Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers   1.926,7   57,6   3,17,8
Per marques turístiques    
     Barcelona   761,3   35,0   4,88,2
     Costa Brava   342,3   -18,4   -5,12,9
     Costa Daurada   294,5   21,5   7,911,2
     Costa Barcelona (*)   405,3   17,9   4,68,6
     Paisatges Barcelona (*)   24,1   0,6   2,615,9
     Pirineus   40,4   -2,8   -6,417,9
     Terres de Lleida   27,3   4,5   19,512,7
     Terres de l'Ebre   26,8   -0,3   -0,9-4,4
     Val d'Aran   4,7   -0,4   -8,3-7,3
Per categories    
     Cinc estrelles d'or   93,4   2,9   3,27,9
     Quatre estrelles d'or   881,6   38,3   4,56,1
     Tres estrelles d'or   613,2   -4,6   -0,78,3
     Dues estrelles d'or   136,9   0,0   0,010,7
     Una estrella d'or   67,8   0,2   0,34,8
     Dues i tres estrelles d'argent   73,8   -2,5   -3,30,6
     Una estrella d'argent   60,1   23,3   63,349,9
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al maig de 2016.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del gener del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

El nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 1.834,4 milers a l'abril del 2017, un 23,7% més que a l'abril anterior. Per marques turístiques, Barcelona rep el nombre més gran de viatgers i creix un 7,8% interanual, seguida de Costa Brava que augmenta un 45%. Pel que fa a les categories dels establiments, cal destacar l'increment del 19,2% dels establiments de quatre estrelles d'or com a primera categoria en termes absoluts.

Data de publicació:

Darrer període (maig 2017): 26 de juny del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T

Sou aquí: