Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrialsM RSS 

Catalunya. 2017
        Índex (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Índex general (IPI)   100,0   103,1   106,9   2,6   3,13,7
Energia   100,0   101,7   106,7   2,0   1,74,9
Productes industrials   100,0   102,5   106,3   2,7   2,53,7
     béns de consum   100,0   103,7   107,4   2,2   3,73,6
          consum durador   100,0   98,6   117,7   -3,1   -1,419,4
          consum no durador   100,0   104,0   106,9   2,4   4,02,8
     béns d'equipament   100,0   103,5   106,0   1,9   3,52,4
          estr.metàl·liques i material transport   100,0   102,8   104,2   0,1   2,81,4
          maquinària i altres   100,0   123,8   132,5   4,0   23,87,0
     béns intermedis   100,0   102,6   107,0   3,8   2,64,3
          minerals no metàl·lics ni energètics i química   100,0   102,3   108,5   3,6   2,36,1
          altres béns intermedis   100,0   102,9   106,9   3,9   2,93,9
Unitats: Base 2015=100.

Font: Idescat i INE.


Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. L'IPPI no inclou les divisions 06, 19 i 35 (CCAE-09).

Amunt
Espanya. 2017
        Índex (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Índex general (IPI)   100,0   101,6   104,5   3,3   1,62,9
Energia   100,0   99,3   101,1   0,7   -0,71,7
Productes industrials   100,0   102,2   105,4   3,9   2,23,2
     béns de consum   100,0   101,4   102,1   1,3   1,40,7
          consum durador   100,0   101,4   106,6   3,0   1,45,1
          consum no durador   100,0   101,4   101,7   1,1   1,40,4
     béns d'equipament   100,0   103,6   107,4   7,2   3,63,7
     béns intermedis   100,0   101,9   106,8   4,0   1,94,8
Unitats: Base 2015=100.

Font: INE.


Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. L'IPPI no inclou les divisions 05, 06, 19 i 35 (CCAE-09).

Nota: Les dades del 2017 són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI) de Catalunya (segons dades provisionals) ha crescut un 3,7% interanual l'any 2017. Per grans sectors industrials, i respecte a l'any anterior, l'energia augmenta un 4,9% i els productes industrials un 3,7%. Per tipus de béns, tots mostren increments respecte a un any enrere: els de consum un 3,6%, els intermedis un 4,3% i els d'equipament un 2,4%. A Espanya, l'IPI va augmentar un 2,9%, si es compara amb l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 8 de febrer del 2018.

Sèries revisades amb data 13 de març del 2018.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes T
 Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Inversió industrial T
 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T

Sou aquí: