Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitatM RSS 

Catalunya. Agost 2017
        Valor        % variació interanual
        Règim general i                        Règim general i                
        mineria del carbó        Autònoms        Total        mineria del carbó        Autònoms        Total
Total   2.603,9   546,8   3.254,6   4,5   0,73,7
Agricultura   9,2   23,8   65,6   5,0   -1,80,7
Indústria   426,1   47,1   473,3   3,2   0,62,9
Construcció   121,2   66,2   187,5   8,7   1,15,9
Serveis   2.046,0   409,7   2.526,9   4,6   0,83,8
No classificables   1,4   0,0   1,4   ..   ....
Unitats: Milers d'afiliacions.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Amunt
Espanya. Agost 2017
        Valor        % variació interanual
        Règim general i                        Règim general i                
        mineria del carbó        Autònoms        Total        mineria del carbó        Autònoms        Total
Total   13.624,7   3.205,3   18.040,2   4,3   0,63,4
Agricultura   65,8   265,8   1.091,4   5,1   -0,10,9
Indústria   1.954,8   236,1   2.191,8   3,4   0,43,1
Construcció   740,9   367,9   1.109,4   8,1   1,35,8
Serveis   10.854,4   2.335,4   13.638,7   4,3   0,63,4
No classificables   8,8   0,0   8,8   ..   ....
Unitats: Milers d'afiliacions.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Notes:

- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.

- El règim general no inclou el sistema especial agrari i el sistema especial de la llar.


Comentari

En acabar el mes d'agost del 2017, a Catalunya hi havia 2.603,9 milers d'afiliacions amb alta laboral al règim general i de la mineria del carbó, dada que suposa un increment interanual del 4,5%. El nombre d'afiliacions de treballadors autònoms (546,8 milers) ha variat un 0,7%. Si es considera el total a Catalunya, les afiliacions han estat de 3.254,6 milers, un 3,7% més respecte al mateix mes de l'any anterior. El sector serveis, que aplega un major nombre d'afiliacions (2.526,9 milers), creix un 3,8%. Amb relació a la resta de sectors, presenten també creixement la construcció (5,9%), la indústria (2,9%) i l'agricultura (0,7%). A Espanya, augmenten interanualment tant el nombre d'afiliacions al règim general i de la mineria del carbó (4,3%), com el d'autònoms (0,6%).

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 14 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Afiliació a la Seguretat Social. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: