Cost laboral. Hores per treballador i mesM RSS 

Catalunya. III trimestre 2016
                Valor trimestre        Valor mateix trim.
        Valor        anterior        any anterior
Hores pactades   150,8   149,1151,7
Hores pagades   151,3   149,5152,2
Hores efectives   118,8   136,2117,5
Hores no treballades   32,9   13,735,0
Hores extres per treballador   0,9   0,70,8
Unitats: Nombre d'hores.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.

Amunt
Espanya. III trimestre 2016
                Valor trimestre        Valor mateix trim.
        Valor        anterior        any anterior
Hores pactades   150,9   149,2151,2
Hores pagades   151,3   149,5151,6
Hores efectives   121,1   136,7121,7
Hores no treballades   30,5   13,130,1
Hores extres per treballador   0,7   0,60,6
Unitats: Nombre d'hores.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Comentari

Al tercer trimestre del 2016, el nombre d'hores pactades per treballador i mes a Catalunya s'ha situat en 150,8; les hores pagades han estat 151,3; les hores efectives 118,8 i les no treballades 32,9. S'han fet 0,9 hores extres per treballador. A Espanya, les hores pactades han estat 150,9; les hores pagades 151,3, les efectives 121,1 i les no treballades 30,5. S'han fet 0,7 hores extres per treballador.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2016): 16 de desembre del 2016.

Més informació a:

 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural T
 Població ocupada en la construcció T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en el sector turístic T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T