Turistes estrangers. Despesa declaradaM RSS 

Catalunya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Despesa total (milions d'euros)   1.053   125,3   13,58,2
Despesa mitjana per persona (euros)   915   52,4   6,14,0
Despesa mitjana diària per persona (euros)   195   17,7   9,93,5

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Es considera la despesa dels turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Despesa total (milions d'euros)   5.098   473,8   10,313,2
Despesa mitjana per persona (euros)   1.039   40,0   4,03,5
Despesa mitjana diària per persona (euros)   141   10,0   7,15,0

Font: INE. Enquesta de despesa turística.


- Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.


Comentari

Els turistes estrangers van fer una despesa total a Catalunya de 1053 milions d'euros al mes de març de 2017, xifra que suposa un increment del 13,5% respecte al mateix mes de l'any anterior. La despesa mitjana per persona va ser de 915 euros (que suposa una variació interanual del 6,1%) i la despesa mitjana diària per persona va ser de 195 euros, un 9,9% més. A Espanya, la despesa declarada pels turistes estrangers va ascendir a 5.098 milions d'euros, un 10,3% més que el mateix mes de 2016. La despesa per persona i viatge va augmentar un 4%, i la despesa mitjana diària per persona va pujar un 7,1%.

Data de publicació:

Darrer període (març 2017): 4 de maig del 2017.

Més informació a:

 Despesa del turisme estranger. Dades detallades. Idescat.
 Turistes estrangers. Despesa declarada. Indicadors anuals. Idescat.
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: