Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   2.253,7   177,0   8,56,5
Turisme domèstic   843,3   -7,4   -0,95,6
     Andalusia   43,2   8,6   24,818,0
     Aragó   18,5   -0,2   -1,1-3,9
     Balears   18,6   2,5   15,230,3
     Catalunya   471,9   -8,5   -1,82,2
     Comunitat Valenciana   54,6   2,4   4,510,1
     Madrid   101,0   -13,3   -11,78,1
     País Basc   39,5   1,5   4,06,0
     resta CCAA Nord (1)   58,2   3,9   7,113,2
     resta CCAA Sud (2)   37,9   -4,2   -9,912,4
Turisme estranger   1.410,4   184,4   15,06,9
     Alemanya   115,6   33,5   40,85,9
     Bèlgica   26,3   -4,4   -14,5-3,9
     França   214,3   12,1   6,03,6
     Irlanda   12,7   0,0   0,219,3
     Itàlia   139,8   6,3   4,85,3
     Països Baixos   32,7   1,1   3,4-1,9
     Països nòrdics (3)   41,7   -3,1   -6,91,2
     Portugal   28,5   8,9   45,220,5
     Regne Unit   117,6   4,7   4,110,9
     Resta UE (4)   77,2   8,3   12,115,3
     Rússia   37,1   2,8   8,34,6
     Suïssa   40,6   10,6   35,27,5
     Resta d'Europa   44,3   3,0   7,24,3
     Japó   31,8   1,3   4,1-2,5
     Estats Units   97,2   17,7   22,39,8
     Resta d'Amèrica   102,9   31,5   44,214,7
     Resta del món   250,0   50,1   25,19,0
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

(1) Resta Comunitats Autònomes (Nord): Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, La Rioja i Navarra.

(2) Resta Comunitats Autònomes (Sud): Canàries, Castella-La Manxa, Extremadura, Múrcia i Ceuta i Melilla.

(3) Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia.

(4) Resta UE: les dades a partir de juliol del 2013 inclouen Croàcia.

 

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al desembre de 2015.


Comentari

El nombre de pernoctacions en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 2.253,7 milers al desembre del 2016, un 8,5% més que al desembre de l'any anterior. Les pernoctacions del turisme domèstic baixen un 0,9%, mentre que les de l'estranger creixen un 15% respecte a un any enrere. Per procedència, dins del turisme domèstic, cal destacar que Catalunya, com a comunitat majoritària en termes absoluts, disminueix un 1,8% interanual, seguida de Madrid que baixa un 11,7%. Pel que fa al turisme estranger, d'entre els països majoritaris en termes absoluts, França i Itàlia presenten increments interanuals del 6% i del 4,8%, respectivament. En sentit contrari, el decrement més intens el mostra Bèlgica (-14,5%)

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 24 de gener del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic T