Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   4.806,3   904,9   23,26,2
Per marques turístiques    
     Barcelona   1.961,7   197,0   11,27,6
     Costa Brava   1.009,5   209,3   26,2-5,9
     Costa Daurada   736,3   242,1   49,013,6
     Costa Barcelona (*)   785,0   110,5   16,48,5
     Paisatges Barcelona (*)   48,5   18,0   58,927,7
     Pirineus   110,8   66,0   147,420,6
     Terres de Lleida   39,4   7,5   23,66,4
     Terres de l'Ebre   70,7   21,5   43,65,8
     Val d'Aran   44,4   33,0   288,6-8,6
Per categories:    
     Cinc estrelles d'or   250,2   41,9   20,13,9
     Quatre estrelles d'or   2.345,9   398,9   20,55,0
     Tres estrelles d'or   1.492,4   303,1   25,55,4
     Dues estrelles d'or   292,8   75,4   34,79,6
     Una estrella d'or   165,8   36,5   28,26,7
     Dues i tres estrelles d'argent   144,7   12,5   9,45,7
     Una estrella d'argent   114,4   36,7   47,237,4
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins a l'abril de 2016.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del gener del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

El nombre de pernoctacions registrades en establiments hotelers de Catalunya ha estat de 4.806,3 milers a l'abril del 2017, xifra que suposa un increment interanual del 23,2%. Per marques turístiques, Barcelona, com a primera marca en termes absoluts, creix un 11,2%, seguida de Costa Brava que augmenta un 26,2%. Pel que fa a les categories, les dues que apleguen la majoria de pernoctacions són els establiments de quatre estrelles d'or i els de tres estrelles d'or, i mostren una variació del 20,5% i del 25,5% respectivament.

Data de publicació:

Darrer període (abril 2017): 24 de maig del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: