Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'EspanyaM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
        Trimestre        Trimestre        Mateix trimestre
        actual        anterior        any anterior
Països industrialitzats   104,5   104,9103,9
Component preus   105,2   105,6105,7
Component nominal   99,3   99,398,3
Zona euro   105,7   106,3106,1
Component preus   105,7   106,3106,1
Component nominal   ..   ....
Unió Europea (UE-28)   105,5   105,8104,1
Component preus   103,6   104,2104,3
Component nominal   101,9   101,699,8
Països desenvolupats   106,1   106,5105,4
Component preus   105,5   106,0106,0
Component nominal   100,6   100,499,5
Nous països industrialitzats d'Àsia   105,3   106,4105,1
Component preus   112,8   112,6113,1
Component nominal   93,3   94,593,0
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.

Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de dades de l'FMI, les Nacions Unides i l'OCDE.


Notes:

Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.

Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents àmbits.

(..) Informació no procedent.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2016
        Trimestre        Trimestre        Mateix trimestre
        actual        anterior        any anterior
Països industrialitzats   107,9   107,3104,8
Component preus   109,8   109,6109,5
Component nominal   98,2   97,995,7
Zona euro   110,9   110,8110,4
Component preus   110,9   110,8110,4
Component nominal   ..   ....
Unió Europea (UE-28)   111,0   110,7108,5
Component preus   108,4   108,4108,4
Component nominal   102,4   102,0100,1
Països desenvolupats   109,1   108,3105,7
Component preus   110,2   110,1109,9
Component nominal   99,0   98,596,2
Nous països industrialitzats d'Àsia   110,4   110,7109,5
Component preus   117,6   116,6116,8
Component nominal   93,8   95,093,7
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.

Font: Banc d'Espanya.


Notes:

Mitjanes trimestrals calculades per l'Idescat a partir de les dades mensuals del Banc d'Espanya.

Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.

Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents àmbits.

(..) Informació no procedent.


Comentari

L'índex de competitivitat en preus de les manufactures catalanes respecte del conjunt dels països industrialitzats continua empitjorant al quart trimestre del 2016 en relació amb el mateix període de l'any anterior. El component del tipus de canvi torna a ser el factor explicatiu d'aquesta evolució desfavorable, compensat només en part per la millora del component de preus relatius.

Les dades corresponents al quart trimestre del 2016 mostren que l'índex de competitivitat en preus de les manufactures catalanes respecte del conjunt dels països industrialitzats presenta un empitjorament de la competitivitat en termes interanuals, i assoleix el nivell de 104,5 en relació amb el 103,9 del mateix període de l'any anterior. Amb una dinàmica molt similar a la del trimestre anterior, l'evolució dels tipus de canvi és el factor que explica l'evolució interanual desfavorable de l'índex. L'apreciació de l'euro ha estat considerable respecte a algunes monedes dels socis comercials principals. Durant el quart trimestre del 2016, l'euro s'ha apreciat enfront del pes mexicà (16,6%), la lliura esterlina (16,3%), la lira turca (16,1%) o el iuan xinès (4,0%). En sentit contrari, s'ha depreciat respecte del dolar EUA (3,0%), el ien japonès (7,5%) i el real brasiler (15,9%). Per la seva banda, el component dels preus industrials respecte del conjunt dels països industrialitzats millora lleugerament en relació amb el quart trimestre del 2015, amb una disminució de l'índex de 0,5 punts percentuals.

La pèrdua de competitivitat en l'índex es reflecteix en totes les àrees geogràfiques analitzades, a excepció de la zona euro. Així, en els nous països industrialitzats d'Àsia l'índex de competitivitat presenta una evolució interanual lleument desfavorable, en passar del 105,1 al 105,3, arrossegat pel component nominal, però compensat pel component de preus. Pel que fa a la comparativa amb els països desenvolupats i sobretot a la UE-28, la pèrdua de competitivitat és més gran (atribuïble al component nominal), atès que en ambdues àrees l'evolució relativa dels preus industrials presenta una contribució favorable a l'índex de competitivitat. L'evolució a la zona euro, en canvi, suggereix una petita millora en l'índex.

En el conjunt d'Espanya, l'indicador de competitivitat en preus del quart trimestre del 2016 respecte del conjunt dels països industrialitzats presenta una pèrdua de competitivitat molt superior a la de Catalunya en termes interanuals, en passar d'un índex de 104,8 a un de 107,9. A diferència del cas català, l'evolució dels dos components és desfavorable, sobretot la del component nominal.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 19 de maig del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: