Exportacions. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   4.896,3   376,3   8,38,8
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   163,1   -22,7   -12,2-4,8
Productes energètics; extracció i refinació petroli   257,9   176,0   214,7132,2
Alimentació i begudes   676,6   27,0   4,29,2
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   489,0   59,7   13,96,0
Indústries químiques   1.179,2   71,4   6,48,3
Metal·lúrgia i productes metàl.lics   256,4   -8,0   -3,010,2
Maquinària i equips mecànics   294,4   -27,4   -8,53,6
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   101,1   16,4   19,36,8
Equips elèctrics i electrònics   292,8   14,2   5,14,5
Vehicles de motor i altres materials de transport   592,1   55,0   10,24,3
Resta branques d'activitat   538,3   9,7   1,87,6
No classificats   55,4   5,0   9,86,6
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   19.237,7   1.591,6   9,09,1
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   868,5   -109,2   -11,20,0
Productes energètics; extracció i refinació petroli   1.080,6   357,1   49,458,2
Alimentació i begudes   2.430,1   115,5   5,012,2
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   1.833,5   145,4   8,67,8
Indústries químiques   2.637,2   167,3   6,89,7
Metal·lúrgia i productes metàl.lics   1.749,7   121,6   7,513,4
Maquinària i equips mecànics   1.256,4   75,9   6,46,2
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   323,4   52,9   19,612,8
Equips elèctrics i electrònics   1.016,4   50,6   5,23,4
Vehicles de motor i altres materials de transport   3.006,0   415,8   16,13,7
Resta branques d'activitat   2.499,6   360,6   16,911,6
No classificats   536,3   -161,8   -23,22,8
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les exportacions catalanes han augmentat un 8,3% interanual a l'agost del 2017. Per branques econòmiques, cal destacar l'increment de productes energètics; extracció i refinació petroli (214,7%). En senti contrari, agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca mostra un decrement del 12,2%, entre d'altres. A Espanya, les exportacions pugen un 9% respecte a un any enrere. En termes acumulats, Catalunya creix un 8,8% i Espanya un 9,1%, en relació amb els vuit primers mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 3 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Exportacions. Per branques d'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: