Inversió estrangera. Per àrees geogràfiquesM RSS 

Catalunya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   856,4   351,1   69,569,5
OCDE   768,9   295,5   62,462,4
Unió Europea (UE-28)   759,8   335,2   79,079,0
Amèrica del Nord   3,7   -30,6   -89,2-89,2
Amèrica Llatina   7,5   0,3   4,54,5
Resta d'Amèrica   0,0   0,0   -100,0..
Àsia i Oceania   0,8   -10,3   -93,1-93,1
Àfrica   0,1   -2,1   -93,4-93,4
Paradisos fiscals   0,8   0,8   ....
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Amunt
Espanya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   5.752,2   2.501,0   76,976,9
OCDE   5.525,2   2.754,8   99,499,4
Unió Europea (UE-28)   5.040,6   2.601,8   106,7106,7
Amèrica del Nord   315,6   78,1   32,932,9
Amèrica Llatina   177,7   18,8   11,911,9
Resta d'Amèrica   7,8   -16,0   -67,1-67,1
Àsia i Oceania   37,4   -285,4   -88,4-88,4
Àfrica   0,9   -6,1   -87,5-87,5
Paradisos fiscals   11,0   -15,2   -58,0-58,0
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.


Comentari

La inversió bruta estrangera a Catalunya ha estat de 856,4 milions d'euros al primer trimestre del 2017, un 69,5% més que al mateix període de l'any anterior. Per àrees geogràfiques, el 89% d'aquesta inversió té com a origen la Unió Europea. La inversió estrangera a Espanya ha estat de 5.752,2 milions d'euros, un 76,9% més que al primer trimestre de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2017): 20 de juny del 2017.

Més informació a:

 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques. Indicadors anuals. Idescat.
 Inversió estrangera a Espanya. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: