Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers   1.031,2   97,4   10,48,1
Per marques turístiques    
     Barcelona   555,0   74,9   15,65,6
     Costa Brava   99,7   -5,6   -5,34,3
     Costa Daurada   85,5   5,6   7,07,1
     Costa Barcelona (*)   173,3   ..   ....
     Paisatges Barcelona (*)   14,4   ..   ....
     Pirineus   55,8   6,6   13,512,5
     Terres de Lleida   18,7   -0,3   -1,47,8
     Terres de l'Ebre   11,6   0,1   0,68,7
     Val d'Aran   17,1   -7,4   -30,3-2,9
Per categories    
     Cinc estrelles d'or   66,0   0,3   0,55,2
     Quatre estrelles d'or   475,3   39,2   9,06,1
     Tres estrelles d'or   295,5   48,3   19,68,6
     Dues estrelles d'or   74,2   5,1   7,410,4
     Una estrella d'or   45,7   -6,0   -11,711,4
     Dues i tres estrelles d'argent   47,7   2,5   5,415,9
     Una estrella d'argent   26,7   8,1   43,223,6
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al desembre de 2015.

A partir del mes de gener de 2015 la marca Costa Barcelona incorpora també les comarques del Vallès Occidental i del Vallès Oriental.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del gener del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

El nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers de Catalunya, ha estat de 1.031,2 milers al desembre del 2016, un 10,4% més que al desembre anterior. Per marques turístiques, Barcelona rep el nombre més gran de viatgers i creix un 15,6% interanual. En sentit contrari, Costa Brava mostra un decrement del 5,3%. Pel que fa a les categories dels establiments, cal destacar l'increment del 9% dels establiments de quatre estrelles d'or com a primera categoria en termes absoluts.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 24 de gener del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic T