Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers   937,7   37,2   4,14,1
Per marques turístiques    
     Barcelona   533,5   3,3   0,60,6
     Costa Brava   83,0   10,9   15,215,2
     Costa Daurada   29,1   -12,3   -29,7-29,7
     Costa Barcelona (*)   160,6   12,5   8,48,4
     Paisatges Barcelona (*)   16,1   2,1   14,814,8
     Pirineus   58,4   8,8   17,817,8
     Terres de Lleida   18,4   2,9   18,618,6
     Terres de l'Ebre   8,1   2,2   37,437,4
     Val d'Aran   30,4   6,7   28,528,5
Per categories    
     Cinc estrelles d'or   57,5   -11,8   -17,0-17,0
     Quatre estrelles d'or   424,0   18,4   4,54,5
     Tres estrelles d'or   266,4   18,6   7,57,5
     Dues estrelles d'or   74,9   1,3   1,81,8
     Una estrella d'or   35,0   -2,0   -5,5-5,5
     Dues i tres estrelles d'argent   50,2   12,2   32,232,2
     Una estrella d'argent   29,8   0,4   1,51,5
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al gener de 2017.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del gener del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

El nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 937,7 milers al gener del 2018, un 4,1% més que al mateix mes de l'any anterior. Per marques turístiques, Barcelona rep el nombre més gran de viatgers i mostra un increment del 0,6% interanual, seguida de Costa Barcelona que augmenta un 8,4%. Pel que fa a les categories dels establiments, cal destacar l'increment del 4,5% dels establiments de quatre estrelles d'or com a primera categoria en termes absoluts.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2018): 23 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: