Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   3.100,3   -287,1   -8,5-2,5
Per marques turístiques    
     Barcelona   1.708,5   62,8   3,86,0
     Costa Brava   390,8   -196,0   -33,4-31,1
     Costa Daurada   171,3   -114,4   -40,0-25,7
     Costa Barcelona (*)   528,3   24,4   4,83,8
     Paisatges Barcelona (*)   39,6   6,4   19,216,4
     Pirineus   111,2   -22,2   -16,63,6
     Terres de Lleida   34,6   0,9   2,70,0
     Terres de l'Ebre   41,4   -6,2   -13,0-17,1
     Val d'Aran   74,7   -42,8   -36,4-18,8
Per categories:    
     Cinc estrelles d'or   204,7   -6,2   -2,9-2,4
     Quatre estrelles d'or   1.413,8   -184,8   -11,6-3,7
     Tres estrelles d'or   910,0   -103,3   -10,2-5,5
     Dues estrelles d'or   223,8   -15,8   -6,60,4
     Una estrella d'or   126,3   7,5   6,3-2,3
     Dues i tres estrelles d'argent   111,6   -18,1   -14,04,0
     Una estrella d'argent   110,1   33,7   44,033,5
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al març de 2016.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del gener del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

El nombre de pernoctacions registrades en establiments hotelers de Catalunya ha estat de 3.100,3 milers al març del 2017, xifra que suposa un decrement interanual del 8,5%. Per marques turístiques, Barcelona, com a primera marca en termes absoluts, creix un 3,8%. Seguit de Costa Barcelona que augmenta un 4,8%. Pel que fa a les categories, les dues que apleguen la majoria de pernoctacions són els establiments de quatre estrelles d'or i els de tres estrelles d'or, i mostren una variació del -11,6% i del -10,2% respectivament.

Data de publicació:

Darrer període (març 2017): 25 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T