Turistes estrangers. Despesa declaradaM RSS 

Catalunya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Despesa total (M€)   937   -41,2   -4,210,6
Despesa mitjana per persona (€)   949   -19,0   -2,04,3
Despesa mitjana diària per persona (€)   186   15,3   9,03,7

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Es considera la despesa dels turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les dades són provisionals des de gener del 2017.

Amunt
Espanya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Despesa total (M€)   4.638   433,0   10,312,9
Despesa mitjana per persona (€)   1.054   28,0   2,73,5
Despesa mitjana diària per persona (€)   139   1,0   0,45,4

Font: INE. Enquesta de despesa turística.


- Les dades són provisionals des de gener del 2017.


Comentari

Els turistes estrangers van fer una despesa total a Catalunya de 937 milions d'euros al mes de novembre de 2017, xifra que suposa un decrement del 4,2% respecte al mateix mes de l'any anterior. La despesa mitjana per persona va ser de 949 euros i disminueix un 2% interanual. La despesa mitjana diària per persona va ser de 186 euros, i mostra un increment interanual del 9%. A Espanya, la despesa declarada pels turistes estrangers va ascendir a 4.638 milions d'euros, un 10,3% més que el mateix mes de 2016. La despesa per persona i viatge va augmentar un 2,7% i la despesa mitjana diària per persona ho va fer un 0,4%.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2017): 3 de gener del 2018.

Més informació a:

 Despesa del turisme estranger. Idescat.
 Turistes estrangers. Despesa declarada. Indicadors anuals. Idescat.
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: