Facturació d'energia elèctrica. Per sectorsM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   39.673,8   40.519,3   40.661,6   -0,6   2,10,4
Indústria   14.917,8   15.229,5   15.381,9   1,9   2,11,0
Sector terciari   13.919,4   14.078,7   14.003,1   -2,4   1,1-0,5
Sector domèstic   10.214,6   10.580,2   10.618,3   -1,4   3,60,4
Altres   622,0   630,9   658,3   -2,1   1,44,3
Unitats: GWh.

Font: Institut Català d'Energia.


Comentari

Les principals companyies elèctriques distribuïdores han venut a Catalunya 40.661,6 GWh l'any 2016, dada que suposa un increment anual del 0,4%. La facturació augmenta en la indústria (1%) i en el sector domèstic (0,4%), però disminueix en el sector terciari (-0,5%).

Data de publicació:

Darrer període (2016): 19 de gener del 2017.

Més informació a:

 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes T
 Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Inversió industrial T
 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T

Sou aquí: