Importacions. Per àrees geogràfiques i païsosM RSS 

Catalunya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   6.317,9   100,0   -337,3   -5,18,7
Unió Europea (UE-28)   3.623,6   57,4   -383,9   -9,63,5
     Alemanya   1.080,5   17,1   -248,9   -18,7-1,7
     França   666,5   10,5   69,9   11,78,6
     Itàlia   483,5   7,7   -25,4   -5,07,1
     Portugal   123,6   2,0   -19,8   -13,8-2,7
     Regne Unit   187,9   3,0   -21,2   -10,1-4,9
Altres països i territoris d'Europa   362,0   5,7   -102,3   -22,015,8
     Suïssa   143,1   2,3   -30,8   -17,78,3
Amèrica del Nord   212,2   3,4   -3,4   -1,67,0
     Estats Units d'Amèrica   200,6   3,2   -6,0   -2,96,2
Amèrica Central i del Sud   283,2   4,5   10,8   4,021,5
Resta del món   1.837,0   29,1   141,5   8,317,2
     Japó   132,9   2,1   -24,4   -15,515,4
     Xina   621,1   9,8   56,9   10,110,5
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   22.995,0   100,0   113,0   0,512,4
Unió Europea (UE-28)   12.617,1   54,9   -908,1   -6,76,9
     Alemanya   2.837,1   12,3   -437,0   -13,33,7
     França   2.782,6   12,1   119,3   4,56,9
     Itàlia   1.491,0   6,5   -80,6   -5,112,6
     Portugal   948,4   4,1   48,5   5,49,4
     Regne Unit   807,5   3,5   -157,9   -16,48,2
Altres països i territoris d'Europa   1.536,4   6,7   167,5   12,215,6
     Suïssa   294,2   1,3   -5,2   -1,84,9
Amèrica del Nord   949,7   4,1   -143,0   -13,18,0
     Estats Units d'Amèrica   848,9   3,7   -152,0   -15,24,9
Amèrica Central i del Sud   1.226,3   5,3   65,4   5,641,3
Resta del món   6.665,5   29,0   931,3   16,219,5
     Japó   272,3   1,2   -48,0   -15,09,5
     Xina   1.760,4   7,7   84,0   5,03,6
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les importacions de Catalunya han disminuït un 5,1% interanual, a l'abril del 2017. Les compres realitzades a la Unió Europea mostren una variació interanual negativa del 9,6%. Entre els principals països membres, només creixen les compres a França (11,7%), mentre que disminueixen a Alemanya (-18,7%) i Portugal (-13,8%), entre d'altres. Mostren increments respecte a l'abril de l'any anterior Amèrica Central i del Sud (4%) i la resta del món (8,3%). En sentit contrari baixen les compres a altres països i territoris d'Europa (-22%) i a Amèrica del Nord (-1,6%). A Espanya, les compres a l'exterior augmenten un 0,5% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (abril 2017): 4 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Importacions. Per àrees geogràfiques i països. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: