Importacions. Per àrees geogràfiques i païsosM RSS 

Catalunya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   6.243,3   100,0   143,7   2,42,0
Unió Europea (UE-28)   3.596,7   57,6   10,8   0,33,1
     Alemanya   1.072,5   17,2   -21,0   -1,94,9
     França   569,3   9,1   13,8   2,50,2
     Itàlia   511,5   8,2   43,0   9,25,5
     Portugal   115,6   1,9   -23,8   -17,1-4,8
     Regne Unit   200,9   3,2   -44,2   -18,0-5,7
Altres països i territoris d'Europa   471,0   7,5   88,5   23,110,9
     Suïssa   113,3   1,8   21,4   23,426,8
Amèrica del Nord   256,3   4,1   24,3   10,51,1
     Estats Units d'Amèrica   219,3   3,5   -4,0   -1,81,7
Amèrica Central i del Sud   223,3   3,6   7,0   3,2-8,7
Resta del món   1.696,0   27,2   13,2   0,8-0,5
     Japó   151,3   2,4   -13,3   -8,19,1
     Xina   605,0   9,7   0,0   0,02,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   23.178,2   100,0   1.228,8   5,6-0,4
Unió Europea (UE-28)   12.949,1   55,9   302,3   2,41,5
     Alemanya   2.954,5   12,7   61,2   2,12,5
     França   2.406,6   10,4   25,8   1,12,1
     Itàlia   1.607,4   6,9   159,1   11,04,3
     Portugal   824,0   3,6   16,3   2,0-0,8
     Regne Unit   1.085,8   4,7   -180,2   -14,2-11,1
Altres països i territoris d'Europa   1.316,2   5,7   108,8   9,02,6
     Suïssa   240,3   1,0   27,8   13,114,8
Amèrica del Nord   1.583,7   6,8   495,0   45,53,5
     Estats Units d'Amèrica   1.388,3   6,0   375,0   37,01,3
Amèrica Central i del Sud   1.186,5   5,1   41,8   3,6-9,5
Resta del món   6.142,7   26,5   280,9   4,8-3,7
     Japó   274,2   1,2   -30,4   -10,013,1
     Xina   1.957,3   8,4   -51,7   -2,61,0
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les importacions de Catalunya han augmentat un 2,4% interanual, al desembre del 2016. Les compres realitzades a la Unió Europea mostren una variació interanual positiva del 0,3%. Entre els principals països membres, creixen les compres a França (2,5%) i Itàlia (9,2%), mentre que disminueixen a Alemanya (-1,9%), Portugal (-17,1%) i Regne Unit (-18%). Mostren increments respecte al desembre de l'any anterior altres països i territoris d'Europa (23,1%), Amèrica del Nord (10,5%), Amèrica Central i del Sud (3,2%) i la resta del món (0,8%). A Espanya, les compres a l'exterior augmenten un 5,6% interanual. En el conjunt de l'any 2016, les importacions catalanes han crescut un 2% i les espanyoles han baixat un 0,4%, si es compara amb el mateix període del 2015.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 3 de març del 2017.

Més informació a:

 Importacions. Per àrees geogràfiques i països. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T