Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitatM RSS 

Catalunya. Febrer 2018
        Valor        % variació interanual
        Règim general i                        Règim general i                
        mineria del carbó        Autònoms        Total        mineria del carbó        Autònoms        Total
Total   2.652,1   546,9   3.289,8   4,2   0,53,3
Agricultura   9,0   23,5   54,3   2,1   -1,5-0,6
Indústria   432,2   47,9   480,2   3,7   1,13,4
Construcció   129,1   66,4   195,5   7,4   0,65,0
Serveis   2.080,6   409,0   2.558,6   4,1   0,53,3
No classificables   1,2   0,0   1,2   ..   ....
Unitats: Milers d'afiliacions.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Amunt
Espanya. Febrer 2018
        Valor        % variació interanual
        Règim general i                        Règim general i                
        mineria del carbó        Autònoms        Total        mineria del carbó        Autònoms        Total
Total   13.866,3   3.211,7   18.314,5   4,4   0,93,3
Agricultura   61,6   265,8   1.117,5   8,3   -0,1-1,1
Indústria   1.982,0   238,1   2.221,0   3,8   0,63,4
Construcció   787,1   369,2   1.156,8   9,8   1,97,1
Serveis   11.027,3   2.338,5   13.810,7   4,1   0,83,4
No classificables   8,3   0,0   8,3   ..   ....
Unitats: Milers d'afiliacions.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Notes:

- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.

- El règim general no inclou el sistema especial agrari i el sistema especial de la llar.


Comentari

En acabar el mes de febrer del 2018, a Catalunya hi havia 2.652,1 milers d'afiliacions amb alta laboral al règim general i de la mineria del carbó, dada que suposa un increment interanual del 4,2%. El nombre d'afiliacions de treballadors autònoms (546,9 milers) ha augmentat un 0,5%. Si es considera el total a Catalunya, les afiliacions han estat de 3.289,8 milers, un 3,3% més respecte al mateix mes de l'any anterior. El sector serveis, que aplega un major nombre d'afiliacions (2.558,6 milers), creix un 3,3%. Amb relació a la resta de sectors, presenten també creixement la construcció (5%) i la indústria (3,4%) mentre que l'agricultura baixa un 0,6%. A Espanya, augmenten interanualment tant el nombre d'afiliacions al règim general i de la mineria del carbó (4,4%), com el d'autònoms (0,9%).

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2018): 9 de març del 2018.

Més informació a:

 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Afiliació a la Seguretat Social. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: