Exportacions. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   6.301,4   583,2   10,28,6
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   140,5   -6,7   -4,6-4,7
Productes energètics; extracció i refinació petroli   230,8   64,4   38,7125,3
Alimentació i begudes   757,4   47,0   6,67,9
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   508,4   42,3   9,15,6
Indústries químiques   1.502,2   152,0   11,38,1
Metal·lúrgia i productes metàl.lics   376,7   56,3   17,610,8
Maquinària i equips mecànics   369,0   56,5   18,13,9
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   76,6   -12,3   -13,84,5
Equips elèctrics i electrònics   429,0   76,9   21,87,1
Vehicles de motor i altres materials de transport   1.095,3   -20,1   -1,83,1
Resta branques d'activitat   721,3   84,4   13,27,3
No classificats   94,1   42,6   82,819,4
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   24.240,9   2.434,1   11,29,3
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   1.120,6   -56,5   -4,8-0,9
Productes energètics; extracció i refinació petroli   1.276,8   337,7   36,056,8
Alimentació i begudes   2.801,8   376,3   15,511,8
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   1.898,3   176,5   10,37,9
Indústries químiques   3.157,8   474,4   17,710,1
Metal·lúrgia i productes metàl.lics   2.159,8   359,9   20,013,4
Maquinària i equips mecànics   1.474,9   173,9   13,46,3
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   294,5   0,8   0,39,9
Equips elèctrics i electrònics   1.319,4   197,9   17,64,5
Vehicles de motor i altres materials de transport   5.163,5   -23,2   -0,44,5
Resta branques d'activitat   2.955,7   390,2   15,210,6
No classificats   617,7   26,2   4,42,5
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les exportacions catalanes han augmentat un 10,2% interanual a l'octubre del 2017. Per branques econòmiques, cal destacar l'increment de productes energètics; extracció i refinació petroli (38,7%). En senti contrari, màquines d'oficina, instruments precisió i òptica mostra un decrement del 13,8%, entre d'altres. A Espanya, les exportacions pugen un 11,2% respecte a un any enrere. En termes acumulats, Catalunya creix un 8,6% i Espanya un 9,3%, en relació amb els deu primers mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 12 de gener del 2018.

Més informació a:

 Exportacions. Per branques d'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: