Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitatM RSS 

Catalunya. Març 2017
        Valor        % variació interanual
        Règim general i                        Règim general i                
        mineria del carbó        Autònoms        Total        mineria del carbó        Autònoms        Total
Total   2.562,5   546,0   3.202,1   4,4   0,83,6
Agricultura   8,9   23,9   54,5   6,4   -1,43,3
Indústria   418,4   47,3   465,7   2,9   1,52,8
Construcció   122,0   66,3   188,3   10,5   0,86,9
Serveis   2.011,8   408,5   2.492,1   4,4   0,93,6
No classificables   1,5   0,0   1,5   ..   ....
Unitats: Milers d'afiliacions.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Amunt
Espanya. Març 2017
        Valor        % variació interanual
        Règim general i                        Règim general i                
        mineria del carbó        Autònoms        Total        mineria del carbó        Autònoms        Total
Total   13.390,4   3.195,4   17.852,8   4,3   0,73,4
Agricultura   58,3   266,1   1.136,5   5,4   0,12,0
Indústria   1.917,1   236,7   2.154,9   3,7   0,73,3
Construcció   731,8   364,6   1.096,9   9,3   1,36,5
Serveis   10.673,8   2.328,0   13.455,2   4,1   0,73,3
No classificables   9,4   0,0   9,4   ..   ....
Unitats: Milers d'afiliacions.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Notes:

- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.

- El règim general no inclou el sistema especial agrari i el sistema especial de la llar.


Comentari

En acabar el mes de març del 2017, a Catalunya hi havia 2.562,5 milers d'afiliacions amb alta laboral al règim general i de la mineria del carbó, dada que suposa un increment interanual del 4,4%. El nombre d'afiliacions de treballadors autònoms (546 milers) ha variat un 0,8%. Si es considera el total a Catalunya, les afiliacions han estat de 3.202,1 milers, un 3,6% més respecte al mateix mes de l'any anterior. El sector serveis, que aplega un major nombre d'afiliacions (2.492,1 milers), creix un 3,6%. Amb relació a la resta de sectors, presenten també creixement la construcció (6,9%), l'agricultura (3,3%) i la indústria (2,8%). A Espanya, augmenten interanualment tant el nombre d'afiliacions al règim general i de la mineria del carbó (4,3%), com el d'autònoms (0,7%).

Data de publicació:

Darrer període (març 2017): 18 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Afiliació a la Seguretat Social. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T