Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)M RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                        Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general   68,3   -30,1   -2,3-1,2
     alimentació   74,1   -11,2   -4,1-3,1
     resta de productes   64,3   -40,0   -1,00,0
Preus constants    
Índex general   62,6   -29,4   -5,1-4,0
     alimentació   64,5   -11,4   -5,9-4,7
     resta de productes   61,1   -38,7   -4,0-3,6
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat.

Amunt
Espanya. Febrer 2017
                        Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general   76,5   -28,1   -0,80,8
     alimentació   81,2   -9,9   -2,9-1,1
     resta de productes   74,3   -34,8   0,31,7
Preus constants    
Índex general   71,8   -27,4   -3,2-1,7
     alimentació   71,6   -10,1   -4,5-2,5
     resta de productes   72,6   -33,3   -2,5-1,7
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.

Notes:

Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.

Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de vendes en grans superfícies (IVGS) a preus corrents ha disminuït un 2,3% interanual al febrer del 2017. Mostren decrements tant les vendes d'alimentació (-4,1%), com les vendes de la resta de productes (-1%). L'IVGS a preus constants, és a dir, amb l'eliminació de l'efecte dels preus, baixa un 5,1% interanual. Disminueixen també les vendes d'alimentació (-5,9%), i les de la resta de productes (-4%), respecte al febrer del 2017. A Espanya, les vendes en grans superfícies baixa un 0,8% a preus corrents, i un 3,2% a preus constants, si es compara amb el mateix mes de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 5 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Vendes. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T