Visitants estrangersM RSS 

Catalunya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Visitants   1.626,0   100,0   -204,0   -11,1-11,8
Turistes   1.151,7   70,8   75,2   7,04,0
Excursionistes   474,4   29,2   -279,2   -37,1-33,2
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Es consideren els visitants residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Visitants   7.565,9   100,0   -118,6   -1,51,5
Turistes   4.907,6   64,9   280,3   6,19,3
Excursionistes   2.658,3   35,1   -399,0   -13,1-9,6
Unitats: Milers.

Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.


- Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.


Comentari

El nombre de visitants estrangers que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya va ser de 1.626 milers al mes de març de 2017, un 11,1% menys que al mateix mes de l'any anterior. D'aquests visitants, 1.151,7 milers eren turistes, és a dir, van pernoctar a Catalunya, mentre que 474,4 milers eren excursionistes. Això suposa un creixement del 7% dels turistes i un decrement del 37,1% dels excursionistes. A Espanya va disminuir el nombre de visitants estrangers (-1,5%) i el d'excursionistes (-13,1%), mentre que el de turistes augmenta un 6,1%.

Data de publicació:

Darrer període (març 2017): 28 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Turisme estranger. Dades detallades. Idescat.
 Visitants extrangers. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Demanda turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: