Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupacióM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Viatgers   16.773,5   17.686,4   19.094,4   3,5   5,48,0
     turisme domèstic   6.366,7   6.935,1   7.439,2   7,0   8,97,3
          de Catalunya   3.735,3   4.157,8   4.329,7   10,4   11,34,1
          de la resta d'Espanya   2.631,4   2.777,3   3.109,5   2,4   5,512,0
     turisme estranger   10.406,8   10.751,3   11.655,2   1,5   3,38,4
Pernoctacions   50.225,2   51.982,1   55.550,6   1,9   3,56,9
     turisme domèstic   14.160,7   15.702,5   16.629,2   8,3   10,95,9
          de Catalunya   7.752,0   8.701,8   8.882,4   12,0   12,32,1
          de la resta d'Espanya   6.408,7   7.000,8   7.746,8   4,2   9,210,7
     turisme estranger   36.064,4   36.279,5   38.921,4   -0,4   0,67,3
Grau d'ocupació per habitacions (%)   61,1   63,4   67,1   1,0   3,75,9
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Viatgers   87.814,5   93.217,0   99.840,0   4,8   6,27,1
     turisme domèstic   44.682,7   47.523,6   49.543,2   5,0   6,44,2
     turisme estranger   43.131,8   45.693,4   50.296,8   4,6   5,910,1
Pernoctacions   295.260,6   308.235,7   331.168,9   3,2   4,47,4
     turisme domèstic   104.729,9   110.254,9   114.239,1   4,1   5,33,6
     turisme estranger   190.530,7   197.980,8   216.929,8   2,8   3,99,6
Grau d'ocupació per habitacions (%)   59,1   62,0   65,7   3,3   4,86,1
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.


Comentari

L'any 2016, segons dades definitves, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers a Catalunya va ser de 19.094,4 milers de persones, dada que representa una variació del 8% respecte a l'any anterior. El nombre de pernoctacions va ser de 55.550,6 milers, fet que suposa un augment del 6,9% respecte al 2015. Segons l'origen dels viatgers, el turisme estranger va augmentar un 8,4% i el turisme domèstic un 7,3%. Quant a les pernoctacions, el turisme domèstic va créixer un 5,9%, i l'estranger un 7,3%. A Espanya es van registrar augments tant en el nombre de viatgers (7,1%) com en el nombre de pernoctacions (7,4%), amb relació al 2015.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 24 de gener del 2017.

Sèries revisades amb data 31 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada T
 Allotjaments turístics. Places T

Sou aquí: