Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total viatgers   182,2   -93,0   -33,8-33,8
Per marques turístiques    
     Barcelona   0,0   0,0   ....
     Costa Brava   36,4   -27,0   -42,6-42,6
     Costa Daurada   36,5   -26,5   -42,1-42,1
     Costa Barcelona (*)   42,7   -30,1   -41,3-41,3
     Paisatges Barcelona (*)   3,2   -3,2   -50,1-50,1
     Pirineus   55,8   -0,8   -1,3-1,3
     Terres de Lleida   ..   ..   ....
     Terres de l'Ebre   4,5   -5,6   -55,5-55,5
     Val d'Aran   ..   ..   ....
Per categories:    
     Luxe i primera   59,3   -37,5   -38,8-38,8
     Segona   83,6   -47,4   -36,2-36,2
     Tercera   39,3   -8,1   -17,1-17,1
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en càmpings de l'INE.

.. La grandària de la mostra en aquestes marques turístiques no permet a l'Idescat facilitar-ne els resultats desagregats, per tal de garantir el secret estadístic.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del primer trimestre del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

S'han registrat 182,2 milers de viatgers en els càmpings de Catalunya al primer trimestre del 2017, un 33,8% menys que un any enrere. Per marques turístiques, Pirineus com a primera marca en termes absoluts, mostra un decrement de l'1,3%, i Costa Barcelona disminueix un 41,3%. Per categories, baixen tant els de luxe (-38,8%), com els de segona (-36,2%) i els de tercera (-17,1%), respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2017): 2 de maig del 2017.

Més informació a:

 Càmpings. Viatgers i pernoctacions per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: