Turistes estrangers. Despesa declaradaM RSS 

Catalunya. Febrer 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Despesa total (M€)   1.030   103,2   11,111,1
Despesa mitjana per persona (€)   1.013   76,5   8,28,5
Despesa mitjana diària per persona (€)   200   43,7   28,017,7

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Es considera la despesa dels turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les dades són provisionals des de març del 2017.

Amunt
Espanya. Febrer 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Despesa total (M€)   4.507   202,6   4,75,2
Despesa mitjana per persona (€)   1.067   22,0   2,11,2
Despesa mitjana diària per persona (€)   143   11,0   8,25,1

Font: INE. Enquesta de despesa turística.


Nota:

- Les dades són provisionals des de març del 2017.


Comentari

Els turistes estrangers van fer una despesa total a Catalunya de 1.030 milions d'euros al mes de febrer de 2018, xifra que suposa un increment de l'11,1% respecte al mateix mes de l'any anterior. La despesa mitjana per persona va ser de 1.013 euros i augmenta un 8,2% interanual, i la despesa mitjana diària per persona va ser de 200 euros, i mostra un increment interanual del 28%. A Espanya, la despesa declarada pels turistes estrangers va ascendir a 4.507 milions d'euros, un 4,7% més que el mateix mes de 2017. La despesa per persona i viatge va augmentar un 2,1% i la despesa mitjana diària per persona ho va fer un 8,2%.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2018): 4 d'abril del 2018.

Més informació a:

 Despesa del turisme estranger. Idescat.
 Turistes estrangers. Despesa declarada. Indicadors anuals. Idescat.
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers. Turistes i excursionistes. T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: