Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   2.310,7   24,8   1,12,3
Per marques turístiques    
     Barcelona   1.362,5   56,2   4,37,5
     Costa Brava   180,7   -61,3   -25,3-28,1
     Costa Daurada   100,1   9,4   10,30,2
     Costa Barcelona (*)   344,6   -1,6   -0,52,9
     Paisatges Barcelona (*)   29,8   2,7   9,814,5
     Pirineus   131,5   20,9   18,917,0
     Terres de Lleida   28,1   -1,0   -3,4-1,8
     Terres de l'Ebre   15,5   -4,0   -20,5-22,9
     Val d'Aran   117,9   3,5   3,1-9,1
Per categories:    
     Cinc estrelles d'or   169,6   0,7   0,4-2,0
     Quatre estrelles d'or   1.036,3   12,7   1,23,0
     Tres estrelles d'or   623,0   -5,3   -0,8-1,5
     Dues estrelles d'or   199,9   4,6   2,45,1
     Una estrella d'or   101,1   -3,7   -3,6-7,6
     Dues i tres estrelles d'argent   109,5   7,4   7,317,5
     Una estrella d'argent   71,4   8,3   13,226,7
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al gener de 2016.

A partir del mes de gener de 2015 la marca Costa Barcelona incorpora també les comarques del Vallès Occidental i del Vallès Oriental.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del gener del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

El nombre de pernoctacions registrades en establiments hotelers de Catalunya ha estat de 2.310,7 milers al febrer del 2017, xifra que suposa un increment interanual de l'1,1%. Per marques turístiques, Barcelona, com a primera marca en termes absoluts, creix un 4,3%. En sentit contrari Costa Barcelona mostra una variació negativa del 0,5%. Pel que fa a les categories, les dues que apleguen la majoria de pernoctacions són els establiments de quatre estrelles d'or i els de tres estrelles d'or, i mostren una variació de l'1,2% i del -0,8% respectivament.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 24 de març del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic T