Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)M RSS 

Catalunya. Abril 2017
                        Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general   75,5   1,9   -3,3-0,4
     alimentació   84,0   -0,3   -2,4-2,0
     resta de productes   69,7   3,7   -4,00,7
Preus constants    
Índex general   68,5   0,7   -5,1-2,9
     alimentació   73,4   -0,2   -3,6-3,5
     resta de productes   64,7   1,3   -5,8-2,2
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat.

Amunt
Espanya. Abril 2017
                        Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general   88,0   5,1   3,22,2
     alimentació   92,1   -1,2   1,00,4
     resta de productes   86,0   8,5   4,33,1
Preus constants    
Índex general   81,6   3,8   1,50,0
     alimentació   81,5   -1,1   -0,2-0,9
     resta de productes   82,0   6,0   2,50,4
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.

Notes:

Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.

Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de vendes en grans superfícies (IVGS) a preus corrents ha disminuït un 3,3% interanual a l'abril del 2017. Mostren decrements tant les vendes d'alimentació (-2,4%), com les vendes de la resta de productes (-4%). L'IVGS a preus constants, és a dir, amb l'eliminació de l'efecte dels preus, baixa un 5,1% interanual. Disminueixen tant les vendes d'alimentació (-3,6%), com la resta de productes (-5,8%), respecte a l'abril del 2016. A Espanya, les vendes en grans superfícies pugen un 3,2% a preus corrents, i un 1,5% a preus constants, si es compara amb el mateix mes de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (abril 2017): 1 de juny del 2017.

Més informació a:

 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents. Indicadors anuals. Idescat.
 Vendes. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: