Visitants estrangersM RSS 

Catalunya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Visitants   2.621,8   100,0   78,2   3,1-5,3
Turistes   1.893,9   72,2   263,5   16,210,5
Excursionistes   727,9   27,8   -185,3   -20,3-29,4
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Es consideren els visitants residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Visitants   11.304,2   100,0   894,9   8,66,4
Turistes   7.943,8   70,3   832,7   11,711,6
Excursionistes   3.360,4   29,7   62,2   1,9-2,3
Unitats: Milers.

Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.


- Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.


Comentari

El nombre de visitants estrangers que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya va ser de 2.621,8 milers al mes de maig de 2017, un 3,1% més que al mateix mes de l'any anterior. D'aquests visitants, 1.893,9 milers eren turistes, és a dir, van pernoctar a Catalunya, mentre que 727,9 milers eren excursionistes. Això suposa un creixement del 16,2% dels turistes i un decrement del 20,3% dels excursionistes. A Espanya va augmentar tant el nombre de visitants estrangers (8,6%) com el de turistes (11,7%) i el d'excursionistes (1,9%).

Data de publicació:

Darrer període (maig 2017): 30 de juny del 2017.

Més informació a:

 Turisme estranger. Idescat.
 Visitants extrangers. Indicadors anuals. Idescat.
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Demanda turística. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: