Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   3.100,3   -287,1   -8,5-2,5
Turisme domèstic   1.088,9   -329,2   -23,2-14,6
     Andalusia   66,1   -9,2   -12,2-13,7
     Aragó   24,6   -10,2   -29,4-16,2
     Balears   16,3   -6,4   -28,2-2,5
     Catalunya   507,4   -222,3   -30,5-20,9
     Comunitat Valenciana   80,7   3,8   5,014,1
     Madrid   156,1   9,2   6,2-2,5
     País Basc   62,8   -57,6   -47,8-28,9
     resta CCAA Nord (1)   108,2   -27,6   -20,3-8,2
     resta CCAA Sud (2)   66,8   -8,9   -11,8-10,2
Turisme estranger   2.011,4   42,2   2,15,3
     Alemanya   175,8   -28,2   -13,8-3,9
     Bèlgica   42,1   -15,7   -27,2-11,6
     França   303,6   29,0   10,610,1
     Irlanda   22,0   -4,8   -17,9-8,9
     Itàlia   178,7   23,6   15,27,3
     Països Baixos   48,9   -9,3   -16,02,7
     Països nòrdics (3)   89,7   -17,3   -16,2-6,9
     Portugal   33,3   -0,7   -2,04,0
     Regne Unit   218,9   -32,3   -12,9-4,2
     Resta UE (4)   130,3   15,5   13,57,8
     Rússia   54,5   8,5   18,517,9
     Suïssa   40,5   -9,9   -19,6-1,7
     Resta d'Europa   62,8   6,4   11,47,8
     Japó   50,9   7,4   16,917,9
     Estats Units   163,5   27,1   19,811,4
     Resta d'Amèrica   130,0   26,4   25,429,7
     Resta del món   265,7   16,6   6,73,7
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

(1) Resta Comunitats Autònomes (Nord): Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, La Rioja i Navarra.

(2) Resta Comunitats Autònomes (Sud): Canàries, Castella-La Manxa, Extremadura, Múrcia i Ceuta i Melilla.

(3) Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia.

(4) Resta UE: les dades a partir de juliol del 2013 inclouen Croàcia.

 

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al març de 2016.


Comentari

El nombre de pernoctacions en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 3.100,3 milers al març del 2017, un 8,5% menys que al març de l'any anterior. Les pernoctacions del turisme domèstic baixen un 23,2%, mentre que les de l'estranger creixen un 2,1% respecte a un any enrere. Per procedència, dins del turisme domèstic, cal destacar que Catalunya, com a comunitat majoritària en termes absoluts, disminueix un 30,5% interanual, seguida de Madrid que puja un 6,2%. Pel que fa al turisme estranger, d'entre els països majoritaris en termes absoluts, França presenta un increment interanual del 10,6% i Regne Unit un decrement del 12,9%.

Data de publicació:

Darrer període (març 2017): 25 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T