Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)M RSS 

Catalunya. Gener 2017
                        Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general   97,6   -29,1   -0,3-0,3
     alimentació   83,5   -41,9   -2,2-2,2
     resta de productes   107,2   -19,8   0,70,7
Preus constants    
Índex general   88,6   -28,4   -3,3-3,3
     alimentació   72,8   -42,4   -3,6-3,6
     resta de productes   99,7   -17,6   -3,3-3,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat.

Amunt
Espanya. Gener 2017
                        Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general   106,4   -20,8   2,02,0
     alimentació   90,2   -37,6   0,50,5
     resta de productes   113,7   -12,1   2,52,5
Preus constants    
Índex general   98,8   -19,8   -0,7-0,7
     alimentació   79,6   -38,1   -0,5-0,5
     resta de productes   108,9   -9,6   -1,3-1,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.

Notes:

Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.

Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de vendes en grans superfícies (IVGS) a preus corrents ha disminuït un 0,3% interanual al gener del 2017. Mostren decrements les vendes d'alimentació (-2,2%), mentre que les vendes de la resta de productes mostren un increment del 0,7%. L'IVGS a preus constants, és a dir, amb l'eliminació de l'efecte dels preus, baixa un 3,3% interanual. Disminueixen tant les vendes d'alimentació (-3,6%), com les de la resta de productes (-3,3%), respecte al gener del 2017. A Espanya, les vendes en grans superfícies creixen un 2% a preus corrents, mentre que baixen un 0,7% a preus constants, si es compara amb el mateix mes de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2017): 15 de març del 2017.

Més informació a:

 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Vendes. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T