3   13,7   10,27,5
     País Basc   77,5   -35,5   -31,4-15,2
     resta CCAA Nord (1)   173,8   21,4   14,00,6
     resta CCAA Sud (2)   61,6   -4,3   -6,5-0,3
Turisme estranger   5.060,4   208,1   4,36,4
     Alemanya   425,4   -37,9   -8,2-3,3
     Bèlgica   215,5   12,3   6,00,4
     França   636,3   -7,9   -1,2-0,3
     Irlanda   97,4   5,9   6,58,2
     Itàlia   166,9   -16,4   -8,93,5
     Països Baixos   242,8   19,7   8,89,1
     Països nòrdics (3)   189,0   10,3   5,73,2
     Portugal   65,6   9,8   17,619,0
     Regne Unit   901,3   7,4   0,81,4
     Resta UE (4)   442,3   46,6   11,88,2
     Rússia   524,9   83,7   19,028,9
     Suïssa   74,1   0,8   1,11,3
     Resta d'Europa   161,3   -10,7   -6,24,9
     Japó   42,6   4,7   12,316,5
     Estats Units   295,8   48,2   19,516,8
     Resta d'Amèrica   220,4   22,0   11,127,4
     Resta del món   358,8   9,6   2,77,9
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

(1) Resta Comunitats Autònomes (Nord): Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, La Rioja i Navarra.

(2) Resta Comunitats Autònomes (Sud): Canàries, Castella-La Manxa, Extremadura, Múrcia i Ceuta i Melilla.

(3) Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia.

(4) Resta UE: les dades a partir de juliol del 2013 inclouen Croàcia.

 

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al desembre de 2016.


Comentari

El nombre de pernoctacions en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 6.663,6 milers al setembre del 2017, un 3,3% més que al setembre de l'any anterior. Les pernoctacions del turisme domèstic mostren un increment del 0,3%, i les de l'estranger augmenten un 4,3% respecte a un any enrere. Per procedència, dins del turisme domèstic, cal destacar que Catalunya, com a comunitat majoritària en termes absoluts, augmenta un 1,4% interanual, seguida de Madrid que creix un 10,2%. Pel que fa al turisme estranger, d'entre els països majoritaris en termes absoluts, Regne Unit registra un increment interanual del 0,8%, mentre que França disminueix un 1,2%.

Data de publicació:

Darrer període (setembre 2017): 24 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: