Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   102,8   0,8   1,90,7
Aliments i begudes no alcohòliques   102,8   1,1   3,02,3
Begudes alcohòliques i tabac   101,7   0,1   1,61,1
Vestit i calçat   106,2   11,0   0,4-3,8
Habitatge   103,6   1,1   1,6-0,1
Parament de casa   100,5   0,3   -0,1-0,3
Medicina   101,3   0,0   1,31,3
Transports   105,0   -0,2   2,91,5
Comunicacions   101,3   -0,2   0,50,5
Esbarjo i cultura   100,2   -1,7   1,9-2,3
Ensenyament   101,3   0,5   0,60,5
Hotels, cafès i restaurants   103,0   -0,5   2,63,0
Altres béns i serveis   101,7   0,0   1,21,1
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Octubre 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   102,7   0,9   1,60,6
Aliments i begudes no alcohòliques   102,3   1,2   2,32,0
Begudes alcohòliques i tabac   101,8   0,1   1,81,4
Vestit i calçat   106,9   11,1   0,5-2,4
Habitatge   104,5   1,4   2,20,2
Parament de casa   99,6   0,2   -0,6-0,7
Medicina   100,7   -0,1   0,50,5
Transports   104,3   0,0   2,20,9
Comunicacions   101,4   -0,2   0,60,6
Esbarjo i cultura   99,8   -1,6   1,5-1,9
Ensenyament   101,4   0,5   0,80,7
Hotels, cafès i restaurants   102,6   -0,3   2,12,4
Altres béns i serveis   101,0   0,1   0,50,4
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Comentari

A Catalunya, l'IPC (amb la base 2016=100), a l'octubre del 2017 ha pujat un 0,8% respecte al mes anterior i un 1,9% amb relació a l'octubre de l'any 2016. En termes mensuals, destaca el creixement en vestit i calçat (11%), mentre que el decrement més intens es registra en esbarjo i cultura (-1,7%). En termes interanuals, els increments més alts corresponen a aliments i begudes no alcohòliques (3%) i a transports (2,9%). En sentit contrari, només disminueix parament de casa (-0,1%). A Espanya, l'índex creix un 0,9% respecte al mes anterior i un 1,6% amb relació al mateix mes de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 14 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: