Transport marítim. Moviment de vaixells i passatgersM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Barcelona      
Vaixells mercants   7.831   8.046   8.728   1,1   2,78,5
     creuers   756   750   758   -9,7   -0,81,1
Gross Tonage (milers) (1)   261.961,0   287.501,4   310.353,3   0,5   9,77,9
Passatgers (milers)   3.459,8   3.707,8   3.961,4   -4,6   7,26,8
     creuers (milers)   2.364,3   2.540,3   2.687,4   -9,0   7,45,8
Tarragona      
Vaixells mercants   2.676   2.743   2.654   9,1   2,5-3,2
     creuers   2   8   22   -33,3   300,0175,0
Gross Tonage (milers) (1)   42.506,6   46.860,8   46.876,7   16,3   10,20,0
Passatgers (milers)   1,9   12,3   13,4   35,9   547,99,5
     creuers (milers)   1,9   12,3   13,4   35,9   547,99,5
Total      
Vaixells mercants   10.507   10.789   11.382   3,0   2,75,5
     creuers   758   758   780   -9,8   0,02,9
Gross Tonage (milers) (1)   304.467,6   334.362,1   357.230,0   2,4   9,86,8
Passatgers (milers)   3.461,7   3.720,1   3.974,9   -4,6   7,56,8
     creuers (milers)   2.366,2   2.552,6   2.700,8   -9,0   7,95,8

Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Vaixells mercants   138.705   146.732   151.839   6,6   5,83,5
     creuers   3.703   3.857   3.918   -3,7   4,21,6
Gross Tonage (milers) (1)   1.934.966,4   2.081.223,4   2.184.637,5   5,4   7,65,0
Passatgers (milers)   29.331,4   31.071,6   32.345,4   1,8   5,94,1
     creuers (milers)   7.711,4   8.646,6   8.546,8   0,5   12,1-1,2

Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.

(1) Gross Tonage (GT): Tonatge de registre brut. Volum o capacitat interior d'un vaixell, mesurat en tones MORSON o tones de registre (1 tona MORSON equival a 100 peus, és a dir, a 2,83m3), considerant la càrrega, les vitualles i la tripulació.


Comentari

El nombre de vaixells mercants que van transitar pels ports catalans l'any 2016, segons dades provisionals, va augmentar un 5,5% respecte a l'any anterior. Creix el port de Barcelona (8,5%), mentre que disminueix el de Tarragona (-3,2%) amb relació al 2015. El nombre de creuers que van fer escala en aquests ports va registrar un increment del 2,9%. Pel que fa al moviment de passatgers, s'observa un increment anual del 6,8%, i dins d'aquests, un augment del 5,8% dels passatgers de creuers.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 14 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei T
 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei T
 Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Per tipus T
 Transport marítim. Moviment de vaixells i passatgers T
 Matriculació de vehicles. Per tipus T
 Accidents de trànsit amb víctimes T

Sou aquí: