Exportacions. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   5.124,2   31,3   0,62,0
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   132,8   9,1   7,4-3,0
Productes energètics; extracció i refinació petroli   85,1   -28,8   -25,3-12,6
Alimentació i begudes   672,8   37,5   5,97,2
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   415,8   -42,8   -9,3-3,1
Indústries químiques   1.237,9   74,4   6,41,0
Metal·lúrgia i productes metàl.lics   257,2   -40,0   -13,5-3,1
Maquinària i equips mecànics   384,0   17,4   4,83,4
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   87,2   -18,6   -17,61,8
Equips elèctrics i electrònics   328,8   15,7   5,05,9
Vehicles de motor i altres materials de transport   914,7   4,4   0,56,8
Resta branques d'activitat   570,5   -0,3   0,0-0,3
No classificats   37,4   3,2   9,3-0,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   20.731,3   575,8   2,91,7
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   1.708,8   111,8   7,03,2
Productes energètics; extracció i refinació petroli   1.003,0   239,8   31,4-18,5
Alimentació i begudes   2.340,5   162,8   7,58,1
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   1.475,6   61,9   4,45,5
Indústries químiques   2.551,9   -69,5   -2,7-1,7
Metal·lúrgia i productes metàl.lics   1.779,0   191,0   12,0-3,8
Maquinària i equips mecànics   1.317,0   -43,1   -3,2-2,9
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   312,2   -24,3   -7,24,2
Equips elèctrics i electrònics   1.075,1   31,3   3,03,2
Vehicles de motor i altres materials de transport   4.208,0   -281,0   -6,37,8
Resta branques d'activitat   2.375,1   125,6   5,61,4
No classificats   585,1   69,5   13,5-9,9
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les exportacions catalanes han augmentat un 0,6% interanual al desembre del 2016. Per branques econòmiques, cal destacar els increments d'agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca (7,4%) i de les indústries químiques (6,4%). En sentit contrari, el decrement més intens el mostra productes energètics; extracció i refinació petroli (-25,3%). A Espanya, les exportacions augmenten un 2,9% respecte un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 3 de març del 2017.

Més informació a:

 Exportacions. Per branques d'activitat. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T