Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)M RSS 

Catalunya. Maig 2017
                        Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general   79,3   5,0   5,00,6
     alimentació   82,0   -2,5   2,8-1,1
     resta de productes   77,4   11,1   6,71,9
Preus constants    
Índex general   71,5   4,4   3,1-1,7
     alimentació   71,4   -2,8   1,4-2,6
     resta de productes   71,3   10,3   4,9-0,8
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat.

Amunt
Espanya. Maig 2017
                        Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general   89,6   1,8   6,13,0
     alimentació   89,4   -3,0   1,50,6
     resta de productes   89,5   4,1   8,44,1
Preus constants    
Índex general   82,6   1,3   4,30,9
     alimentació   78,9   -3,2   0,3-0,7
     resta de productes   84,7   3,4   6,61,6
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.

Notes:

Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.

Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de vendes en grans superfícies (IVGS) a preus corrents ha augmentat un 5% interanual al maig del 2017. Mostren creixements tant les vendes d'alimentació amb un 2,8%, com les vendes de la resta de productes que mostren un 6,7%. L'IVGS a preus constants, és a dir, amb l'eliminació de l'efecte dels preus, puja un 3,1% interanual. Incrementen tant les vendes d'alimentació amb un 1,4%, com la resta de productes que presenten un 4,9%, respecte al maig del 2016. A Espanya, les vendes en grans superfícies pugen un 6,1% a preus corrents, i un 4,3% a preus constants, si es compara amb el mateix mes de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (maig 2017): 30 de juny del 2017.

Més informació a:

 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents. Indicadors anuals. Idescat.
 Vendes. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: