Inversió estrangera. Per àrees geogràfiquesM RSS 

Catalunya. II trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   706,8   -80,2   -10,220,7
OCDE   568,1   -143,3   -20,112,5
Unió Europea (UE-28)   487,7   -137,1   -21,918,4
Amèrica del Nord   16,6   -15,6   -48,4-67,9
Amèrica Llatina   143,0   82,0   134,4120,8
Resta d'Amèrica   11,7   7,3   163,6163,3
Àsia i Oceania   16,7   -2,0   -10,8-41,4
Àfrica   0,5   -0,4   -45,6-79,8
Paradisos fiscals   15,4   10,9   243,2281,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Amunt
Espanya. II trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   5.734,1   645,7   12,734,0
OCDE   5.065,2   377,6   8,137,5
Unió Europea (UE-28)   4.969,6   905,6   22,350,4
Amèrica del Nord   43,3   -55,1   -56,0-53,9
Amèrica Llatina   251,6   -403,8   -61,6-41,4
Resta d'Amèrica   25,8   6,7   35,2-21,5
Àsia i Oceania   154,2   51,7   50,4-52,0
Àfrica   104,9   92,2   ..436,3
Paradisos fiscals   28,5   -34,6   -54,9-54,7
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.


Comentari

La inversió bruta estrangera a Catalunya ha estat de 706,8 milions d'euros al segon trimestre del 2017, un 10,2% menys que al mateix període de l'any anterior. Per àrees geogràfiques, el 69% d'aquesta inversió té com a origen la Unió Europea. La inversió estrangera a Espanya ha estat de 5.734,1 milions d'euros, un 12,7% més que al segon trimestre de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2017): 20 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques. Indicadors anuals. Idescat.
 Inversió estrangera a Espanya. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: