Cost laboral. Hores per treballador i mesM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
                Valor trimestre        Valor mateix trim.
        Valor        anterior        any anterior
Hores pactades   149,3   150,8150,1
Hores pagades   149,7   151,3150,5
Hores efectives   128,4   118,8132,0
Hores no treballades   21,6   32,918,9
Hores extres per treballador   0,7   0,90,8
Unitats: Nombre d'hores.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2016
                Valor trimestre        Valor mateix trim.
        Valor        anterior        any anterior
Hores pactades   149,0   150,9149,4
Hores pagades   149,3   151,3149,8
Hores efectives   127,5   121,1129,3
Hores no treballades   22,2   30,520,8
Hores extres per treballador   0,7   0,70,6
Unitats: Nombre d'hores.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Comentari

Al quart trimestre del 2016, el nombre d'hores pactades per treballador i mes a Catalunya s'ha situat en 149,3; les hores pagades han estat 149,7; les hores efectives 128,4 i les no treballades 21,6. S'han fet 0,7 hores extres per treballador. A Espanya, les hores pactades han estat 149; les hores pagades 149,3, les efectives 127,5 i les no treballades 22,2. S'han fet 0,7 hores extres per treballador.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 16 de març del 2017.

Més informació a:

 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T