Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total viatgers   249,2   15,2   6,510,2
Per marques turístiques    
     Barcelona (1)   ..   ..   ....
     Costa Brava   49,4   2,3   5,09,5
     Costa Daurada   60,3   2,5   4,314,3
     Costa Barcelona (*)   55,3   2,3   4,37,6
     Paisatges Barcelona (*)   7,0   0,3   5,23,5
     Pirineus   63,1   2,8   4,66,0
     Terres de Lleida   ..   ..   ....
     Terres de l'Ebre   11,0   5,0   82,119,6
     Val d'Aran   ..   ..   ....
Per categories:    
     Luxe i primera   82,2   4,5   5,811,3
     Segona   121,2   16,1   15,310,0
     Tercera   45,8   -5,3   -10,47,0
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en càmpings de l'INE.

(1) La marca turística Barcelona no disposa d'establiments de càmping.

.. La grandària de la mostra en aquestes marques turístiques no permet a l'Idescat facilitar-ne els resultats desagregats, per tal de garantir el secret estadístic.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del primer trimestre del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

S'han registrat 249,2 milers de viatgers en els càmpings de Catalunya al quart trimestre del 2017, un 6,5% més que un any enrere. Per marques turístiques, Pirineus com a primera marca en termes absoluts, mostra un increment del 4,6%, i Costa Daurada ho fa un 4,3%. Per categories, pugen tant els càmpings de luxe i primera (5,8%), com els de segona (15,3%) mentre que disminueixen els de tercera (-10,4%), respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 1 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Càmpings. Viatgers i pernoctacions per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers. Turistes i excursionistes. T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: