Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiquesM RSS 

Catalunya. III trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   894,2   716,6   403,5-41,0
OCDE   840,3   751,8   ..-40,3
Unió Europea (UE-28)   829,1   752,5   ..-44,5
Amèrica del Nord   5,5   0,8   16,7129,7
Amèrica Llatina   50,7   -27,6   -35,3-48,6
Resta d'Amèrica   0,0   0,0   ....
Àsia i Oceania   5,8   -1,0   -15,2-53,2
Àfrica   3,0   -6,9   -69,5-85,2
Paradisos fiscals   0,0   0,0   ..-97,7
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Amunt
Espanya. III trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   1.738,6   -128,7   -6,9-32,4
OCDE   1.307,8   488,2   59,6-15,3
Unió Europea (UE-28)   1.057,8   715,6   209,176,0
Amèrica del Nord   118,5   -166,2   -58,4-76,0
Amèrica Llatina   341,8   -629,8   -64,8-80,8
Resta d'Amèrica   82,4   63,9   345,9151,9
Àsia i Oceania   76,9   -15,6   -16,818,6
Àfrica   19,8   -5,0   -20,2-46,8
Paradisos fiscals   49,2   26,1   112,93,2
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.


Comentari

La inversió catalana a l'estranger ha estat de 894,2 milions d'euros al tercer trimestre de l'any 2016. La Unió Europea aplega el 92,7% d'aquesta inversió. A Espanya, la inversió a l'estranger ha sumat 1.738,6 milions d'euros, un 6,9% menys que al mateix període de l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2016): 22 de desembre del 2016.

Més informació a:

 Inversió bruta a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Inversió estrangera a Espanya. Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T