Cost laboral. Hores per treballador i mesM RSS 

Catalunya. I trimestre 2017
                Valor trimestre        Valor mateix trim.
        Valor        anterior        any anterior
Hores pactades   149,1   149,3149,4
Hores pagades   149,6   149,7149,7
Hores efectives   137,5   128,4130,8
Hores no treballades   12,4   21,619,2
Hores extres per treballador   0,8   0,70,7
Unitats: Nombre d'hores.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.

Amunt
Espanya. I trimestre 2017
                Valor trimestre        Valor mateix trim.
        Valor        anterior        any anterior
Hores pactades   148,7   149,0148,7
Hores pagades   149,1   149,3149,0
Hores efectives   135,5   127,5129,7
Hores no treballades   13,9   22,219,6
Hores extres per treballador   0,6   0,60,6
Unitats: Nombre d'hores.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Comentari

Al primer trimestre del 2017, el nombre d'hores pactades per treballador i mes a Catalunya s'ha situat en 149,1; les hores pagades han estat 149,6; les hores efectives 137,5 i les no treballades 12,4. S'han fet 0,8 hores extres per treballador. A Espanya, les hores pactades han estat 148,7; les hores pagades 149,1, les efectives 135,5 i les no treballades 13,9. S'han fet 0,6 hores extres per treballador.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2017): 16 de juny del 2017.

Més informació a:

 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: