Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. II trimestre 2017
        Trimestre actual        Trimestre anterior        Un any abans
Grau d'ocupació per parcel·les   38,1   31,636,2
Per marques turístiques   
     Barcelona   0,0   0,00,0
     Costa Brava   31,6   23,530,5
     Costa Daurada   43,4   32,039,2
     Costa Barcelona (*)   48,3   28,145,2
     Paisatges Barcelona (*)   34,6   33,435,1
     Pirineus   38,3   43,638,9
     Terres de Lleida   ..   ..52,2
     Terres de l'Ebre   34,7   14,732,7
     Val d'Aran   ..   ....
Per categories:   
     Luxe i primera   35,2   25,233,2
     Segona   39,5   32,838,0
     Tercera   44,7   46,441,5
Unitats: Tant per cent.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en càmpings de l'INE.

.. La grandària de la mostra en aquestes marques turístiques no permet a l'Idescat facilitar-ne els resultats desagregats, per tal de garantir el secret estadístic.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del primer trimestre del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

El grau d'ocupació al segon trimestre del 2017 ha estat del 38,1% en els càmpings de Catalunya, 6,5 punts per sobre que el trimestre anterior i 1,9 punts més que el de d'un any enrere. Per marques turístiques, mostren graus d'ocupació superiors a la mitjana: Costa Barcelona 48,3%, Costa Daurada 43,4% i Pirineus 38,3%. Per categories, tenen graus d'ocupació superiors els de segona (39,5%) i els de tercera (44,7%).

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2017): 1 d'agost del 2017.

Més informació a:

 Càmpings. Viatgers i pernoctacions per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: