Producte interior brut (PIB). Base 2000. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC)M 

Catalunya. 2010
           2008           2009           2010
Unió Europea (UE-27=100)   127,7   126,4124,0
Unió Europea (UE-15=100)   115,3   114,6112,5
Zona euro (UM-17=100)   117,8   116,5114,7
Espanya=100   123,5   122,4122,5
    
Dades de referència:   
PIB. Base 2000 (milions d'euros)   215.181   207.237209.727
Població (a 1 de juliol)   7.302.866   7.381.3227.420.927
PPC (UE-27 =1)   0,922   0,94410,9322
Unitats: Índex PIB per habitant en PPC.

Font: Idescat, excepte PPC (Eurostat).

Amunt
Espanya. 2010
           2008           2009           2010
Unió Europea (UE-27=100)   103,5   103,3101,2
Unió Europea (UE-15=100)   93,4   93,691,8
Zona euro (UM-17=100)   92,2   92,192,5
    
Dades de referència:   
PIB. Base 2000 (milions d'euros)   1.088.124   1.053.9141.062.591
Població (a 1 de juliol)   45.593.385   45.929.47346.072.800
PPC (UE-27 =1)   0,922   0,94410,9322
Unitats: Índex PIB per habitant en PPC.

Font: Comptabilitat Regional d'Espanya. Base 2000. INE, excepte PPC (Eurostat).


Comentari

El producte interior brut per habitant (PIBph) de Catalunya, l'any 2010, és un 24% superior a la mitjana de la Unió Europea (27 països), mesurat en paritats de poder de compra. En canvi, la dada espanyola és més propera a aquesta mitjana, atès que la supera en un 1,2%.

Data de publicació:

Darrer període (2010): 6 de juny del 2011.

Sèries revisades amb data 22 de juny del 2011.

Més informació a:

 Producte interior brut harmonitzat. Base 2000. Per habitant en PPC. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (PIB). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Llocs de treball. Totals. Base 2010 T
 Llocs de treball. Assalariats. Base 2010 T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals. Base 2010 T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Assalariats. Base 2010 T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents. Base 2010 T
 Producte interior brut (PIB). Base 2008. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2008. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut (PIB). Base 2008. Oferta T
 Producte interior brut (PIB). Base 2008. Demanda T
 Producte interior brut (PIB). Base 2008. Rendes T
 Llocs de treball. Totals. Base 2008 T
 Llocs de treball. Assalariats. Base 2008 T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents. Base 2008 T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T
 Producte interior brut (PIB). Base 2000. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2000. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut (PIB pm) a preus corrents. Base 2000. Oferta T
 Producte interior brut (PIB pm) a preus corrents. Base 2000. Demanda T
 Producte interior brut (PIB pm) a preus corrents. Base 2000. Rendes T
 Llocs de treball. Totals. Base 2000 T
 Llocs de treball. Assalariats. Base 2000 T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents. Base 2000 T
 Producte interior brut (PIB pm) a preus corrents. Base 1995. Oferta T
 Producte interior brut (PIB pm) a preus corrents. Base 1995. Demanda T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents. Base 1995 T
 Sèries enllaçades del Producte interior brut. Base 2000. Preus corrents T
 Sèries enllaçades del Producte interior brut. Base 2000. Índexs en volum T