Inversió estrangera. Per àrees geogràfiquesM RSS 

Catalunya. III trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   552,5   -620,2   -52,9-54,2
OCDE   403,7   -610,6   -60,2-56,5
Unió Europea (UE-28)   303,8   -674,9   -69,0-55,3
Amèrica del Nord   41,9   25,7   158,5-6,4
Amèrica Llatina   6,2   -13,4   -68,3-88,4
Resta d'Amèrica   0,0   -1,3   -99,53,4
Àsia i Oceania   140,3   21,1   17,7-37,6
Àfrica   0,0   -5,0   -99,2-66,1
Paradisos fiscals   7,0   5,9   ..40,9
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Amunt
Espanya. III trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   3.819,7   -3.329,9   -46,6-32,6
OCDE   3.268,1   -3.525,3   -51,9-39,4
Unió Europea (UE-28)   2.896,3   -3.323,0   -53,4-37,5
Amèrica del Nord   73,6   -125,7   -63,15,7
Amèrica Llatina   351,1   150,8   75,3-25,2
Resta d'Amèrica   17,5   -11,0   -38,5-53,5
Àsia i Oceania   176,8   -131,9   -42,7-1,2
Àfrica   25,2   19,5   339,0274,2
Paradisos fiscals   33,4   12,6   60,612,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.


Comentari

La inversió bruta estrangera a Catalunya ha estat de 552,5 milions d'euros al tercer trimestre del 2016, un 52,9% menys que al mateix període de l'any anterior. Per àrees geogràfiques, el 55% d'aquesta inversió té com a origen la Unió Europea. La inversió estrangera a Espanya ha estat de 3.819,7 milions d'euros, un 46,6% menys que al tercer trimestre de l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2016): 22 de desembre del 2016.

Més informació a:

 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Inversió estrangera a Espanya. Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T