Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total pernoctacions   763,0   29,3   4,04,1
Per marques turístiques    
     Barcelona   0,0   0,0   ....
     Costa Brava   161,9   21,9   15,75,5
     Costa Daurada   225,6   -13,0   -5,42,5
     Costa Barcelona (*)   187,8   -8,3   -4,20,2
     Paisatges Barcelona (*)   11,6   0,2   2,26,0
     Pirineus   139,0   21,6   18,48,2
     Terres de Lleida   ..   ..   ....
     Terres de l'Ebre   25,6   2,0   8,6..
     Val d'Aran   ..   ..   ....
Per categories:    
     Luxe i primera   312,6   -5,9   -1,83,2
     Segona   346,7   51,1   17,38,1
     Tercera   103,8   -15,9   -13,3-9,4
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en càmpings de l'INE.

.. La grandària de la mostra en aquestes marques turístiques no permet a l'Idescat facilitar-ne els resultats desagregats, per tal de garantir el secret estadístic.

A partir del primer trimestre de 2015 la marca Costa Barcelona incorpora també les comarques del Vallès Occidental i del Vallès Oriental.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del primer trimestre del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

S'han registrat 763 milers de pernoctacions en els càmpings de Catalunya al quart trimestre del 2016, un 4% més que un any enrere. Per marques, Costa Daurada aplega el nombre més gran de pernoctacions (225,6 milers) i disminueix un 5,4%. Costa Barcelona, com a segona marca en nombre de pernoctacions (187,8 milers), mostra un decrement del 4,2%. Per categories, es registra un increment interanual en els càmpings de segona categoria (17,3%). En sentit contrari disminueixen tant els càmpings de luxe i primera, com els de tercera (un 1,8% i un 13,3%, respectivament).

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 1 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Càmpings. Pernoctacions per marques turístiques i categories. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T