Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total pernoctacions   432,7   -402,1   -48,2-48,2
Per marques turístiques    
     Barcelona   0,0   0,0   ....
     Costa Brava   89,2   -96,1   -51,9-51,9
     Costa Daurada   79,8   -162,3   -67,1-67,1
     Costa Barcelona (*)   128,2   -78,9   -38,1-38,1
     Paisatges Barcelona (*)   5,7   -7,6   -57,2-57,2
     Pirineus   109,7   -29,3   -21,1-21,1
     Terres de Lleida   ..   ..   ....
     Terres de l'Ebre   11,0   -28,1   -71,8-71,8
     Val d'Aran   ..   ..   ....
Per categories:    
     Luxe i primera   158,4   -180,4   -53,2-53,2
     Segona   203,2   -175,7   -46,4-46,4
     Tercera   71,1   -46,0   -39,3-39,3
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en càmpings de l'INE.

.. La grandària de la mostra en aquestes marques turístiques no permet a l'Idescat facilitar-ne els resultats desagregats, per tal de garantir el secret estadístic.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del primer trimestre del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

S'han registrat 432,7 milers de pernoctacions en els càmpings de Catalunya al primer trimestre del 2017, un 48,2% menys que un any enrere. Per marques, Costa Barcelona aplega el nombre més gran de pernoctacions (128,2 milers) i disminueix un 38,1%. Pirineus, com a segona marca en nombre de pernoctacions (109,7 milers), mostra un decrement del 21,1%. Per categories, es registra un decrement en tots els càmpings, els de luxe i primera categoria un (-53,2%), seguit dels de segona categoria un (-46,4%), i els de tercera categoria un (-39,3%).

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2017): 2 de maig del 2017.

Més informació a:

 Càmpings. Pernoctacions per marques turístiques i categories. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: