Importacions. Per àrees geogràfiques i païsosM RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   6.072,0   100,0   485,3   8,79,2
Unió Europea (UE-28)   3.302,5   54,4   195,1   6,33,3
     Alemanya   1.045,5   17,2   96,9   10,22,5
     França   528,2   8,7   41,3   8,57,0
     Itàlia   412,8   6,8   8,2   2,05,1
     Portugal   107,6   1,8   -5,4   -4,8-4,1
     Regne Unit   176,4   2,9   13,2   8,1-1,2
Altres països i territoris d'Europa   355,3   5,9   75,8   27,116,5
     Suïssa   124,5   2,1   21,5   20,96,0
Amèrica del Nord   162,2   2,7   -32,2   -16,63,5
     Estats Units d'Amèrica   153,2   2,5   -32,2   -17,40,9
Amèrica Central i del Sud   293,0   4,8   18,4   6,718,9
Resta del món   1.959,0   32,3   228,2   13,220,1
     Japó   122,3   2,0   -17,5   -12,512,7
     Xina   693,0   11,4   58,7   9,314,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   22.464,3   100,0   2.258,2   11,211,6
Unió Europea (UE-28)   11.229,6   50,0   827,9   8,06,7
     Alemanya   2.823,5   12,6   382,0   15,66,9
     França   2.076,8   9,2   117,5   6,08,3
     Itàlia   1.196,8   5,3   52,6   4,611,2
     Portugal   798,7   3,6   42,3   5,64,6
     Regne Unit   759,4   3,4   -20,2   -2,65,1
Altres països i territoris d'Europa   1.293,7   5,8   60,5   4,913,2
     Suïssa   229,0   1,0   13,2   6,11,2
Amèrica del Nord   1.359,2   6,1   374,8   38,111,7
     Estats Units d'Amèrica   1.246,0   5,5   356,4   40,19,2
Amèrica Central i del Sud   1.638,4   7,3   288,1   21,328,4
Resta del món   6.943,5   30,9   706,7   11,318,5
     Japó   269,4   1,2   -25,9   -8,88,5
     Xina   2.271,6   10,1   137,5   6,47,7
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les importacions de Catalunya han augmentat un 8,7% interanual, a l'agost del 2017. Les compres realitzades a la Unió Europea mostren una variació interanual positiva del 6,3%. Entre els principals països membres, creixen les compres a Alemanya (10,2%) i França (8,5%), entre d'altres. En sentit contrari, disminueixen les compres a Portugal (-4,8%). Mostren increments respecte a l'agost de l'any anterior altres països i territoris d'Europa (27,1%), Amèrica Central i del Sud (6,7%) i la resta del món (13,2%), mentre que disminueixen les compres a Amèrica del Nord (-16,6%). A Espanya, les importacions pugen un 11,2% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 3 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Importacions. Per àrees geogràfiques i països. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: