Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers   2.183,8   153,5   7,67,8
Per marques turístiques    
     Barcelona   755,8   24,0   3,37,2
     Costa Brava   446,5   31,2   7,54,2
     Costa Daurada   394,1   47,8   13,812,1
     Costa Barcelona (*)   423,5   29,2   7,48,3
     Paisatges Barcelona (*)   25,7   5,9   29,618,3
     Pirineus   61,5   5,0   8,816,1
     Terres de Lleida   25,2   2,5   11,112,4
     Terres de l'Ebre   40,6   7,8   23,73,3
     Val d'Aran   10,9   0,2   2,0-6,4
Per categories    
     Cinc estrelles d'or   99,6   6,8   7,47,8
     Quatre estrelles d'or   958,8   76,9   8,76,7
     Tres estrelles d'or   738,2   58,9   8,78,4
     Dues estrelles d'or   160,3   7,9   5,29,3
     Una estrella d'or   80,5   -9,3   -10,41,1
     Dues i tres estrelles d'argent   77,1   -7,6   -8,9-1,6
     Una estrella d'argent   69,4   19,8   40,047,3
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al desembre de 2016.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del gener del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

El nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 2.183,8 milers al juny del 2017, un 7,6% més que al juny de l'any anterior. Per marques turístiques, Barcelona rep el nombre més gran de viatgers i creix un 3,3% interanual, seguida de Costa Barcelona que augmenta un 7,4%. Pel que fa a les categories dels establiments, cal destacar l'increment del 8,7% dels establiments de quatre estrelles d'or com a primera categoria en termes absoluts.

Data de publicació:

Darrer període (juny 2017): 24 de juliol del 2017.

Sèries revisades amb data 1 d'agost del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: