Exportacions. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   6.349,6   827,3   15,010,4
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   124,9   3,1   2,6-0,4
Productes energètics; extracció i refinació petroli   182,8   85,2   87,3166,8
Alimentació i begudes   785,4   62,4   8,611,1
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   485,0   52,5   12,13,5
Indústries químiques   1.556,1   263,4   20,49,8
Metal·lúrgia i productes metàl.lics   392,3   69,1   21,412,1
Maquinària i equips mecànics   409,8   55,2   15,66,1
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   119,7   52,3   77,510,4
Equips elèctrics i electrònics   362,3   22,9   6,85,0
Vehicles de motor i altres materials de transport   1.115,8   19,4   1,85,9
Resta branques d'activitat   762,4   125,4   19,78,9
No classificats   53,3   16,3   44,010,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   25.359,1   3.344,9   15,210,9
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   1.531,0   -60,3   -3,83,3
Productes energètics; extracció i refinació petroli   1.055,5   420,5   66,277,3
Alimentació i begudes   2.864,2   324,2   12,814,1
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   1.667,9   171,2   11,46,9
Indústries químiques   3.359,7   462,3   16,011,9
Metal·lúrgia i productes metàl.lics   2.221,0   379,5   20,616,3
Maquinària i equips mecànics   1.488,4   87,8   6,36,5
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   430,3   168,1   64,113,9
Equips elèctrics i electrònics   1.122,7   -46,3   -4,01,2
Vehicles de motor i altres materials de transport   6.274,2   1.027,9   19,65,7
Resta branques d'activitat   2.791,2   336,0   13,711,9
No classificats   553,1   74,3   15,511,9
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les exportacions catalanes han augmentat un 15% interanual al maig del 2017. Per branques econòmiques, cal destacar l'increment de productes energètics; extracció i refinació petroli (87,3%) i de màquines d'oficina, instruments precisió i òptica (77,5%), entre d'altres. A Espanya, les exportacions pugen un 15,2% respecte a un any enrere. En termes acumulats, Catalunya puja 10,4% i Espanya un 10,9%, en relació amb els cinc primers mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (maig 2017): 31 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Exportacions. Per branques d'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: