Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   2.086,5   59,8   3,03,0
Turisme domèstic   706,0   -4,7   -0,7-0,7
     Andalusia   42,4   3,4   8,68,6
     Aragó   23,1   7,2   45,045,0
     Balears   18,6   0,8   4,74,7
     Catalunya   325,4   -2,7   -0,8-0,8
     Comunitat Valenciana   52,7   -7,9   -13,0-13,0
     Madrid   120,5   -2,1   -1,7-1,7
     País Basc   31,4   -4,6   -12,8-12,8
     resta CCAA Nord (1)   55,1   2,3   4,34,3
     resta CCAA Sud (2)   36,9   -1,1   -3,0-3,0
Turisme estranger   1.380,5   64,5   4,94,9
     Alemanya   90,9   -5,1   -5,3-5,3
     Bèlgica   27,5   1,0   3,73,7
     França   216,7   34,1   18,718,7
     Irlanda   15,2   0,5   3,63,6
     Itàlia   119,3   -9,9   -7,6-7,6
     Països Baixos   43,9   6,8   18,218,2
     Països nòrdics (3)   46,2   1,9   4,24,2
     Portugal   25,4   4,9   23,823,8
     Regne Unit   110,0   -1,1   -1,0-1,0
     Resta UE (4)   83,6   3,0   3,73,7
     Rússia   59,6   14,1   31,031,0
     Suïssa   23,4   -2,3   -8,9-8,9
     Resta d'Europa   48,0   2,5   5,65,6
     Japó   23,8   -8,2   -25,6-25,6
     Estats Units   101,4   27,8   37,837,8
     Resta d'Amèrica   125,3   6,1   5,25,2
     Resta del món   220,2   -11,5   -5,0-5,0
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

(1) Resta Comunitats Autònomes (Nord): Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, La Rioja i Navarra.

(2) Resta Comunitats Autònomes (Sud): Canàries, Castella-La Manxa, Extremadura, Múrcia i Ceuta i Melilla.

(3) Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia.

(4) Resta UE: les dades a partir de juliol del 2013 inclouen Croàcia.

 

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al gener de 2017.


Comentari

El nombre de pernoctacions en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 2.086,5 milers al gener del 2018, un 3% més que al mateix mes de l'any anterior. Les pernoctacions del turisme domèstic mostren un decrement del 0,7%. En canvi les de l'estranger incrementen un 4,9% respecte a un any enrere. Per procedència, dins del turisme domèstic, cal destacar que Catalunya, com a comunitat majoritària en termes absoluts, disminueix un 0,8% interanual, seguida de Madrid que decreix un 1,7%. Pel que fa al turisme estranger, d'entre els països majoritaris en termes absoluts, augmenta França un 18,7% i baixa Itàlia un 7,6%.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2018): 23 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: