Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Gener del 2018
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   102,5   -0,9   0,9-0,9
Aliments i begudes no alcohòliques   103,1   0,5   1,80,5
Begudes alcohòliques i tabac   102,4   0,4   1,00,4
Vestit i calçat   94,0   -15,4   0,6-15,4
Habitatge   104,4   -0,1   -1,8-0,1
Parament de casa   100,2   -0,3   0,2-0,3
Medicina   101,7   0,0   1,50,0
Transports   107,2   0,9   2,50,9
Comunicacions   101,1   0,2   0,80,2
Esbarjo i cultura   100,1   -1,6   -0,2-1,6
Ensenyament   101,3   0,0   0,50,0
Hotels, cafès i restaurants   101,6   -0,2   1,8-0,2
Altres béns i serveis   101,8   -0,1   0,9-0,1
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Gener del 2018
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   102,1   -1,1   0,6-1,1
Aliments i begudes no alcohòliques   102,3   0,3   1,30,3
Begudes alcohòliques i tabac   102,6   0,4   1,30,4
Vestit i calçat   93,1   -15,3   0,5-15,3
Habitatge   105,1   -0,5   -2,0-0,5
Parament de casa   99,2   -0,7   -0,3-0,7
Medicina   100,7   0,0   0,30,0
Transports   106,3   0,8   1,80,8
Comunicacions   101,2   0,2   0,90,2
Esbarjo i cultura   99,6   -1,4   -0,5-1,4
Ensenyament   101,4   0,0   0,70,0
Hotels, cafès i restaurants   101,9   -0,1   2,0-0,1
Altres béns i serveis   101,1   -0,2   0,4-0,2
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Comentari

A Catalunya, l'IPC (amb la base 2016=100), al gener del 2018 ha disminuït un 0,9% respecte al mes anterior. En sentit contrari, creix un 0,9% amb relació al gener de l'any 2017. En termes mensuals, destaca el decrement de vestit i calçat (-15,4%), mentre que el creixement més intens es registra en transports (0,9%). En termes interanuals, els increments més alts corresponen a transports (2,5%) i a aliments i begudes no alcohòliques i hotels, cafès i restaurants (tots dos amb un 1,8%). En sentit contrari, només disminueixen l'habitatge (-1,8%) i l'esbarjo i cultura (-0,2%). A Espanya, l'índex baixa un 1,1% respecte al mes anterior, mentre que creix un 0,6% amb relació al mateix mes de l'any 2017.

Data de publicació:

Darrer període (gener del 2018): 15 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T

Sou aquí: