Exportacions. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   5.339,9   721,4   15,615,6
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   109,6   7,1   6,96,9
Productes energètics; extracció i refinació petroli   213,7   134,9   171,2171,2
Alimentació i begudes   642,0   95,9   17,617,6
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   468,8   36,0   8,38,3
Indústries químiques   1.337,5   116,0   9,59,5
Metal·lúrgia i productes metàl.lics   334,5   52,3   18,518,5
Maquinària i equips mecànics   303,1   49,4   19,419,4
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   86,6   26,8   44,844,8
Equips elèctrics i electrònics   305,1   12,2   4,14,1
Vehicles de motor i altres materials de transport   931,6   151,2   19,419,4
Resta branques d'activitat   577,4   38,0   7,17,1
No classificats   30,0   1,7   6,16,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   21.440,1   3.172,8   17,417,4
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   1.632,2   186,7   12,912,9
Productes energètics; extracció i refinació petroli   1.187,2   697,2   142,3142,3
Alimentació i begudes   2.307,5   397,5   20,820,8
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   1.561,8   76,7   5,25,2
Indústries químiques   2.920,4   437,5   17,617,6
Metal·lúrgia i productes metàl.lics   1.832,9   324,3   21,521,5
Maquinària i equips mecànics   1.186,4   142,6   13,713,7
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   316,8   91,9   40,940,9
Equips elèctrics i electrònics   980,1   79,6   8,88,8
Vehicles de motor i altres materials de transport   4.559,0   333,9   7,97,9
Resta branques d'activitat   2.499,7   362,1   16,916,9
No classificats   456,0   42,8   10,410,4
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les exportacions catalanes han augmentat un 15,6% interanual al gener del 2016. Per branques econòmiques, cal destacar els increments de productes energètics; extracció i refinació petroli (171,2%) i màquines d'oficina, instruments precisió i òptica (44,8%), entre d'altres. A Espanya, les exportacions augmenten un 17,4% respecte un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2017): 7 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Exportacions. Per branques d'activitat. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T