Clima exportadorM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2017
        Trimestre        Expectatives per als        Trimestre
        actual        propers dotze mesos        anterior
Cartera de comandes   18,4   40,54,4
Preus d'exportació de l'empresa   -1,6   14,2-3,2
Preus internacionals del sector   -0,6   14,1-1,4
Marge de benefici comercial d'exportació de l'empresa   -21,5   -14,6-23,7
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.


Comentari

L'enquesta del clima exportador de Catalunya del quart trimestre del 2017 mostra un saldo de respostes positiu (18,4 punts) pel que fa a la cartera de comandes, i les expectatives per als propers 12 mesos preveuen una millora, atès que se situen en 40,5 punts de saldo de respostes. En canvi, el marge de benefici comercial presenta un saldo desfavorable (-21,5 punts) en aquest període. L'expectativa per als propers dotze mesos és també negativa (-14,6 punts), tot i que millora respecte al trimestre de referència.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 22 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Clima exportador a Catalunya. Informe trimestral. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: