Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. II trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total viatgers   1.070,9   220,7   26,011,3
Per marques turístiques    
     Barcelona   0,0   0,0   ....
     Costa Brava   387,4   78,0   25,213,7
     Costa Daurada   328,7   79,5   31,917,0
     Costa Barcelona (*)   199,5   25,1   14,4-2,0
     Paisatges Barcelona (*)   12,5   2,4   23,2-5,1
     Pirineus   98,0   20,7   26,714,9
     Terres de Lleida   ..   ..   ....
     Terres de l'Ebre   37,1   11,7   46,317,2
     Val d'Aran   ..   ..   ....
Per categories:    
     Luxe i primera   469,1   105,2   28,914,7
     Segona   485,0   95,2   24,49,2
     Tercera   116,8   20,3   21,08,5
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en càmpings de l'INE.

.. La grandària de la mostra en aquestes marques turístiques no permet a l'Idescat facilitar-ne els resultats desagregats, per tal de garantir el secret estadístic.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del primer trimestre del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

S'han registrat 1.070,9 milers de viatgers en els càmpings de Catalunya al segon trimestre del 2017, un 26% més que un any enrere. Per marques turístiques, Costa Brava com a primera marca en termes absoluts, mostra un increment del 25,2%, i Costa Daurada ho fa un 31,9%. Per categories, pugen tant els de luxe 28,9%, com els de segona 24,4% i els de tercera 21%, respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2017): 1 d'agost del 2017.

Més informació a:

 Càmpings. Viatgers i pernoctacions per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: