Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Maig 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   102,2   -0,1   2,10,0
Aliments i begudes no alcohòliques   101,4   0,4   1,30,9
Begudes alcohòliques i tabac   101,5   0,2   1,40,9
Vestit i calçat   107,8   3,2   0,3-2,4
Habitatge   102,4   0,2   4,6-1,2
Parament de casa   100,6   0,1   0,4-0,2
Medicina   101,5   -0,1   1,21,5
Transports   103,8   -1,3   3,70,3
Comunicacions   101,9   0,5   2,01,1
Esbarjo i cultura   99,7   -2,6   1,9-2,7
Ensenyament   100,8   0,0   1,00,0
Hotels, cafès i restaurants   102,3   0,4   2,12,2
Altres béns i serveis   101,5   0,1   1,80,9
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Maig 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   102,0   -0,1   1,90,0
Aliments i begudes no alcohòliques   101,0   0,3   1,10,7
Begudes alcohòliques i tabac   101,7   0,1   1,51,2
Vestit i calçat   107,2   2,4   0,1-2,1
Habitatge   102,8   0,3   5,4-1,4
Parament de casa   100,0   0,3   -0,4-0,3
Medicina   100,9   0,2   0,90,7
Transports   103,5   -1,1   3,40,1
Comunicacions   101,9   0,5   2,01,1
Esbarjo i cultura   99,5   -2,3   1,2-2,1
Ensenyament   100,7   0,0   1,00,1
Hotels, cafès i restaurants   101,8   0,0   1,81,7
Altres béns i serveis   100,9   0,0   1,10,3
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Comentari

A Catalunya, l'IPC (amb la base 2016=100), ha baixat al maig del 2017 un 0,1% respecte al mes anterior, i ha augmentat un 2,1% en relació al maig de l'any 2016. En termes mensuals, destaca el creixement del vestit i calçat (3,2%), entre d'altres, mentre que el decrement més alt es registra en l'esbarjo i cultura (-2,6%). En termes interanuals els increments més alts corresponen a l'habitatge (4,6%) i transports (3,7%). En sentit contrari, no es registren decrements. A Espanya, l'índex decreix un 0,1% respecte al mes anterior i creix un 1,9% en relació amb el mateix mes de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (maig 2017): 13 de juny del 2017.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: