Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)M RSS 

Catalunya. Setembre 2017
                        Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general   79,7   -3,7   3,50,5
     alimentació   87,9   -0,5   3,3-0,5
     resta de productes   74,2   -6,1   3,61,2
Preus constants    
Índex general   72,9   -4,3   1,7-1,6
     alimentació   76,3   -0,8   1,3-1,9
     resta de productes   70,4   -7,1   2,4-0,9
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat.

Amunt
Espanya. Setembre 2017
                        Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general   93,1   -3,4   5,13,7
     alimentació   95,8   -2,4   4,11,8
     resta de productes   91,6   -3,8   5,54,6
Preus constants    
Índex general   87,1   -4,1   3,61,8
     alimentació   84,5   -2,7   2,80,7
     resta de productes   89,2   -5,0   4,42,7
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.

Notes:

Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.

Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de vendes en grans superfícies (IVGS) a preus corrents ha augmentat un 3,5% interanual al setembre del 2017. Mostren increments les vendes d'alimentació (3,3%) i les de la resta de productes (3,6%). L'IVGS a preus constants, és a dir, amb l'eliminació de l'efecte dels preus, puja un 1,7% interanual. Augmenten tant les vendes d'alimentació (1,3%) com les de la resta de productes (2,4%), respecte al setembre del 2016. A Espanya, les vendes en grans superfícies augmenten un 5,1% a preus corrents, i un 3,6% a preus constants, si es compara amb el mateix mes de l'any anterior. Si es consideren els primers nou mesos de l'any 2017, l'IVGS de Catalunya creix un 0,5% a preus corrents i baixa un 1,6% a preus constants amb relació al mateix període del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (setembre 2017): 2 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents. Indicadors anuals. Idescat.
 Vendes. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: