Matriculació de turismesM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Turismes   15.093   676   4,79,7
Total de vehicles   20.015   194   1,05,2
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.


Advertiment: Les dades es van revisar el 21 de març de 2017

Amunt
Espanya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Turismes   106.556   2.550   2,56,8
Total de vehicles   129.239   772   0,65,0
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.


Comentari

El nombre de turismes matriculats a Catalunya al mes de febrer del 2017 ha estat de 15.093, un 4,7% més que el mateix mes de l'any anterior. A Espanya s'han matriculat 106.556 turismes, dada que suposa un increment interanual del 2,5%. El total de vehicles matriculats augmenta un 1% a Catalunya i un 0,6% a Espanya.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 15 de març del 2017.

Sèries revisades amb data 20 de març del 2017.

Més informació a:

 Matriculació de vehicles, per tipus. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Ingressos i consum de les llars
 Matriculació de turismes T