Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers   1.316,9   -13,6   -1,03,2
Per marques turístiques    
     Barcelona   680,3   47,5   7,59,8
     Costa Brava   174,0   -37,5   -17,7-15,6
     Costa Daurada   76,2   -33,2   -30,4-14,9
     Costa Barcelona (*)   239,2   21,8   10,06,1
     Paisatges Barcelona (*)   22,5   3,0   15,413,7
     Pirineus   60,4   -2,9   -4,610,1
     Terres de Lleida   25,0   2,9   13,36,1
     Terres de l'Ebre   14,8   -4,8   -24,6-21,7
     Val d'Aran   24,6   -10,4   -29,6-17,8
Per categories    
     Cinc estrelles d'or   84,0   1,8   2,26,3
     Quatre estrelles d'or   572,2   -36,8   -6,00,3
     Tres estrelles d'or   396,6   4,2   1,14,2
     Dues estrelles d'or   101,9   3,0   3,06,7
     Una estrella d'or   62,1   5,2   9,20,6
     Dues i tres estrelles d'argent   54,4   -6,2   -10,2-1,1
     Una estrella d'argent   45,7   15,1   49,239,9
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al març de 2016.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del gener del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

El nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers de Catalunya, ha estat de 1.316,9 milers al març del 2017, un 1% menys que al març anterior. Per marques turístiques, Barcelona rep el nombre més gran de viatgers i creix un 7,5% interanual. Seguida de Costa Barcelona que augmenta un 10%. Pel que fa a les categories dels establiments, cal destacar el decrement del 6% dels establiments de quatre estrelles d'or com a primera categoria en termes absoluts.

Data de publicació:

Darrer període (març 2017): 25 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T