Cost laboral. Hores per treballador i mesM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
                Valor trimestre        Valor mateix trim.
        Valor        anterior        any anterior
Hores pactades   151,7   149,3150,8
Hores pagades   152,3   149,9151,3
Hores efectives   118,8   131,5118,8
Hores no treballades   33,8   18,632,9
Hores extres per treballador   1,0   0,90,9
Unitats: Nombre d'hores.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.

Amunt
Espanya. III trimestre 2017
                Valor trimestre        Valor mateix trim.
        Valor        anterior        any anterior
Hores pactades   151,3   149,3150,9
Hores pagades   151,7   149,7151,3
Hores efectives   122,0   131,4121,1
Hores no treballades   30,0   18,530,5
Hores extres per treballador   0,7   0,60,7
Unitats: Nombre d'hores.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Comentari

Al tercer trimestre del 2017, el nombre d'hores pactades per treballador i mes a Catalunya s'ha situat en 151,7; les hores pagades han estat 152,3; les hores efectives 118,8 i les no treballades 33,8. S'ha fet 1 hora extra per treballador. A Espanya, les hores pactades han estat 151,3; les hores pagades 151,7, les efectives 122 i les no treballades 30. S'han fet 0,7 hores extres per treballador.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 18 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: