Importacions. Per àrees geogràfiques i païsosM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   7.011,1   100,0   562,8   8,711,0
Unió Europea (UE-28)   4.004,4   57,1   99,8   2,65,3
     Alemanya   1.243,1   17,7   -3,9   -0,30,9
     França   631,7   9,0   17,6   2,97,6
     Itàlia   532,5   7,6   -7,7   -1,42,3
     Portugal   161,9   2,3   14,6   9,94,5
     Regne Unit   195,8   2,8   -9,8   -4,8-3,9
Altres països i territoris d'Europa   402,4   5,7   58,4   17,033,7
     Suïssa   115,0   1,6   -35,1   -23,44,0
Amèrica del Nord   232,5   3,3   -31,4   -11,9-2,9
     Estats Units d'Amèrica   215,0   3,1   -39,4   -15,5-4,8
Amèrica Central i del Sud   270,8   3,9   103,1   61,526,2
Resta del món   2.101,0   30,0   332,9   18,818,5
     Japó   182,4   2,6   52,6   40,630,0
     Xina   734,1   10,5   99,7   15,714,8
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   24.681,6   100,0   2.529,9   11,415,1
Unió Europea (UE-28)   13.855,5   56,1   1.026,4   8,010,3
     Alemanya   3.349,7   13,6   231,3   7,46,7
     França   2.636,4   10,7   106,8   4,26,8
     Itàlia   1.637,2   6,6   221,6   15,714,4
     Portugal   908,4   3,7   81,1   9,811,2
     Regne Unit   1.070,0   4,3   67,6   6,721,4
Altres països i territoris d'Europa   1.436,8   5,8   163,5   12,822,8
     Suïssa   237,1   1,0   -59,9   -20,2-1,7
Amèrica del Nord   1.259,9   5,1   41,1   3,48,8
     Estats Units d'Amèrica   1.155,4   4,7   6,0   0,51,4
Amèrica Central i del Sud   1.354,7   5,5   501,3   58,762,0
Resta del món   6.774,6   27,4   797,6   13,317,2
     Japó   313,3   1,3   52,8   20,319,5
     Xina   1.953,6   7,9   -69,9   -3,54,0
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les importacions de Catalunya han augmentat un 8,7% interanual, al febrer del 2017. Les compres realitzades a la Unió Europea mostren una variació interanual positiva del 2,6%. Entre els principals països membres, creixen les compres a Portugal (9,9%) i França (2,9%), mentre que disminueixen a Alemanya (-0,3%), Itàlia (-1,4%) i Regne Unit (-4,8%). Mostren increments respecte al febrer de l'any anterior altres països i territoris d'Europa (17%), Amèrica Central i del Sud (61,5%) i la resta del món (18,8%). En sentit contrari baixen les d'Amèrica del Nord (-11,9%). A Espanya, les compres a l'exterior augmenten un 11,4% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 5 de maig del 2017.

Més informació a:

 Importacions. Per àrees geogràfiques i països. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: