Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)M RSS 

Catalunya. Desembre 2016
                        Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general   137,7   61,3   3,20,8
     alimentació   143,8   66,7   3,01,0
     resta de productes   133,6   57,6   3,40,7
Preus constants    
Índex general   123,6   60,7   2,41,2
     alimentació   126,3   65,7   1,6-0,5
     resta de productes   121,0   56,9   2,62,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat.

Amunt
Espanya. Desembre 2016
                        Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general   134,3   39,4   2,52,9
     alimentació   144,2   53,4   2,10,6
     resta de productes   129,5   33,2   2,73,9
Preus constants    
Índex general   123,1   39,1   2,03,6
     alimentació   128,2   52,7   1,3-0,6
     resta de productes   120,5   33,0   2,36,1
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.

Notes:

Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.

Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de vendes en grans superfícies (IVGS) a preus corrents ha augmentat un 3,2% interanual al desembre del 2016. Mostren increments tant les vendes d'alimentació (3%), com de la resta de productes (3,4%). L'IVGS a preus constants, és a dir, amb l'eliminació de l'efecte dels preus, puja un 2,4% interanual. Les vendes d'alimentació creixen un 1,6% i les de la resta de productes ho fa un 2,6% respecte al desembre del 2015. A Espanya, les vendes en grans superfícies creixen un 2,5% a preus corrents i un 2% a preus constants, si es compara amb el mateix mes de l'any anterior. En el conjunt de l'any de l'any 2016, l'IVGS de Catalunya augmenta un 0,8% a preus corrents i un 1,2% a preus constants amb relació al mateix període del 2015.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 1 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Vendes. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS i IASS) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T