Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   6.686,5   735,3   12,47,2
Turisme domèstic   1.738,4   145,9   9,22,1
     Andalusia   89,8   26,4   41,7-1,9
     Aragó   83,3   9,9   13,49,6
     Balears   18,1   -0,8   -4,2-1,5
     Catalunya   989,6   117,7   13,51,1
     Comunitat Valenciana   70,7   -18,3   -20,57,5
     Madrid   155,4   26,9   21,014,2
     País Basc   110,2   -11,0   -9,1-7,8
     resta CCAA Nord (1)   152,9   -0,3   -0,20,4
     resta CCAA Sud (2)   68,3   -4,7   -6,4-0,7
Turisme estranger   4.948,1   589,4   13,59,6
     Alemanya   489,2   114,9   30,73,9
     Bèlgica   157,0   2,6   1,75,5
     França   557,8   -33,7   -5,75,2
     Irlanda   121,8   29,2   31,516,0
     Itàlia   207,8   27,7   15,46,4
     Països Baixos   202,7   43,0   26,912,2
     Països nòrdics (3)   200,6   19,2   10,65,2
     Portugal   48,7   4,1   9,215,7
     Regne Unit   914,4   31,7   3,64,6
     Resta UE (4)   394,9   57,9   17,28,7
     Rússia   532,7   138,8   35,224,3
     Suïssa   80,5   8,5   11,89,2
     Resta d'Europa   156,2   29,3   23,12,6
     Japó   37,0   5,0   15,615,2
     Estats Units   312,8   33,1   11,821,0
     Resta d'Amèrica   226,5   47,4   26,532,5
     Resta del món   307,5   30,7   11,19,5
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

(1) Resta Comunitats Autònomes (Nord): Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, La Rioja i Navarra.

(2) Resta Comunitats Autònomes (Sud): Canàries, Castella-La Manxa, Extremadura, Múrcia i Ceuta i Melilla.

(3) Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia.

(4) Resta UE: les dades a partir de juliol del 2013 inclouen Croàcia.

 

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al juny de 2016.


Comentari

El nombre de pernoctacions en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 6.686,5 milers al juny del 2017, un 12,4% més que al juny de l'any anterior. Les pernoctacions del turisme domèstic creixen un 9,2%, i les de l'estranger pujen un 13,5% respecte a un any enrere. Per procedència, dins del turisme domèstic, cal destacar que Catalunya, com a comunitat majoritària en termes absoluts, augmenta un 13,5% interanual, seguida de Madrid que puja un 21%. Pel que fa al turisme estranger, d'entre els països majoritaris en termes absoluts, França presenta un decrement interanual del 5,7%, i Regne Unit creix un 3,6%.

Data de publicació:

Darrer període (juny 2017): 24 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: