Inversió estrangera. Per àrees geogràfiquesM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   1.505,0   329,3   28,0-1,3
OCDE   1.431,6   445,7   45,24,3
Unió Europea (UE-28)   1.092,1   195,7   21,8-14,0
Amèrica del Nord   10,7   -41,0   -79,3-28,9
Amèrica Llatina   301,0   158,2   110,7196,5
Resta d'Amèrica   0,0   -15,0   -100,0-76,9
Àsia i Oceania   61,4   44,9   272,4-19,9
Àfrica   1,7   -1,3   -41,8-60,1
Paradisos fiscals   2,3   0,5   30,639,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   7.407,6   123,0   1,7-1,2
OCDE   6.328,4   238,4   3,9-3,4
Unió Europea (UE-28)   5.212,6   -640,6   -10,9-7,1
Amèrica del Nord   62,1   -47,3   -43,2-5,1
Amèrica Llatina   599,6   -239,1   -28,515,8
Resta d'Amèrica   4,5   -25,4   -84,8-50,4
Àsia i Oceania   1.352,8   1.043,7   337,769,5
Àfrica   3,5   -3,4   -49,3179,1
Paradisos fiscals   10,1   -68,8   -87,2-31,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.


Comentari

La inversió bruta estrangera a Catalunya ha estat de 1.505 milions d'euros al quart trimestre del 2016, un 28% més que al mateix període de l'any anterior. Per àrees geogràfiques, el 73% d'aquesta inversió té com a origen la Unió Europea. La inversió estrangera a Espanya ha estat de 7.407,6 milions d'euros, un 1,7% més que al quart trimestre de l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 21 de març del 2017.

Més informació a:

 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Inversió estrangera a Espanya. Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: