Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers   1.024,1   37,8   3,86,2
Per marques turístiques    
     Barcelona   559,3   41,1   7,911,3
     Costa Brava   89,9   -17,9   -16,6-13,2
     Costa Daurada   54,1   4,0   8,03,9
     Costa Barcelona (*)   174,1   -1,3   -0,73,5
     Paisatges Barcelona (*)   17,6   0,8   4,512,5
     Pirineus   66,5   11,6   21,119,7
     Terres de Lleida   19,6   0,2   1,31,4
     Terres de l'Ebre   9,5   -1,7   -14,8-18,8
     Val d'Aran   33,6   0,9   2,9-11,4
Per categories    
     Cinc estrelles d'or   74,6   4,0   5,78,8
     Quatre estrelles d'or   449,8   16,0   3,75,0
     Tres estrelles d'or   291,7   15,1   5,56,6
     Dues estrelles d'or   85,1   2,8   3,59,2
     Una estrella d'or   48,1   -2,9   -5,7-4,9
     Dues i tres estrelles d'argent   49,2   -0,1   -0,35,3
     Una estrella d'argent   25,5   2,9   12,833,0
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al gener de 2016.

A partir del mes de gener de 2015 la marca Costa Barcelona incorpora també les comarques del Vallès Occidental i del Vallès Oriental.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del gener del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

El nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers de Catalunya, ha estat de 1.024,1 milers al febrer del 2017, un 3,8% més que al febrer anterior. Per marques turístiques, Barcelona rep el nombre més gran de viatgers i creix un 7,9% interanual. En sentit contrari, Costa Barcelona mostra un decrement del 0,7%. Pel que fa a les categories dels establiments, cal destacar l'increment del 3,7% dels establiments de quatre estrelles d'or com a primera categoria en termes absoluts.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 24 de març del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic T