Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercatsM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
        Trimestre        Trimestre        Mateix trimestre
        actual        anterior        any anterior
Total principals mercats   93,2   95,392,5
Principals mercats de la Unió Monetària   90,5   91,289,4
     Alemanya   79,3   75,179,7
     Àustria   87,6   95,584,8
     Bèlgica   73,7   80,967,8
     França   100,1   102,495,7
     Grècia   56,3   61,464,0
     Irlanda   118,1   97,690,7
     Itàlia   103,7   110,8101,7
     Països Baixos   86,4   82,175,9
     Portugal   92,6   95,2104,2
Principals mercats de la resta d'Europa   105,4   112,5104,3
     Dinamarca   66,2   71,070,7
     Polònia   81,0   84,780,9
     Regne Unit   110,3   117,6106,2
     Txèquia   88,0   89,986,7
     Rússia (*)   89,6   112,797,3
     Suècia   72,1   68,066,6
     Suïssa   209,8   225,2224,0
     Turquia   85,3   87,177,2
Principals mercats de la resta del món   90,9   92,792,1
     Austràlia   106,9   111,8132,6
     Brasil (*)   60,4   63,062,1
     Canadà   140,8   132,2130,6
     els Estats Units   101,0   102,0105,3
     Índia (*)   78,8   105,587,8
     Japó   168,2   179,0205,7
     Corea del Sud   125,8   115,899,7
     Mèxic (*)   110,6   110,1107,5
     Xina (*)   66,3   64,661,7
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.

Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de dades de l'OCDE i de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Notes:

Un augment de l'índex denota millora de competitivitat.

(*) L'indicador s'ha calculat amb les exportacions i les importacions totals.


Comentari

S'aprecia una evolució favorable de les quotes de mercat dels productes industrials catalans en els mercats internacionals al quart trimestre del 2016 en termes interanuals. Així, i en referència als principals mercats amb els quals Catalunya té fluxos comercials, l'índex de posició competitiva revelada millora, en passar d'un índex de 92,5 a un de 93,2.

En els mercats principals de la Unió Monetària l'índex de posició competitiva revelada millora, passant de 89,4 a 90,5. En aquest sentit, convé fer ressaltar una millora destacable en els Països Baixos, Bèlgica i França. Per contra, es posa en relleu l'evolució negativa de la quota de mercat de les exportacions a Portugal.

Pel que fa a l'evolució de la competitivitat revelada en els principals mercats de la resta d'Europa, la quota de mercat de les exportacions catalanes mostra una evolució interanual també favorable (l'índex ha passat de 104,3 a 105,4). Dins d'aquests mercats destaca el guany de quota de mercat a Turquia, que contrasta amb una forta caiguda a Suïssa.

En canvi, en els principals mercats de la resta del món l'índex de posició competitiva revelada empitjora, passant de 92,1 a 90,9. En aquest sentit, convé destacar la pèrdua de quota de mercat de les exportacions catalanes al Japó i als EUA.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 19 de maig del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: