Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'EspanyaM RSS 

Catalunya. III trimestre 2016
        Trimestre        Trimestre        Mateix trimestre
        actual        anterior        any anterior
Països industrialitzats   104,9   104,7104,1
Component preus   105,7   105,7105,8
Component nominal   99,3   99,198,5
Zona euro   106,3   106,4106,3
Component preus   106,3   106,4106,3
Component nominal   ..   ....
Unió Europea (UE-28)   105,8   105,2104,2
Component preus   104,2   104,4104,5
Component nominal   101,6   100,799,8
Països desenvolupats   106,5   106,2105,8
Component preus   106,0   106,1106,2
Component nominal   100,4   100,199,6
Nous països industrialitzats d'Àsia   106,1   106,2104,4
Component preus   112,2   110,7111,6
Component nominal   94,5   95,993,5
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.

Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de dades de l'FMI, les Nacions Unides i l'OCDE.


Notes:

Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.

Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents àmbits.

(..) Informació no procedent.

Amunt
Espanya. III trimestre 2016
        Trimestre        Trimestre        Mateix trimestre
        actual        anterior        any anterior
Països industrialitzats   107,3   106,2105,3
Component preus   109,6   109,4110,0
Component nominal   97,9   97,095,7
Zona euro   110,8   110,7111,0
Component preus   110,8   110,7111,0
Component nominal   ..   ....
Unió Europea (UE-28)   110,7   109,7109,1
Component preus   108,4   108,5109,0
Component nominal   102,0   101,1100,0
Països desenvolupats   108,4   107,1106,3
Component preus   110,1   110,0110,5
Component nominal   98,5   97,496,2
Nous països industrialitzats d'Àsia   110,8   110,6109,3
Component preus   116,7   114,7116,0
Component nominal   95,0   96,494,2
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.

Font: Banc d'Espanya.


Notes:

Mitjanes trimestrals calculades per l'Idescat a partir de les dades mensuals del Banc d'Espanya.

Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.

Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents àmbits.

(..) Informació no procedent.


Comentari

L'índex de competitivitat en preus de les manufactures catalanes respecte del conjunt dels països industrialitzats empitjora al tercer trimestre del 2016 en relació amb el mateix període de l'any anterior. El component del tipus de canvi ha estat el factor explicatiu d'aquesta evolució desfavorable, mentre el component de preus relatius frena la tendència desfavorable dels darrers trimestres.

Les dades corresponents al tercer trimestre del 2016 mostren que l'índex de competitivitat en preus de les manufactures catalanes respecte del conjunt dels països industrialitzats presenta un empitjorament de la competitivitat en termes interanuals, i assoleix el nivell de 104,9 en relació amb el 104,1 del mateix període de l'any anterior. L'evolució dels tipus de canvis, amb un empitjorament del component nominal, és el factor que explica l'evolució interanual desfavorable de l'índex. Aquesta apreciació de l'euro ha estat considerable respecte a les monedes dels principals socis comercials. Durant el tercer trimestre del 2016, l'euro s'ha apreciat davant de la lliura esterlina (18,4%), el pes mexicà (14,4%), el iuan xinès (6,1%), la lira turca (4,1%), el ruble rus (2,3%), el franc suís (1,4%) i el dolar EUA (0,4%). En sentit contrari, s'ha depreciat respecte del ien japonès (15,9%) i el real brasiler (8%). Per la seva banda, el component dels preus industrials respecte del conjunt dels països industrialitzats millora lleugerament respecte del tercer trimestre del 2015, amb una disminució de l'índex de 0,1 punts percentuals, després de vuit trimestres de registres desfavorables.

La pèrdua de competitivitat en l'índex es reflecteix en totes les àrees geogràfiques analitzades, amb excepció de la zona euro. Així, en els nous països industrialitzats d'Àsia l'índex de competitivitat presenta una evolució interanual desfavorable, en passar del 104,4 al 106,1, amb un empitjorament tant del component nominal com del component de preus. Pel que fa a la comparativa amb els països desenvolupats i la UE-28, la pèrdua de competitivitat és més petita, i s'explica únicament per l'evolució del component nominal, atès que en ambdues àrees l'evolució relativa dels preus industrials presenta una contribució favorable a l'índex de competitivitat.

En el conjunt d'Espanya, l'indicador de competitivitat en preus del tercer trimestre del 2016 respecte del conjunt dels països industrialitzats presenta una pèrdua de competitivitat superior a la de Catalunya en termes interanuals, en passar d'un índex de 105,3 a 107,3. A diferència del cas català, l'evolució dels preus industrials és lleugerament més favorable, si bé cal destacar una evolució relativa del component nominal força més desfavorable.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2016): 17 de febrer del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T