Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiquesM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   686,8   -258,3   -27,3-32,6
OCDE   600,9   72,8   13,8-32,8
Unió Europea (UE-28)   539,8   290,1   116,2-32,1
Amèrica del Nord   1,0   -10,2   -91,1108,8
Amèrica Llatina   139,9   -364,6   -72,3-35,7
Resta d'Amèrica   0,3   0,0   -12,9..
Àsia i Oceania   1,2   -9,5   -88,4-70,8
Àfrica   0,1   -5,9   -98,5-83,2
Paradisos fiscals   0,3   0,0   -11,0-91,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.546,7   -14.186,3   -84,8-43,2
OCDE   2.067,0   -12.817,8   -86,1-41,8
Unió Europea (UE-28)   1.406,9   -762,2   -35,168,0
Amèrica del Nord   537,8   -11.516,8   -95,5-86,6
Amèrica Llatina   394,5   -1.563,4   -79,8-55,8
Resta d'Amèrica   132,7   89,4   206,1169,3
Àsia i Oceania   32,6   -69,6   -68,1-1,0
Àfrica   17,9   -58,9   -76,7-75,0
Paradisos fiscals   11,7   9,5   427,921,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.


Comentari

La inversió catalana a l'estranger ha estat de 686,8 milions d'euros al quart trimestre de l'any 2016. La Unió Europea aplega el 78,5% d'aquesta inversió. A Espanya, la inversió a l'estranger ha sumat 2.546,7 milions d'euros, un 84,8% menys que al mateix període de l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 21 de març del 2017.

Més informació a:

 Inversió bruta a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Inversió estrangera a Espanya. Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: