Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)M RSS 

Catalunya. Juliol 2017
                        Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general   98,4   19,9   -1,10,4
     alimentació   92,5   6,9   -0,7-0,8
     resta de productes   102,3   29,5   -1,31,3
Preus constants    
Índex general   90,4   22,1   -2,8-1,7
     alimentació   80,4   6,7   -1,6-2,1
     resta de productes   97,8   34,3   -2,6-0,9
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat.

Amunt
Espanya. Juliol 2017
                        Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general   107,3   10,8   2,33,4
     alimentació   99,9   5,2   1,31,2
     resta de productes   110,6   13,3   2,74,3
Preus constants    
Índex general   101,1   13,0   0,81,4
     alimentació   88,2   5,2   1,00,1
     resta de productes   108,8   17,7   1,52,2
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.

Notes:

Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.

Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de vendes en grans superfícies (IVGS) a preus corrents ha disminuït un 1,1% interanual al juliol del 2017. Mostren decrements les vendes d'alimentació (-0,7%) i les de la resta de productes (-1,3%). L'IVGS a preus constants, és a dir, amb l'eliminació de l'efecte dels preus, baixa un 2,8% interanual. Disminueixen tant les vendes d'alimentació (-1,6%) com les de la resta de productes (-2,6%), respecte al juliol del 2016. A Espanya, les vendes en grans superfícies pugen un 2,3% a preus corrents, i un 0,8% a preus constants, si es compara amb el mateix mes de l'any anterior. Si es consideren els primers set mesos de l'any 2017, l'IVGS de Catalunya creix un 0,4% a preus corrents i baixa un 1,7% a preus constants amb relació al mateix període del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (juliol 2017): 6 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents. Indicadors anuals. Idescat.
 Vendes. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: