Exportacions. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. Novembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   5.720,9   363,1   6,82,2
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   129,3   -17,9   -12,1-3,9
Productes energètics; extracció i refinació petroli   158,6   55,8   54,2-11,5
Alimentació i begudes   712,5   46,3   6,97,3
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   439,5   -4,1   -0,9-2,5
Indústries químiques   1.324,7   91,9   7,50,6
Metal·lúrgia i productes metàl.lics   288,0   -43,1   -13,0-2,2
Maquinària i equips mecànics   351,1   -2,6   -0,73,3
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   113,8   25,0   28,24,0
Equips elèctrics i electrònics   399,7   52,0   14,95,9
Vehicles de motor i altres materials de transport   1.111,0   148,9   15,57,3
Resta branques d'activitat   650,2   9,2   1,4-0,3
No classificats   42,4   1,6   3,8-1,0
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Novembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   23.506,9   1.851,5   8,51,6
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   1.532,2   58,4   4,02,7
Productes energètics; extracció i refinació petroli   997,8   93,2   10,3-22,3
Alimentació i begudes   2.505,2   251,3   11,28,2
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   1.598,5   127,2   8,65,6
Indústries químiques   2.863,6   232,2   8,8-1,6
Metal·lúrgia i productes metàl.lics   1.791,3   -31,8   -1,7-5,0
Maquinària i equips mecànics   1.320,8   4,7   0,4-2,9
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   359,6   34,2   10,55,4
Equips elèctrics i electrònics   1.293,5   147,7   12,93,2
Vehicles de motor i altres materials de transport   6.194,5   857,0   16,19,0
Resta branques d'activitat   2.505,5   87,3   3,61,1
No classificats   544,3   -9,8   -1,8-11,8
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les exportacions catalanes han augmentat un 6,8% interanual al novembre del 2016. Per branques econòmiques, cal destacar els increments de productes energètics; extracció i refinació petroli (54,2%). En sentit contrari, mostren decrements metal·lúrgia i productes metàl.lics (-13%) i agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca (-12,1%), entre d'altres. A Espanya, les exportacions augmenten un 8,5% respecte un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2016): 6 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Exportacions. Per branques d'activitat. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T