Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total viatgers   234,0   27,3   13,28,9
Per marques turístiques    
     Barcelona   0,0   0,0   ....
     Costa Brava   47,0   6,6   16,56,2
     Costa Daurada   57,8   16,4   39,716,7
     Costa Barcelona (*)   53,0   -0,6   -1,07,9
     Paisatges Barcelona (*)   6,6   0,6   10,214,9
     Pirineus   60,3   2,8   4,83,2
     Terres de Lleida   ..   ..   ....
     Terres de l'Ebre   6,0   0,1   1,3..
     Val d'Aran   ..   ..   ....
Per categories:    
     Luxe i primera   77,8   -5,8   -7,02,9
     Segona   105,1   18,4   21,212,1
     Tercera   51,1   14,7   40,622,4
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en càmpings de l'INE.

.. La grandària de la mostra en aquestes marques turístiques no permet a l'Idescat facilitar-ne els resultats desagregats, per tal de garantir el secret estadístic.

A partir del primer trimestre de 2015 la marca Costa Barcelona incorpora també les comarques del Vallès Occidental i del Vallès Oriental.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del primer trimestre del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

S'han registrat 234 milers de viatgers en els càmpings de Catalunya al quart trimestre del 2016, un 13,2% més que un any enrere. Per marques turístiques, Costa Daurada com a primera marca en termes absoluts, mostra un increment del 39,7%, i Costa Brava augmenta un 16,5%. Per categories, baixen els de luxe (-7%), respecte a un any enrere, mentre que pugen tant els de segona (21,2%), com els de tercera (40,6%).

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 1 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Càmpings. Viatgers i pernoctacions per procedència. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T