Importacions. Per àrees geogràfiques i païsosM RSS 

Catalunya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   7.583,8   100,0   861,4   12,812,8
Unió Europea (UE-28)   3.982,3   52,5   414,5   11,611,6
     Alemanya   1.311,7   17,3   236,0   21,921,9
     França   656,0   8,7   54,3   9,09,0
     Itàlia   557,6   7,4   103,2   22,722,7
     Portugal   143,0   1,9   27,1   23,423,4
     Regne Unit   178,0   2,3   10,9   6,56,5
Altres països i territoris d'Europa   444,6   5,9   -75,9   -14,6-14,6
     Suïssa   199,3   2,6   0,9   0,40,4
Amèrica del Nord   240,1   3,2   -35,5   -12,9-12,9
     Estats Units d'Amèrica   211,9   2,8   -48,8   -18,7-18,7
Amèrica Central i del Sud   302,6   4,0   123,3   68,868,8
Resta del món   2.614,3   34,5   435,0   20,020,0
     Japó   166,6   2,2   -27,5   -14,2-14,2
     Xina   840,3   11,1   96,6   13,013,0
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   26.765,0   100,0   2.190,2   8,98,9
Unió Europea (UE-28)   13.793,1   51,5   1.021,5   8,08,0
     Alemanya   3.292,8   12,3   408,9   14,214,2
     França   2.830,5   10,6   225,1   8,68,6
     Itàlia   1.627,8   6,1   243,1   17,617,6
     Portugal   883,9   3,3   32,2   3,83,8
     Regne Unit   981,7   3,7   -67,8   -6,5-6,5
Altres països i territoris d'Europa   1.736,2   6,5   110,5   6,86,8
     Suïssa   323,9   1,2   5,2   1,61,6
Amèrica del Nord   1.141,5   4,3   -151,0   -11,7-11,7
     Estats Units d'Amèrica   1.008,2   3,8   -65,2   -6,1-6,1
Amèrica Central i del Sud   1.660,1   6,2   106,4   6,96,9
Resta del món   8.434,1   31,5   1.102,7   15,015,0
     Japó   334,8   1,3   -4,6   -1,4-1,4
     Xina   2.519,8   9,4   228,3   10,010,0
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les importacions de Catalunya han augmentat un 12,8% interanual, al gener del 2018. Les compres realitzades a la Unió Europea mostren una variació interanual positiva de l'11,6%. Entre els principals països membres, es destaca el creixement de les compres a Portugal (23,4%) i Itàlia (22,7%). Mostren increments respecte al desembre de l'any anterior l'Amèrica Central i del Sud (68,8%) i la resta del món (20%), mentre que baixen les compres a altres països i territoris d'Europa (-14,6%) i a l'Amèrica del Nord (-12,9%). A Espanya, les importacions pugen un 8,9% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2018): 6 d'abril del 2018.

Més informació a:

 Importacions. Per àrees geogràfiques i països. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: