Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitatM RSS 

Catalunya. Octubre 2017
        Valor        % variació interanual
        Règim general i                        Règim general i                
        mineria del carbó        Autònoms        Total        mineria del carbó        Autònoms        Total
Total   2.636,4   548,0   3.277,6   4,5   0,53,6
Agricultura   8,9   23,7   56,0   3,7   -1,8-2,3
Indústria   428,7   47,5   476,2   3,5   0,63,2
Construcció   126,2   66,4   192,7   9,3   0,86,2
Serveis   2.071,2   410,4   2.551,4   4,5   0,63,6
No classificables   1,3   0,0   1,3   ..   ....
Unitats: Milers d'afiliacions.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Amunt
Espanya. Octubre 2017
        Valor        % variació interanual
        Règim general i                        Règim general i                
        mineria del carbó        Autònoms        Total        mineria del carbó        Autònoms        Total
Total   13.837,2   3.213,5   18.281,4   4,6   0,63,5
Agricultura   64,0   265,7   1.112,7   7,5   -0,3-0,5
Indústria   1.970,4   237,5   2.208,9   3,8   0,53,4
Construcció   774,1   370,0   1.144,6   10,6   1,57,5
Serveis   11.020,1   2.340,4   13.806,6   4,4   0,63,5
No classificables   8,6   0,0   8,6   ..   ....
Unitats: Milers d'afiliacions.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Notes:

- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.

- El règim general no inclou el sistema especial agrari i el sistema especial de la llar.


Comentari

En acabar el mes d'octubre del 2017, a Catalunya hi havia 2.636,4 milers d'afiliacions amb alta laboral al règim general i de la mineria del carbó, dada que suposa un increment interanual del 4,5%. El nombre d'afiliacions de treballadors autònoms (548 milers) ha variat un 0,5%. Si es considera el total a Catalunya, les afiliacions han estat de 3.277,6 milers, un 3,6% més respecte al mateix mes de l'any anterior. El sector serveis, que aplega un major nombre d'afiliacions (2.551,4 milers), creix un 3,6%. Amb relació a la resta de sectors, presenten també creixement la construcció (6,2%) i la indústria (3,2%) mentre que l'agricultura baixa un 2,3%. A Espanya, augmenten interanualment tant el nombre d'afiliacions al règim general i de la mineria del carbó (4,6%), com el d'autònoms (0,6%).

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 14 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Afiliació a la Seguretat Social. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: