Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH)M RSS 

Catalunya. II trimestre 2017
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   142,6   2,62,8
Per sector d'activitat   
     Indústria   133,7   1,31,8
     Construcció   158,1   2,38,2
     Comerç   149,3   0,01,9
     Hostaleria i transport   166,5   9,41,4
     Resta de serveis   136,4   2,83,2
Per grandària de l'establiment   
     Menys de 10 assalariats   144,5   3,25,2
     De 10 a 49 assalariats   148,9   2,91,8
     De 50 a 199 assalariats   147,4   5,63,2
     De 200 a 999 assalariats   127,1   -2,6-0,3
     1000 o més assalariats   135,2   2,32,1
Per demarcació cameral (1)   
     Cambra de Barcelona   142,0   2,62,9
     Resta de cambres de Barcelona   137,2   1,30,6
     Cambres de Girona   145,9   4,45,9
     Cambres de Lleida   155,7   3,44,6
     Cambres de Tarragona   141,2   3,22,5
Unitats: Base 2013 I trim.=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: L'Índex de confiança empresarial per als trimestres del 2012 no està harmonitzat.

(1) Vegeu metodologia.

Amunt
Espanya. II trimestre 2017
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   134,2   1,82,8
Per sector d'activitat   
     Indústria   129,1   0,71,9
     Construcció   140,7   3,09,2
     Comerç   138,0   0,72,0
     Hostaleria i transport   141,7   3,70,7
     Resta de serveis   130,2   2,02,7
Per grandària de l'establiment   
     Menys de 10 assalariats   136,8   3,53,9
     De 10 a 49 assalariats   137,7   0,62,4
     De 50 a 199 assalariats   132,2   1,52,2
     De 200 a 999 assalariats   126,2   1,01,5
     1000 o més assalariats   121,9   -0,40,9
Unitats: Base 2013 I trim.=100.

Font: INE.


Comentari

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) per al segon trimestre del 2017 a Catalunya se situa en 142,6, dada que suposa un increment del 2,6%, respecte al trimestre anterior, i del 2,8% respecte un any enrere.

Registren un increment de la confiança respecte al trimestre anterior els sectors de l'hostaleria i transport (9,4%), la construcció (2,3%), la indústria (1,3%) i la resta de serveis (2,8%). El comerç no presenta variacions respecte al trimestre anterior.

En relació amb el mateix trimestre de l'any anterior, creixen tots els sectors, destacant l'increment de la construcció (8,2%).

Per grandària de l'establiment, l'Índex de confiança més alt l'assoleixen els establiments de 10 a 49 assalariats (148,9), seguit dels de 50 a 199 assalariats (147,4) i els de menys de 10 assalariats (144,5).

Per demarcació cameral, destaca l'ICEH assolit per les Cambres de Lleida (155,7).

D'altra banda, l'ICEH per al conjunt de l'Estat espanyol se situa en 134,2, dada que suposa un augment de l'1,8% respecte de l'índex de confiança del trimestre anterior.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2017): 11 d'abril del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: