Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers   2.427,2   -11,6   -0,55,2
Per marques turístiques    
     Barcelona   728,0   -20,5   -2,75,0
     Costa Brava   530,8   -24,4   -4,41,2
     Costa Daurada   475,4   22,0   4,88,9
     Costa Barcelona (*)   449,9   -4,5   -1,05,2
     Paisatges Barcelona (*)   16,6   -6,3   -27,610,1
     Pirineus   106,2   11,6   12,212,8
     Terres de Lleida   30,4   3,6   13,311,6
     Terres de l'Ebre   54,1   2,9   5,74,3
     Val d'Aran   36,0   4,1   12,9-0,3
Per categories    
     Cinc estrelles d'or   108,2   2,7   2,65,2
     Quatre estrelles d'or   990,3   17,7   1,85,6
     Tres estrelles d'or   838,8   -0,4   -0,15,5
     Dues estrelles d'or   200,3   -12,3   -5,84,0
     Una estrella d'or   107,8   -15,7   -12,7-4,0
     Dues i tres estrelles d'argent   115,6   -3,3   -2,8-3,7
     Una estrella d'argent   66,2   -0,3   -0,533,2
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al desembre de 2016.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del gener del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

El nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 2.427,2 milers a l'agost del 2017, un 0,5% menys que a l'agost de l'any anterior. Per marques turístiques, Barcelona rep el nombre més gran de viatgers i mostra un decrement del 2,7% interanual, seguida de Costa Brava que disminueix un 4,4%. Pel que fa a les categories dels establiments, cal destacar l'increment de l'1,8% dels establiments de quatre estrelles d'or com a primera categoria en termes absoluts.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 26 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: