Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH)M RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   143,8   0,93,4
Per sector d'activitat   
     Indústria   134,4   0,51,8
     Construcció   157,8   -0,27,3
     Comerç   153,0   2,53,4
     Hostaleria i transport   167,9   0,85,1
     Resta de serveis   137,2   0,63,0
Per grandària de l'establiment   
     Menys de 10 assalariats   146,1   1,14,0
     De 10 a 49 assalariats   150,7   1,23,4
     De 50 a 199 assalariats   145,6   -1,23,2
     De 200 a 999 assalariats   132,4   4,22,0
     1000 o més assalariats   131,8   -2,56,0
Per demarcació cameral (1)   
     Cambra de Barcelona   141,5   -0,43,3
     Resta de cambres de Barcelona   136,6   -0,41,2
     Cambres de Girona   150,0   2,83,8
     Cambres de Lleida   163,8   5,29,4
     Cambres de Tarragona   144,6   2,42,6
Unitats: Base 2013 I trim.=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: L'Índex de confiança empresarial per als trimestres del 2012 no està harmonitzat.

(1) Vegeu metodologia.

Amunt
Espanya. III trimestre 2017
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   136,9   2,04,3
Per sector d'activitat   
     Indústria   130,6   1,23,0
     Construcció   144,4   2,69,2
     Comerç   140,9   2,12,7
     Hostaleria i transport   148,2   4,65,3
     Resta de serveis   132,1   1,54,4
Per grandària de l'establiment   
     Menys de 10 assalariats   141,0   3,16,3
     De 10 a 49 assalariats   140,2   1,83,2
     De 50 a 199 assalariats   134,2   1,54,1
     De 200 a 999 assalariats   127,0   0,62,4
     1000 o més assalariats   123,0   0,91,5
Unitats: Base 2013 I trim.=100.

Font: INE.


Comentari

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) per al tercer trimestre del 2017 a Catalunya se situa en 143,8, dada que suposa un increment del 0,9% respecte al trimestre anterior, i del 3,4% respecte un any enrere.

Registren un increment de la confiança respecte al trimestre anterior els sectors del comerç (2,5%), de l'hostaleria i transport (0,8%), la resta de serveis (0,6%) i la indústria (0,5%). En sentit contrari, la construcció mostra un decrement del 0,2%.

En relació amb el mateix trimestre de l'any anterior, creixen tots els sectors, destacant l'increment de la construcció (7,3%).

Per grandària de l'establiment, l'Índex de confiança més alt l'assoleixen els establiments de 10 a 49 assalariats (150,7), seguit dels de menys de 10 assalariats (146,1) i els de 50 a 199 assalariats (145,6).

Per demarcació cameral, destaca l'ICEH assolit per les Cambres de Lleida (163,8).

D'altra banda, l'ICEH per al conjunt de l'Estat espanyol se situa en 136,9, dada que suposa un augment del 2% respecte de l'índex de confiança del trimestre anterior.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 12 de juliol del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: