Matriculació de turismesM RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Turismes   17.151   1.136   7,18,0
Total de vehicles   23.498   1.019   4,54,8
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.


Advertiment: Les dades es van revisar el 21 de març de 2017

Amunt
Espanya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Turismes   103.840   13.799   15,38,8
Total de vehicles   137.199   16.889   14,07,6
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.


Comentari

El nombre de turismes matriculats a Catalunya al mes d'octubre del 2017 ha estat de 17.151, un 7,1% més que el mateix mes de l'any anterior. A Espanya s'han matriculat 103.840 turismes, dada que suposa un increment interanual del 15,3%. El total de vehicles matriculats puja un 4,5% a Catalunya i augmenta un 14% a Espanya. En els primers deu mesos del 2017, la matriculació de turismes ha crescut un 8% a Catalunya i un 8,8% a Espanya respecte al mateix període del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 15 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Matriculació de vehicles, per tipus. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Ingressos i consum de les llars
 Matriculació de turismes T

Sou aquí: