Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
        Trimestre actual        Trimestre anterior        Un any abans
Grau d'ocupació per parcel·les   34,2   53,733,3
Per marques turístiques   
     Barcelona   0,0   0,00,0
     Costa Brava   27,9   53,626,4
     Costa Daurada   32,0   59,729,9
     Costa Barcelona (*)   34,1   54,432,2
     Paisatges Barcelona (*)   35,4   43,636,4
     Pirineus   42,8   45,345,4
     Terres de Lleida   ..   63,3..
     Terres de l'Ebre   20,7   51,318,2
     Val d'Aran   ..   22,4..
Per categories:   
     Luxe i primera   28,1   55,228,0
     Segona   36,0   52,935,4
     Tercera   44,2   50,941,0
Unitats: Tant per cent.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en càmpings de l'INE.

.. La grandària de la mostra en aquestes marques turístiques no permet a l'Idescat facilitar-ne els resultats desagregats, per tal de garantir el secret estadístic.

A partir del primer trimestre de 2015 la marca Costa Barcelona incorpora també les comarques del Vallès Occidental i del Vallès Oriental.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del primer trimestre del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

El grau d'ocupació al quart trimestre del 2016 ha estat del 34,2% en els càmpings de Catalunya, 19,5 punts per sota que el trimestre anterior i 0,9 punts més alt que el de d'un any enrere. Per marques turístiques, mostren graus d'ocupació superiors a la mitjana Paisatges Barcelona (35,4%), i Pirineus (42,8%). Per categories, tenen graus d'ocupació superiors els de segona (36%) i els de tercera (44,2%).

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 1 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Càmpings. Viatgers i pernoctacions per procedència. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T