Importacions. Per àrees geogràfiques i païsosM RSS 

Catalunya. Novembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   7.186,9   100,0   643,7   9,81,9
Unió Europea (UE-28)   4.316,2   60,1   301,4   7,53,3
     Alemanya   1.412,0   19,6   129,0   10,15,4
     França   636,3   8,9   48,5   8,30,0
     Itàlia   602,0   8,4   69,5   13,15,2
     Portugal   156,7   2,2   8,5   5,7-3,7
     Regne Unit   196,2   2,7   -44,8   -18,6-4,4
Altres països i territoris d'Europa   382,4   5,3   -3,3   -0,89,6
     Suïssa   173,8   2,4   39,0   28,927,0
Amèrica del Nord   276,9   3,9   16,2   6,20,2
     Estats Units d'Amèrica   265,0   3,7   13,3   5,32,0
Amèrica Central i del Sud   206,0   2,9   -50,5   -19,7-9,6
Resta del món   2.005,3   27,9   379,8   23,4-0,6
     Japó   175,9   2,4   39,8   29,310,9
     Xina   612,0   8,5   19,4   3,32,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Novembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   24.753,2   100,0   1.248,1   5,3-0,9
Unió Europea (UE-28)   14.208,4   57,4   415,0   3,01,4
     Alemanya   3.494,6   14,1   228,8   7,02,6
     França   2.720,2   11,0   106,0   4,12,2
     Itàlia   1.649,1   6,7   59,1   3,73,7
     Portugal   960,9   3,9   28,2   3,0-1,1
     Regne Unit   924,9   3,7   -246,0   -21,0-10,8
Altres països i territoris d'Europa   1.336,0   5,4   1,7   0,12,1
     Suïssa   311,9   1,3   21,0   7,214,9
Amèrica del Nord   1.231,7   5,0   105,4   9,4-0,1
     Estats Units d'Amèrica   1.109,0   4,5   33,0   3,1-1,7
Amèrica Central i del Sud   1.377,4   5,6   254,3   22,6-10,5
Resta del món   6.599,7   26,7   471,7   7,7-4,4
     Japó   341,4   1,4   89,5   35,515,5
     Xina   2.009,7   8,1   55,7   2,91,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les importacions de Catalunya han augmentat un 9,8% interanual, al novembre del 2016. Les compres realitzades a la Unió Europea mostren una variació interanual positiva del 7,5%. Entre els principals països membres, creixen les compres a: Itàlia (13,1%), Alemanya (10,1%), França (8,3%) i Portugal (5,7%), mentre que disminueixen les compres al Regne Unit (-18,6%) Mostren creixements respecte al novembre de l'any anterior Amèrica del Nord (6,2%) i la resta del món (29,3%). En sentit contrari baixen Altres països i territoris d'Europa (-0,8%) i Amèrica Central i del Sud (-19,7%). A Espanya, les compres a l'exterior augmentes un 5,3% interanual. En els primers onze mesos del 2016, les importacions catalanes han crescut un 1,9% i les espanyoles han baixat un 0,9%, si es compara amb el mateix període del 2015.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2016): 6 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Importacions. Per àrees geogràfiques i països. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T