Licitació oficial d'obres (data de publicació)M RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total licitació   1.066,0   942,0   1.375,9   -26,6   -11,646,1
Edificació   364,0   320,9   645,5   -20,1   -11,8101,1
Obra civil   702,1   621,1   730,4   -29,6   -11,517,6
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri de Foment.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total licitació   7.716,7   7.383,9   10.191,5   -16,2   -4,338,0
Edificació   2.236,0   2.365,8   3.474,8   5,4   5,846,9
Obra civil   5.480,7   5.018,1   6.716,7   -22,6   -8,433,8
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri de Foment.


Comentari

La licitació oficial d'obres a Catalunya (per data de publicació) va augmentar un 46,1% anual l'any 2017. Per tipologia d'obres, i respecte a l'any anterior, l'edificació va créixer un 101,1% i l'obra civil ho va fer un 17,6%. A Espanya, la licitació oficial d'obres per data de publicació va registrar un increment del 38% respecte a l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 23 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Licitació oficial d'obres (data de publicació). Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T

Sou aquí: