Importacions. Per àrees geogràfiques i païsosM RSS 

Catalunya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   7.275,8   100,0   357,6   5,29,3
Unió Europea (UE-28)   4.204,8   57,8   -19,6   -0,53,4
     Alemanya   1.343,9   18,5   42,2   3,21,6
     França   683,9   9,4   19,0   2,97,1
     Itàlia   604,3   8,3   14,0   2,45,9
     Portugal   135,5   1,9   -12,2   -8,2-2,8
     Regne Unit   224,7   3,1   6,4   2,9-2,1
Altres països i territoris d'Europa   476,0   6,5   101,6   27,117,3
     Suïssa   201,5   2,8   37,6   22,911,1
Amèrica del Nord   242,2   3,3   -33,3   -12,14,0
     Estats Units d'Amèrica   200,0   2,7   -65,9   -24,80,6
Amèrica Central i del Sud   326,6   4,5   62,5   23,720,9
Resta del món   2.026,2   27,8   246,5   13,819,8
     Japó   167,9   2,3   23,1   15,916,0
     Xina   722,7   9,9   49,0   7,312,6
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   25.237,9   100,0   1.200,0   5,011,8
Unió Europea (UE-28)   14.392,1   57,0   485,4   3,56,6
     Alemanya   3.447,9   13,7   147,7   4,55,5
     França   2.906,0   11,5   169,7   6,28,3
     Itàlia   1.846,2   7,3   188,6   11,412,6
     Portugal   926,7   3,7   -8,5   -0,96,8
     Regne Unit   1.034,4   4,1   52,4   5,36,4
Altres països i territoris d'Europa   1.523,9   6,0   292,1   23,716,1
     Suïssa   333,3   1,3   32,2   10,73,7
Amèrica del Nord   1.344,9   5,3   -87,0   -6,18,1
     Estats Units d'Amèrica   1.228,9   4,9   -108,8   -8,15,0
Amèrica Central i del Sud   1.304,7   5,2   42,0   3,334,0
Resta del món   6.672,3   26,4   467,6   7,518,9
     Japó   332,4   1,3   36,8   12,411,0
     Xina   2.065,3   8,2   12,4   0,66,5
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les importacions de Catalunya han augmentat un 5,2% interanual, al juny del 2017. Les compres realitzades a la Unió Europea mostren una variació interanual negativa del 0,5%. Entre els principals països membres, creixen les compres a Alemanya (3,2%), França i Regne Unit (un 2,9% en tots dos casos) i Itàlia (2,4%). En sentit contrari, disminueixen les compres a Portugal (-8,2%). Mostren increments respecte al juny de l'any anterior altres països i territoris d'Europa (27,1%), Amèrica Central i del Sud (23,7%) i la resta del món (13,8%), mentre que baixen a Amèrica del Nord (-12,1%). A Espanya, les compres a l'exterior pugen un 5% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (juny 2017): 6 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Importacions. Per àrees geogràfiques i països. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: