Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Juliol 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   101,8   -0,5   1,9-0,3
Aliments i begudes no alcohòliques   101,5   0,1   0,81,1
Begudes alcohòliques i tabac   101,6   0,1   1,71,0
Vestit i calçat   92,8   -13,1   0,6-16,0
Habitatge   102,2   -0,3   2,5-1,4
Parament de casa   99,9   -0,5   0,4-0,8
Medicina   101,5   0,0   1,41,5
Transports   103,3   0,1   2,8-0,2
Comunicacions   101,4   -0,5   1,40,6
Esbarjo i cultura   104,4   3,2   1,71,8
Ensenyament   100,8   0,0   1,10,0
Hotels, cafès i restaurants   103,6   0,8   2,83,6
Altres béns i serveis   101,6   -0,1   1,91,0
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Juliol 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   101,4   -0,7   1,5-0,7
Aliments i begudes no alcohòliques   100,9   0,0   0,10,7
Begudes alcohòliques i tabac   101,7   0,0   1,71,2
Vestit i calçat   92,5   -12,6   0,4-15,5
Habitatge   102,9   -0,2   3,2-1,4
Parament de casa   99,0   -1,0   -0,6-1,3
Medicina   101,0   0,0   0,90,7
Transports   102,8   0,0   2,4-0,6
Comunicacions   101,4   -0,5   1,50,7
Esbarjo i cultura   103,5   2,8   1,21,8
Ensenyament   100,7   0,0   1,00,1
Hotels, cafès i restaurants   102,7   0,3   2,12,6
Altres béns i serveis   100,7   -0,3   1,00,1
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Comentari

A Catalunya, l'IPC (amb la base 2016=100), ha baixat al juliol del 2017 un 0,5% respecte al mes anterior i ha augmentat un 1,9% amb relació al juliol de l'any 2016. En termes mensuals, destaca el creixement en esbarjo i cultura (3,2%), entre d'altres, mentre que el decrement més alt es registra en vestit i calçat (-13,1%). En termes interanuals, tots els grups augmenten preus i els increments més alts corresponen a transport i hotels, cafès i restaurants (2,8%, en ambdós casos). A Espanya, l'índex es redueix un 0,7% respecte al mes anterior i creix un 1,5% amb relació al mateix mes de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (juliol 2017): 11 d'agost del 2017.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: