Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'EspanyaM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
        Trimestre        Trimestre        Mateix trimestre
        actual        anterior        any anterior
Països industrialitzats   105,8   104,6104,7
Component preus   104,8   105,1105,4
Component nominal   101,0   99,599,3
Zona euro   105,8   106,0106,3
Component preus   105,8   106,0106,3
Component nominal   ..   ....
Unió Europea (UE-28)   105,7   105,5105,8
Component preus   103,5   103,8104,2
Component nominal   102,1   101,7101,6
Països desenvolupats   107,5   106,5106,4
Component preus   105,4   105,7106,0
Component nominal   102,0   100,8100,4
Nous països industrialitzats d'Àsia   107,6   102,6104,2
Component preus   108,6   109,2110,3
Component nominal   99,1   94,094,5
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.

Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de dades de l'FMI, les Nacions Unides i l'OCDE.


Notes:

Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.

Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents àmbits.

(..) Informació no procedent.

Amunt
Espanya. III trimestre 2017
        Trimestre        Trimestre        Mateix trimestre
        actual        anterior        any anterior
Països industrialitzats   109,2   107,9107,1
Component preus   109,7   109,8109,4
Component nominal   99,6   98,397,9
Zona euro   111,3   111,3110,8
Component preus   111,3   111,3110,8
Component nominal   ..   ....
Unió Europea (UE-28)   111,5   111,1110,7
Component preus   108,7   108,8108,4
Component nominal   102,6   102,2102,0
Països desenvolupats   110,5   109,4108,3
Component preus   110,4   110,5110,0
Component nominal   100,0   99,098,5
Nous països industrialitzats d'Àsia   113,4   107,9108,7
Component preus   113,8   114,2114,5
Component nominal   99,7   94,595,0
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.

Font: Banc d'Espanya.


Notes:

Mitjanes trimestrals calculades per l'Idescat a partir de les dades mensuals del Banc d'Espanya.

Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.

Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents àmbits.

(..) Informació no procedent.


Comentari

L'índex de competitivitat en preus de les manufactures catalanes respecte del conjunt dels països industrialitzats empitjora al tercer trimestre de 2017 en relació amb el mateix període de l'any anterior. El guany de competitivitat que aporta el component de preus relatius no permet contrarestar la dinàmica desfavorable del component del tipus de canvi.

Les dades corresponents al tercer trimestre de 2017 mostren que l'índex de competitivitat en preus de les manufactures catalanes respecte del conjunt dels països industrialitzats assoleix un nivell de 105,8, i això suposa un empitjorament d'1,1 punts respecte al tercer trimestre de 2016. L'evolució en termes interanuals del component nominal contribueix de manera desfavorable a l'evolució de l'índex (que passa de 99,3 a 101,0), perquè l'euro ha continuat apreciant-se respecte a les principals divises durant el tercer trimestre de 2017, en especial davant del dòlar EUA (un 6,1%), el ien japonès (un 5,9%), el franc suís (un 5,5%) o la lliura esterlina (un 2,0%). Per la seva banda, el component dels preus industrials respecte del conjunt dels països industrialitzats millora per cinquè trimestre consecutiu i passa de 105,4 a 104,8.

L'evolució en l'índex de competitivitat es reflecteix de manera diferent en les diverses àrees geogràfiques analitzades. El component de preus presenta una contribució favorable a l'índex de competitivitat de manera generalitzada en totes les àrees, però el component nominal contraresta en major o menor mesura aquests guanys. Així, revertint la tònica dels darrers trimestres, respecte dels nous països industrialitzats d'Àsia l'índex de competitivitat presenta una evolució interanual desfavorable, en passar del 104,2 al 107,6. Pel que fa a la comparativa amb els països desenvolupats, trobem una pèrdua menys accentuada de competitivitat (de 106,4 a 107,5), mentre que s'aprecia una situació pràcticament estable en relació amb els països de la UE-28 (de 105,8 a 105,7). En canvi, respecte de la zona euro, l'absència de component nominal fa que el component de preus aporti cinc dècimes de millora (ja que passa de 106,3 a 105,8).

Al conjunt d'Espanya, l'indicador de competitivitat en preus del tercer trimestre de 2017 assenyala una pèrdua de competitivitat més accentuada, en passar d'un índex de 107,1 a 109,2, respecte del conjunt de països industrialitzats. Aquesta pèrdua de competitivitat afecta totes les àrees geogràfiques i està provocada per l'evolució desfavorable tant del component nominal com del component de preus. Només respecte dels nous països industrialitzats d'Àsia s'observa una millora del component de preus, àmpliament contrarestada, però, per l'evolució desfavorable del component de nominal.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 16 de febrer del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: