Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitatM RSS 

Catalunya. Desembre 2017
        Valor        % variació interanual
        Règim general i                        Règim general i                
        mineria del carbó        Autònoms        Total        mineria del carbó        Autònoms        Total
Total   2.633,1   546,0   3.270,7   4,3   0,03,3
Agricultura   8,8   23,6   54,5   3,5   -2,0-1,5
Indústria   427,7   47,6   475,4   3,4   0,73,1
Construcció   123,6   66,2   189,8   8,1   0,55,3
Serveis   2.071,6   408,6   2.549,7   4,2   0,03,3
No classificables   1,3   0,0   1,3   ..   ....
Unitats: Milers d'afiliacions.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Amunt
Espanya. Desembre 2017
        Valor        % variació interanual
        Règim general i                        Règim general i                
        mineria del carbó        Autònoms        Total        mineria del carbó        Autònoms        Total
Total   13.853,0   3.200,3   18.331,1   4,6   0,33,3
Agricultura   60,8   265,1   1.156,1   8,8   -0,4-1,4
Indústria   1.952,0   237,4   2.190,3   3,7   0,33,3
Construcció   745,4   367,4   1.113,2   10,6   1,57,4
Serveis   11.086,4   2.330,5   13.863,0   4,4   0,23,4
No classificables   8,5   0,0   8,5   ..   ....
Unitats: Milers d'afiliacions.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Notes:

- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.

- El règim general no inclou el sistema especial agrari i el sistema especial de la llar.


Comentari

En acabar el mes de desembre del 2017, a Catalunya hi havia 2.633,1 milers d'afiliacions amb alta laboral al règim general i de la mineria del carbó, dada que suposa un increment interanual del 4,3%. El nombre d'afiliacions de treballadors autònoms (546 milers) no ha variat. Si es considera el total a Catalunya, les afiliacions han estat de 3.270,7 milers, un 3,3% més respecte al mateix mes de l'any anterior. El sector serveis, que aplega un major nombre d'afiliacions (2.549,7 milers), creix un 3,3%. Amb relació a la resta de sectors, presenten també creixement la construcció (5,3%) i la indústria (3,1%) mentre que l'agricultura baixa un 1,5%. A Espanya, augmenten interanualment tant el nombre d'afiliacions al règim general i de la mineria del carbó (4,6%), com el d'autònoms (0,3%).

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2017): 12 de gener del 2018.

Més informació a:

 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Afiliació a la Seguretat Social. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: