Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010)M RSS 

Catalunya. 2014
        Valor        Variació a preus corrents (%)
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Renda familiar disponible bruta   121.722   120.228   122.253   -3,0   -1,21,7
RECURSOS      
Saldo de rendes primàries brutes   134.641   132.359   134.919   -3,9   -1,71,9
     Excedent brut explotació   31.031   30.616   30.208   -0,8   -1,3-1,3
     Remuneració d'assalariats   95.254   92.535   93.818   -5,5   -2,91,4
     Rendes netes de la propietat   8.357   9.208   10.893   3,1   10,218,3
Prestacions socials   32.799   33.051   32.723   2,0   0,8-1,0
Altres transferències corrents   7.235   7.057   6.679   -5,3   -2,5-5,4
USOS      
Impostos sobre renda, patrimoni, etc   17.175   17.214   17.213   3,0   0,20,0
Cotitzacions socials netes   27.037   26.435   26.706   -4,8   -2,21,0
Altres transferències corrents   8.740   8.589   8.149   -7,4   -1,7-5,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: INE.

Amunt
Espanya. 2014
        Valor        Variació a preus corrents (%)
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Renda familiar disponible bruta   659.190   652.846   658.097   -3,4   -1,00,8
RECURSOS      
Saldo de rendes primàries brutes   707.286   695.424   705.567   -4,7   -1,71,5
     Excedent brut explotació   168.955   166.512   161.981   -1,7   -1,4-2,7
     Remuneració d'assalariats   500.118   487.328   493.801   -6,0   -2,61,3
     Rendes netes de la propietat   38.213   41.584   49.785   -1,4   8,819,7
Prestacions socials   188.250   190.172   187.488   2,5   1,0-1,4
Altres transferències corrents   44.887   44.283   41.904   -5,2   -1,3-5,4
USOS      
Impostos sobre renda, patrimoni, etc   83.607   83.552   84.153   1,5   -0,10,7
Cotitzacions socials netes   146.125   142.780   144.260   -4,9   -2,31,0
Altres transferències corrents   51.501   50.701   48.449   -6,0   -1,6-4,4
Unitats: Milions d'euros.

Font: INE.

Les dades de 2014 són provisionals.


Comentari

L'any 2014 la renda bruta disponible de les famílies a Catalunya (amb base 2010) va assolir un valor de 122.253 milions d'euros, quantitat que suposa una variació interanual de l'1,7%, segons dades provisionals. Pel vessant dels recursos, creixen respecte a un any enrere les rendes netes de la propietat (18,3%) i la remuneració dels assalariats (1,4%). Pel vessant dels usos, registren increments interanuals les cotitzacions socials netes (1%). A Espanya, la renda bruta disponible familiar va augmentar un 0,8% respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (2014): 26 de gener del 2017.

Més informació a:

 Base de dades de municipis i comarques. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: