Matriculació de turismesM RSS 

Catalunya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Turismes   16.036   -513   -3,110,0
Total de vehicles   23.147   1.121   5,111,2
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.

Amunt
Espanya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Turismes   104.419   9.805   10,412,7
Total de vehicles   139.141   19.250   16,112,5
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.


Comentari

El nombre de turismes matriculats a Catalunya al mes de desembre del 2016 ha estat de 16.036, un 3,1% meny que el mateix mes de l'any anterior. A Espanya s'han matriculat 104.419 turismes, dada que suposa un increment interanual del 10,4%. El total de vehicles matriculats augmenta un 5,1% a Catalunya i un 16,1% a Espanya. En termes acumulats, la matriculació de turismes ha crescut a Catalunya un 10% i a Espanya un 12,7%, respecte al mateix període del 2015.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 16 de gener del 2017.

Més informació a:

 Matriculació de vehicles, per tipus. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Ingressos i consum de les llars
 Matriculació de turismes T