Turistes estrangers. Despesa declaradaM RSS 

Catalunya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Despesa total (milions d'euros)   940   :   8,43,7
Despesa mitjana per persona (euros)   983   :   0,9-0,3
Despesa mitjana diària per persona (euros)   146   :   3,912,8

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.

: No disponible.

Notes:

- Es considera la despesa dels turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les taxes de variació són taxes enllaçades facilitades per l'INE.

- Les dades són provisionals.

Amunt
Espanya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Despesa total (milions d'euros)   4.501   :   19,39,0
Despesa mitjana per persona (euros)   1.131   :   5,3-1,2
Despesa mitjana diària per persona (euros)   124   :   7,23,6

Font: INE. Enquesta de despesa turística.

: No disponible.

- Les dades són provisionals.


Comentari

Els turistes estrangers van fer una despesa total a Catalunya de 940 milions d'euros al mes de desembre de 2016, xifra que suposa un increment del 8,4% respecte al mateix mes de l'any anterior. La despesa mitjana per persona va ser de 983 euros (que suposa una variació interanual del 0,9%) i la despesa mitjana diària per persona va ser de 146 euros, un 3,9% més. A Espanya, la despesa declarada pels turistes estrangers va ascendir a 4.501 milions d'euros, un 19,3% més que el mateix mes de 2015. La despesa per persona i viatge va augmentar un 5,3%, i la despesa mitjana diària per persona va pujar un 7,2%. En termes acumulats, en el conjunt de l'any 2016 la despesa total a Catalunya creix un 3,7% i a Espanya un 9% respecte al mateix període de 2015.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 3 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Despesa del turisme estranger. Dades detallades. Idescat.
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic T