Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'EspanyaM RSS 

Catalunya. I trimestre 2017
        Trimestre        Trimestre        Mateix trimestre
        actual        anterior        any anterior
Països industrialitzats   104,5   104,4104,5
Component preus   105,4   105,1105,7
Component nominal   99,1   99,398,9
Zona euro   106,0   105,8106,2
Component preus   106,0   105,8106,2
Component nominal   ..   ....
Unió Europea (UE-28)   105,5   105,5104,8
Component preus   103,8   103,6104,3
Component nominal   101,7   101,9100,5
Països desenvolupats   106,3   106,1106,0
Component preus   105,8   105,5106,0
Component nominal   100,4   100,6100,0
Nous països industrialitzats d'Àsia   103,4   103,9107,1
Component preus   112,2   111,3112,7
Component nominal   92,2   93,395,1
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.

Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de dades de l'FMI, les Nacions Unides i l'OCDE.


Notes:

Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.

Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents àmbits.

(..) Informació no procedent.

Amunt
Espanya. I trimestre 2017
        Trimestre        Trimestre        Mateix trimestre
        actual        anterior        any anterior
Països industrialitzats   108,8   107,8105,4
Component preus   111,0   109,7108,8
Component nominal   98,0   98,296,8
Zona euro   112,5   110,9109,9
Component preus   112,5   110,9109,9
Component nominal   ..   ....
Unió Europea (UE-28)   112,2   111,0108,7
Component preus   109,8   108,4107,8
Component nominal   102,2   102,4100,9
Països desenvolupats   110,3   109,1106,2
Component preus   111,6   110,2109,3
Component nominal   98,8   99,097,2
Nous països industrialitzats d'Àsia   108,8   108,8110,9
Component preus   117,4   115,9115,8
Component nominal   92,7   93,895,7
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.

Font: Banc d'Espanya.


Notes:

Mitjanes trimestrals calculades per l'Idescat a partir de les dades mensuals del Banc d'Espanya.

Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.

Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents àmbits.

(..) Informació no procedent.


Comentari

L'índex de competitivitat en preus de les manufactures catalanes respecte del conjunt dels països industrialitzats no canvia al primer trimestre del 2017 en relació amb el mateix període de l'any anterior, i recupera l'estabilitat després de quatre trimestres d'empitjorament. El component del tipus de canvi redueix la seva evolució desfavorable, que queda compensada per la millora del component de preus relatius.

Les dades corresponents al primer trimestre del 2017 mostren que l'índex de competitivitat en preus de les manufactures catalanes respecte del conjunt dels països industrialitzats manté el nivell de 104,5, el mateix que al primer trimestre del 2016. L'evolució en termes interanuals del component nominal, tot i ser més moderada que en trimestres anteriors (passa de 98,9 a 99,1), contribueix de manera desfavorable a l'evolució de l'índex. L'euro ha presentat poques oscil·lacions respecte a les principals divises durant el primer trimestre del 2017 i s'ha apreciat enfront del dòlar EUA (1,3%), la lliura esterlina (2,5%) o el iuan (1%). En sentit contrari, s'ha depreciat respecte del ien (1,4%) o el franc suís (0,4%). Per la seva banda, el component dels preus industrials respecte del conjunt dels països industrialitzats millora lleugerament en relació amb el primer trimestre del 2016, amb una disminució de l'índex de 0,3 punts percentuals.

L'estabilitat en l'índex de competitivitat es reflecteix de manera diferent en les diverses àrees geogràfiques analitzades. Així, en els nous països industrialitzats d'Àsia l'índex de competitivitat presenta una evolució interanual molt favorable, en passar del 107,1 al 103,4, empès majoritàriament pel component nominal i, en menor mesura, també pel component de preus. Respecte a la zona euro, el component de preus millora dues dècimes. Pel que fa a la comparació amb els països desenvolupats i sobretot a la UE-28, la pèrdua de competitivitat és atribuïble al component nominal, atès que en ambdues àrees l'evolució relativa dels preus industrials presenta una contribució favorable a l'índex de competitivitat.

En el conjunt d'Espanya l'indicador de competitivitat en preus del primer trimestre del 2017, a diferència del cas català, presenta una pèrdua de competitivitat força accentuada en passar d'un índex de 105,4 a 108,8. Aquesta pèrdua és general en totes les àrees geogràfiques, excepte en els nous països industrialitzats d'Àsia. L'evolució del component de preus és especialment desfavorable.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2017): 22 de setembre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: