Exportacions. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   5.647,3   414,5   7,911,5
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   107,9   -14,3   -11,7-3,2
Productes energètics; extracció i refinació petroli   213,3   152,3   249,4205,4
Alimentació i begudes   661,3   49,2   8,012,5
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   448,3   20,5   4,86,6
Indústries químiques   1.408,3   90,1   6,88,1
Metal·lúrgia i productes metàl.lics   341,9   17,6   5,411,5
Maquinària i equips mecànics   341,7   29,0   9,313,8
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   71,2   -34,4   -32,6-4,6
Equips elèctrics i electrònics   345,7   -0,7   -0,21,8
Vehicles de motor i altres materials de transport   1.050,0   82,3   8,513,4
Resta branques d'activitat   630,7   22,0   3,65,2
No classificats   27,0   0,9   3,44,8
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   22.075,6   1.684,9   8,312,6
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   1.554,4   58,3   3,98,3
Productes energètics; extracció i refinació petroli   816,8   356,9   77,6111,0
Alimentació i begudes   2.396,3   265,3   12,416,4
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   1.747,8   178,4   11,48,4
Indústries químiques   2.912,0   132,7   4,810,8
Metal·lúrgia i productes metàl.lics   1.889,1   179,0   10,515,6
Maquinària i equips mecànics   1.246,2   61,8   5,29,2
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   276,0   -69,1   -20,04,0
Equips elèctrics i electrònics   1.046,8   -14,7   -1,43,3
Vehicles de motor i altres materials de transport   5.324,7   421,1   8,68,3
Resta branques d'activitat   2.417,9   79,3   3,49,9
No classificats   447,6   35,9   8,79,5
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les exportacions catalanes han augmentat un 7,9% interanual al febrer del 2017. Per branques econòmiques, cal destacar l'increment de productes energètics; extracció i refinació petroli (249,4%). En sentit contrari, mostren decrements màquines d'oficina, instruments precisió i òptica (-32,6%) i agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca (-11,7%), entre d'altres. A Espanya, les exportacions augmenten un 8,3% respecte un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 5 de maig del 2017.

Més informació a:

 Exportacions. Per branques d'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: