Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. II trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total pernoctacions   4.382,7   689,5   18,76,3
Per marques turístiques    
     Barcelona   0,0   0,0   ....
     Costa Brava   1.711,7   251,6   17,29,5
     Costa Daurada   1.568,1   275,4   21,37,4
     Costa Barcelona (*)   650,7   60,0   10,2-2,4
     Paisatges Barcelona (*)   27,3   6,1   28,5-4,3
     Pirineus   229,7   53,2   30,17,6
     Terres de Lleida   ..   ..   ....
     Terres de l'Ebre   171,2   32,2   23,22,3
     Val d'Aran   ..   ..   ....
Per categories:    
     Luxe i primera   2.238,3   322,4   16,86,3
     Segona   1.845,0   320,5   21,07,6
     Tercera   299,4   46,6   18,40,2
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en càmpings de l'INE.

.. La grandària de la mostra en aquestes marques turístiques no permet a l'Idescat facilitar-ne els resultats desagregats, per tal de garantir el secret estadístic.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del primer trimestre del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

S'han registrat 4.382,7 milers de pernoctacions en els càmpings de Catalunya al segon trimestre del 2017, un 18,7% més que un any enrere. Per marques, Costa Brava aplega el nombre més gran de pernoctacions (1.711,7 milers) i puja un 17,2%. Costa Daurada, com a segona marca en nombre de pernoctacions (1.568,1 milers), mostra un increment del 21,3%. Per categories, es registra un augment en tots els càmpings, els de luxe i primera categoria un 16,8%, els de segona categoria un 21%, i els de tercera categoria un 18,4%.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2017): 1 d'agost del 2017.

Més informació a:

 Càmpings. Pernoctacions per marques turístiques i categories. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: