Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiquesM RSS 

Catalunya. II trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.134,9   1.732,5   430,5202,1
OCDE   2.020,3   1.841,1   ..245,9
Unió Europea (UE-28)   2.017,9   1.960,2   ..263,8
Amèrica del Nord   1,1   -112,8   -99,0137,2
Amèrica Llatina   91,7   -127,6   -58,2-19,9
Resta d'Amèrica   0,3   -6,6   -95,6-95,6
Àsia i Oceania   23,8   20,5   ....
Àfrica   0,0   -0,8   -100,0-95,7
Paradisos fiscals   0,3   -0,1   -19,7-19,7
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Amunt
Espanya. II trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   5.376,0   -7.235,9   -57,4-41,7
OCDE   4.904,2   -6.815,9   -58,2-43,2
Unió Europea (UE-28)   3.008,1   -7.834,3   -72,3-56,2
Amèrica del Nord   1.688,4   1.077,4   176,421,8
Amèrica Llatina   460,1   -422,5   -47,9-34,7
Resta d'Amèrica   49,3   -80,9   -62,142,4
Àsia i Oceania   143,3   105,8   281,767,0
Àfrica   1,1   -11,1   -90,9-93,5
Paradisos fiscals   6,4   -13,4   -67,6172,0
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.


Comentari

La inversió catalana a l'estranger ha estat de 2.134,9 milions d'euros al segon trimestre de l'any 2017. La Unió Europea aplega el 94,5% d'aquesta inversió. A Espanya, la inversió a l'estranger ha sumat 5.376 milions d'euros, un 57,4% menys que al mateix període de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2017): 20 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Inversió bruta a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques. Indicadors anuals. Idescat.
 Inversió estrangera a Espanya. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: