Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiquesM RSS 

Catalunya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.416,2   1.310,0   118,4118,4
OCDE   2.232,5   1.180,4   112,2112,2
Unió Europea (UE-28)   1.668,7   712,1   74,474,4
Amèrica del Nord   469,6   383,6   445,8445,8
Amèrica Llatina   126,4   71,9   132,0132,0
Resta d'Amèrica   0,0   0,0   ....
Àsia i Oceania   151,2   151,0   ....
Àfrica   0,0   -0,8   -95,3-95,3
Paradisos fiscals   0,0   0,0   ....
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Amunt
Espanya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   4.247,5   -264,3   -5,9-5,9
OCDE   3.487,0   -2,3   -0,1-0,1
Unió Europea (UE-28)   2.508,9   681,8   37,337,3
Amèrica del Nord   568,3   -843,4   -59,7-59,7
Amèrica Llatina   723,6   -229,3   -24,1-24,1
Resta d'Amèrica   27,9   4,0   16,716,7
Àsia i Oceania   346,3   86,4   33,233,2
Àfrica   4,7   -10,3   -69,0-69,0
Paradisos fiscals   0,0   -4,7   -99,9-99,9
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.


Comentari

La inversió catalana a l'estranger ha estat de 2.416,2 milions d'euros al primer trimestre de l'any 2017. La Unió Europea aplega el 69% d'aquesta inversió. A Espanya, la inversió a l'estranger ha sumat 4.247,5 milions d'euros, un 5,9% menys que al mateix període de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2017): 20 de juny del 2017.

Més informació a:

 Inversió bruta a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques. Indicadors anuals. Idescat.
 Inversió estrangera a Espanya. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: