Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH)M RSS 

Catalunya. I trimestre 2017
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   138,9   0,33,1
Per sector d'activitat   
     Indústria   132,1   2,43,4
     Construcció   154,5   5,64,9
     Comerç   149,3   0,33,1
     Hostaleria i transport   152,2   -2,52,7
     Resta de serveis   132,6   -0,92,7
Per grandària de l'establiment   
     Menys de 10 assalariats   140,0   0,42,3
     De 10 a 49 assalariats   144,8   -0,20,6
     De 50 a 199 assalariats   139,5   -0,46,5
     De 200 a 999 assalariats   130,4   2,53,6
     1000 o més assalariats   132,1   -1,53,5
Per demarcació cameral (1)   
     Cambra de Barcelona   138,5   0,93,5
     Resta de cambres de Barcelona   135,5   2,10,0
     Cambres de Girona   139,7   -3,26,3
     Cambres de Lleida   150,6   0,23,8
     Cambres de Tarragona   136,8   -1,44,4
Unitats: Base 2013 I trim.=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: L'Índex de confiança empresarial per als trimestres del 2012 no està harmonitzat.

(1) Vegeu metodologia.

Amunt
Espanya. I trimestre 2017
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   131,8   0,31,6
Per sector d'activitat   
     Indústria   128,2   2,11,5
     Construcció   136,6   2,33,3
     Comerç   137,0   -1,01,1
     Hostaleria i transport   136,7   -3,02,2
     Resta de serveis   127,7   0,81,1
Per grandària de l'establiment   
     Menys de 10 assalariats   132,2   -1,22,0
     De 10 a 49 assalariats   136,9   0,80,9
     De 50 a 199 assalariats   130,2   1,51,6
     De 200 a 999 assalariats   125,0   1,50,6
     1000 o més assalariats   122,4   1,72,3
Unitats: Base 2013 I trim.=100.

Font: INE.


Comentari

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) per al primer trimestre del 2017 a Catalunya se situa en 138,9, dada que suposa un increment del 0,3% respecte al trimestre anterior, i del 3,1% respecte un any enrere.

Registren un increment de la confiança respecte al trimestre anterior els sectors de la construcció (5,6%), la indústria (2,4%) i el comerç (0,3%). En sentit contrari, la baixada més intensa es dóna a l'hostaleria i transport (-2,5%). En relació amb el mateix trimestre de l'any anterior, creixen tots els sectors, destacant l'increment de la construcció (4,9%).

Per grandària de l'establiment, l'Índex de confiança més alt l'assoleixen els establiments de 10 a 49 assalariats (144,8), seguit dels de menys de 10 assalariats (140), i dels de 50 a 199 assalariats (139,5).

Per demarcació cameral, destaca l'ICEH assolit per les Cambres de Lleida (150,6).

D'altra banda, l'ICEH per al conjunt de l'Estat espanyol se situa en 131,8, dada que suposa un augment del 0,3% respecte de l'índex de confiança del trimestre anterior.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2017): 18 de gener del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T