Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'EspanyaM RSS 

Catalunya. II trimestre 2017
        Trimestre        Trimestre        Mateix trimestre
        actual        anterior        any anterior
Països industrialitzats   104,8   104,3104,9
Component preus   105,3   105,2105,8
Component nominal   99,5   99,199,1
Zona euro   106,0   106,0106,4
Component preus   106,0   106,0106,4
Component nominal   ..   ....
Unió Europea (UE-28)   105,5   105,5105,2
Component preus   103,7   103,7104,4
Component nominal   101,7   101,7100,7
Països desenvolupats   106,5   106,2106,2
Component preus   105,7   105,7106,1
Component nominal   100,8   100,4100,1
Nous països industrialitzats d'Àsia   104,9   102,1108,0
Component preus   111,6   110,7112,6
Component nominal   94,0   92,295,9
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.

Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de dades de l'FMI, les Nacions Unides i l'OCDE.


Notes:

Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.

Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents àmbits.

(..) Informació no procedent.

Amunt
Espanya. II trimestre 2017
        Trimestre        Trimestre        Mateix trimestre
        actual        anterior        any anterior
Països industrialitzats   108,1   108,0106,3
Component preus   110,0   110,2109,6
Component nominal   98,3   98,097,0
Zona euro   111,3   111,4110,8
Component preus   111,3   111,4110,8
Component nominal   ..   ....
Unió Europea (UE-28)   111,3   111,2110,1
Component preus   108,7   108,9108,6
Component nominal   102,3   102,1101,4
Països desenvolupats   109,4   109,5107,1
Component preus   110,5   110,8110,0
Component nominal   99,0   98,897,4
Nous països industrialitzats d'Àsia   110,0   107,2112,2
Component preus   116,4   115,7116,3
Component nominal   94,5   92,796,4
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.

Font: Banc d'Espanya.


Notes:

Mitjanes trimestrals calculades per l'Idescat a partir de les dades mensuals del Banc d'Espanya.

Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.

Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents àmbits.

(..) Informació no procedent.


Comentari

L'índex de competitivitat en preus de les manufactures catalanes respecte del conjunt dels països industrialitzats es manté pràcticament estable, amb la millora d'una dècima al segon trimestre de 2017 en relació amb el mateix període de l'any anterior. La millora del component de preus relatius compensa la dinàmica desfavorable del component del tipus de canvi.

Les dades corresponents al segon trimestre de 2017 mostren que l'índex de competitivitat en preus de les manufactures catalanes respecte del conjunt dels països industrialitzats assoleix un nivell de 104,8, gairebé el mateix que al segon trimestre de 2016. L'evolució en termes interanuals del component nominal contribueix de manera desfavorable en l'evolució de l'índex (que passa de 99,1 a 99,5), perquè l'euro s'ha apreciat respecte de les principals divises durant el segon trimestre de 2017, en especial respecte del dòlar EUA (un 5,1%), el iuan (un 3,8%) o el ien japonès (un 3,2%). Per la seva banda, el component dels preus industrials respecte del conjunt dels països industrialitzats millora el segon trimestre de 2017 de manera suficient com per contrarestar l'efecte de l'apreciació de l'euro i assolir un guany d'una dècima en l'índex de competitivitat.

L'estabilitat en l'índex de competitivitat es reflecteix de manera diferent en les diverses àrees geogràfiques analitzades. Així, seguint la tònica dels darrers trimestres, en els nous països industrialitzats d'Àsia l'índex de competitivitat presenta una evolució interanual molt favorable, en passar del 108,0 al 104,9, empès pel component nominal i, en menor mesura, pel component de preus. Respecte a la zona euro, el component de preus millora quatre dècimes (i passa de 106,4 a 106,0). En canvi, pel que fa a la comparativa amb els països desenvolupats i el conjunt de la UE-28, trobem una pèrdua de competitivitat atribuïble al component nominal, atès que en ambdues àrees l'evolució relativa dels preus industrials presenta una contribució favorable a l'índex de competitivitat.

Al conjunt d'Espanya, l'indicador de competitivitat en preus del segon trimestre de 2017 assenyala una pèrdua de competitivitat força accentuada en passar d'un índex de 106,3 a 108,1, respecte al conjunt de països industrialitzats. Aquesta pèrdua de competitivitat afecta totes les àrees geogràfiques excepte els nous països industrialitzats d'Àsia, i està provocada per l'evolució desfavorable tant del component nominal com del component de preus. En els nous països industrialitzats d'Àsia, l'evolució favorable del component nominal i l'estabilitat del component de preus provoquen un guany de la competitivitat a aquesta àrea.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2017): 30 de novembre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: